Præstemarkskolen i Søften er en del af Favrskov Kommunes projekt om at højne biodiversiteten omkring os alle, lære eleverne mere om livet og hvordan vi styrker mulighederne for at planter, dyr og insekter får bedre leveforhold i naturen. Derfor brugte en gruppe lærere og pædagoger en eftermiddag i forsommeren på at lære mere om biodiversitet.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Normalt når jeg går en tur på Præstemarkskolens område, så nyder jeg naturen og de grønne områder. Jeg kigger på fuglene, og ser de mange grønne planter og træer, som naturen har givet os, og jeg glæder mig over, at den lokale skole har så fine forhold for elever og undervisere. Jeg tænker sjældent over alle insekterne, de mange små dyr, som vi sjældent ser eller lægger mærke til i det daglige, eller om hvordan biodiversiteten egentlig har det på skolens område.

Favrskov kommune har besluttet at få mere biodiversitet (Du kan læse mere om biodiversitet her) ind i hverdagen i kommunen, men også for eleverne på skolerne og deres undervisere. Derfor er Præstemarkskolen i Søften gået med i et projekt omkring biodiversitet, hvor eleverne skal have et større indblik i livet omkring dem, og det skal munde ud i et projekt i efteråret, hvor femte klasserne skal omdanne et areal på skolen til et sted, hvor levemulighederne er bedre for insekter, dyr og planter. Projektet laves i samarbejde med biologer fra Favrskov Kommune, og i 2022 kommer biologerne tilbage, så de kan se på, hvordan udviklingen i biodiversiteten i området har været.

Det første projekt omkring biodiversitet blev lavet i maj 2021, hvor et bredt bælte ved Brandvejen på Præstemarkskolen blev plantet til med blomster, og som Søften Nyt har skrevet om i en tidligere artikel (den kan læses her), det næste biodiversitets projekt bliver lavet fra september 2021 og frem, og du kan høre lederen af mellemskolingen, Jacob Svith Petersen, forklare lidt mere om projektet her:

For at projektet skal kunne lykkes, så var der brug for, at en gruppe lærere og pædagoger i forsommeren fik en orientering i, hvad biodiversitet er og hvordan vi alle kan være med til at styrke den. Her kom Vibe Søndergaard, der er Naturvejleder i Favrskov Kommune forbi Præstemarkskolens grønne områder, for at lære lærere og pædagoger mere om biodiversitet.

Når underviserne skal lære
Flokken af lærere og pædagoger går sammen med lederen af mellemskolingen, Jacob Svith Petersen, hen over det grønne græs og ned mod det område, der ligger mellem Bakkehuset og Kærhuset på Præstemarkskolens område.

Her står Vibe Søndergaard og venter på flokken af undervisere, og foran hende har hun lagt en hel del undervisningsmateriale, tomme snapseglas, skeer og andre beholdere som meget snart skal bruges af underviserne, da de skal ud og prøve alle de ting, som Vibe har foreberedt, og som det er meningen at underviserne senere skal lære fra sig til eleverne på skolen.

Samling omkring Vibe Søndergaard - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
Vibe Søndergaard havde undervisningsmaterialet klar til lærere og pædagoger, inden de selv blev sendt ud i naturen og skulle finde insekter og planter. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Noget af det første, som Vibe viser og beder tilhørerne om at hente til deres telefon, det er appen´Inaturalist´ (den kan findes, hvor du henter apps til din telefon, red.), hvor planter og dyr kan artbestemmes via et foto, som du selv skal tager med din telefon af det, du finder.

“Der findes 38.000 forskellige planter og dyrearter i Danmark. Jeg kan dem ikke allesammen, men de kan findes via Inaturalist appen, og det er en nem måde at se, hvad I har fundet, når I om lidt selv skal ud og finde dyr og planter i området ved skolen,” forklarer Vibe, inden hun går videre med at fortælle om ´krible krable´ universet på www.kriblekrable.dk, hvor børn og barnlige sjæle kan lære mere om at være mikroforsker, og hvor der kan findes inspiration og vejledning omkring biodiversitet.

Krible Krable universet - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
Krible Krable universet. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

“Nu er det tid til, at I skal lave en bioblizt. Her gælder det om, at I de næste 15 minutter skal indfange insekter og planter, og derefter artsbestemme dem via appen eller de materialer, der ligger foran jer, bare sæt igang,” siger Vibe, inden hun sender lærere og pædagoger afsted i hold af to eller tre personer.

Det er helt tydeligt at mærke, at det her er noget, som underviserne går op i. Det varer ikke længe inden de første glade bemærkninger kommer. “Se, hvad jeg har fundet” og “Gad vide, hvad det her er, det skal vi tilbage og have undersøgt” lyder det fra flere af grupperne.

Christian og Jacob finder dyr og planter - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
Her er det Christian Poulsen og Jacob Svith Petersen, der leder efter dyr og planter. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Vibe, Hanne Worm og Jacob Basland har fanget en bi, men de kan umiddelbart ikke artsbestemme den, så de tager den med tilbage til materialet, og prøver her først at finde ud af, hvad det er for en, inden den bliver slået op i Inaturalist appen.

“Det her er lidt ligesom, når eleverne i august prøver at artsbestemme bier, de finder og ser, når de leger uden for. Her kan de også se, hvor stor bien er, og så er jeg også helt sikker på, at næste gang de er ude i naturen, så kigger de efter, og prøver at finde flere bier eller andre insekter, som de har svært ved at finde ud af, hvilken art de er,” siger Hanne, inden hun igen kigger efter, og prøver at finde ud af, hvilken bi det er, de har indfanget.

Vibe, Jakob og Hanne kigger på en bi - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
Vibe Søndergaard, Jacob Basland og Hanne Worm prøver at finde ud af, hvilken slags bi det er, som Vibe holder i snapseglasset i hendes hånd. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Vibe tager over, for hende er det ikke kun lige denne bi, der er vigtig, det er alt hvad de finder denne eftermiddag på skolens område:

“Det er lige spændende, om det er dyr, planter eller insekter vi finder, men vi skal passe på dem, og gerne sætte dem ud igen. Derfor er det også vigtigt, at der bruges skeer, glas og krus, når der fanges fx insekter. Hvis de bruger deres hænder, så kan de ret nemt komme til at ødelægge planten eller slå insektet ihjel, og så mangler det i området,” forklarer Vibe, mens hun taler med Jakob og Hanne om, at det ikke kun er dyr og planter, de skal huske at kigge på.

“Husk også lydene i naturen. Lyt efter hvilke fugle, der synger ikke ret langt væk fra os, og prøv at bruge www.fuglestemmer.dk til at bestemme, hvilke fugle, der synger her i området,” siger Vibe.

Der er nu kommet flere tilbage fra gruppen, og de lytter også til Vibes ord, og Lisbeth Christensen fra Bakkehuset tilføjer:

“Det prøver vi altid at gøre med eleverne, når vi fx går en tur ned til søen på engen i Søften. Så beder jeg og mine kolleger om at eleverne skal være helt stille, så de kan lytte efter de dyr og fugle, der er i området. Det giver også børnene en helt anden ro og koncentration, når de skal finde ud af, hvad de skal lytte og se efter undervejs til søen,” siger Lisbeth.

Undervisere bruger Inaturalist appen - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
´Inaturalist` appen bruges jævnligt denne eftermiddag af underviserne, for at artsbestemme hvad de har fundet i naturen omkring dem. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Når der går sport i biodiversitet
Vibe, Hvordan får vi børn og barnlige sjæle interesseret i biodiversitet?

“Det er en god idé at starte med at fortælle en historie omkring dyr og planter, og så lad eleverne søge om det på nettet samtidigt, det fanger hurtigt deres interesse. Hvis det så også er muligt, at lave et konkurrence element omkring det, med fx bioblitzen, hvor du kan give eleverne som et eksempel 15 minutter til at indsamle så mange dyr og planter som overhovedet muligt. Lidt som lærerne og pædagogerne har gjort i dag, det gik også lidt sport i den for dem, da de prøvede at lave en bioblitz,” siger Vibe, mens Hanne står tæt på og supplerer med:

“Biodiversitet handler om mangfoldighed og variation. Jo mere vi kan dykke ned i et emne, jo mere finder vi alle ud af, hvad det handler om og det øger børnenes interesse for emnet. Biodiversitet handler om, at jo flere dyr og planter der er, jo mere variation er der i naturen og desto bedre har naturen det,” siger Hanne.

Samling omkring Vibe - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
Foto: Anders Godtfred-Rasmussen

Vibe giver et eksempel med, at der ikke er ret mange insekter på forruden af bilen længere, når vi kører en tur på landevejen eller på motorvejen, hvor der for 10 år siden var mange, mange flere døde insekter på bilruden.

“Insekter og dyr har alle deres plads på jorden og indgår i kredsløbet, hvilket er til gavn og glæde for os alle. Mennesket som art, er faktisk den invasive art. Vi fylder meget, så for at vi kan skabe biodiversitet for andre dyr og planter, så er det vigtigt at vi skaber læ. At vi får placeret sten og andre planter og træer således, at der skabes læ for dyrene. Så giver det plads og liv til dyr, insekter og planter,” siger Vibe.

Den døde mus pædagogik
Vibe tager os allesammen med på en gåtur rundt i området, for at vi skal lægge mærke til, hvad det er der omgiver os af sten, planter, træer og dyr. Hun finder en død mus, og forklarer os om hvordan vi kan bruge pædagogik omkring en død mus.

“Det er vigtigt, at du som underviser viser eleverne, hvad det er du taler om,” siger Vibe, mens hun løfter den døde mus op i luften.

Muse pædagogik - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
Foto: Anders Godtfred-Rasmussen

“Så forstår de og kan se, at det rent faktisk er en død mus, eller et dødt pindsvin, som ligger lige herovre. Så kan eleverne lige pludselig se, det du prøver at forklare, og det giver dem en meget bedre visuel forståelse for, hvad det er, de skal lære, når det handler om biodiversitet,” siger Vibe, mens vi går tilbage til udgangspunktet for hvor vi startede en time tidligere.

Jeg følges med tilbage med Jacob Svith Petersen, og jeg spørger ham om, hvordan Præstemarkskolen kom igang med biodiversitet projektet:

“Det er faktisk en stor kommunal satsning fra Favrskov Kommunes side, som vi har været heldige at være en del af fra starten af projektet. Der er afsat midler til projektet og til skolerne, og i bund og grund er projektet skabt, for at eleverne kan tage ejerskab for naturen omkring dem, og indse hvor vigtigt biodiversitet er for dem og planeten. Det er også derfor, at vi har brugt tid på projektet her i dag. Det er folkeskolens store opgave, at give de unge dannelse, og give dem indsigt i at de fremtidige generationer skal passe godt på jorden, og det liv vi har her, så vi alle kan leve og være her,” siger Jacob Svith Petersen som afslutning på en eftermiddag med biodiversitet, og tanker omkring, hvordan det nye biodiversitetsprojekt kan udvikle sig videre.