Kom og tal med lokalpolitikerne i Favrskov

En gang om måneden forud for hvert byrådsmøde holder lokale ildsjæle i Favrskov Kommune – Morgenpolitik i Favrskov – hvor borgere og lokalpolitikere har mulighed for at tale om byrådets dagsorden og andre emner, der er oppe i tiden i Favrskov Kommune.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Bjarne Andersen fra Foldby er en af initiativtagerne bag Morgenpolitik i Favrskov, og forud for det næste møde den 27. januar har Søften Nyt spurgt ham om, hvad Morgenpolitik er for en størrelse og hvorfor det er vigtigt for den demokratiske samtale i lokalpolitik.

Bjarne, hvad er Morgenpolitik i Favrskov?

“Morgenpolitik i Favrskov er et møde mellem politikere og borgere i Favrskov. Det er en demokratisk samtale i øjenhøjde, hvor vi værdsætter alle deltagernes forskellige perspektiver og ud fra byrådets næste dagsorden, der tager vi en dialog om typisk 2 – 3 punkter, som bliver valgt fra mødets start,” siger Bjarne.

Har I nogle regler for, hvordan møderne skal afvikles?

“Ja, mødet varer halvanden time, og så holder vi det ikke altid om morgenen, selvom konceptet hedder morgenpolitik, men det er også nogle gange om eftermiddagen eller om aftenen, alt efter hvordan det passer ind i kalenderen forud for et byrådsmøde. Samtidigt har vi tre forskellige dogmer, som gør at samtalen bliver god og konstruktiv for alle parter. 1. Vi sørger alle for en god tone, 2. Vi er her ikke for at blive enige eller for at rå ret, 3. Vi værdsætter forskellige perspektiver,” forklarer Bjarne.

Hvorfor er det vigtigt, at vi som borgere i Favrskov kommune deltager i den demokratiske samtale?

“Det er vigtigt, hvis vi selv ønsker at være en del af det nære samfund, som Favrskov er, selvom vi geografisk er spredt ud over et større område. Som borgere har vi brug for at vide, hvad der foregår omkring os, og vi har brug for at kende mere til, hvad byrådet egentligt arbejder med,” siger Bjarne.

Men kan vi ikke selv læse os til det via kommunens hjemmeside og de dagsordener, der ligger tilgængeligt for alle?

“Det kan du sige, men vi har brug for at kunne tale med politikerne om sagerne, både så de bliver belyst fra politisk side, men også så politikerne har mulighed for at få borgernes perspektiver på de enkelte sager. Hvis vi ikke engagerer os, så er risikoen stor for, at beslutninger træffes hen over hovedet på os. Uanset hvor vi er i vores liv, vil byrådets beslutninger næsten altid påvirke os på den ene eller anden måde, og derfor vil det altid være godt at få beslutningerne belyst gennem en samtale mellem borgerne og politikerne,” forklarer Bjarne.

Kan du give nogle eksempler på, hvad borgerne og politikerne får ud af at deltage i Morgenpolitik i Favrskov?

“Borgerne bliver klogere på, hvad byrådet egentlig går og laver helt generelt, og endnu mere på de sager, som bliver taget op på vores møder. På samme tid bliver politikerne klædt på med flere perspektiver fra helt almindelige mennesker, og fra borgernes fagprofessionelle viden om konkrete sager. De deltagende borgere har ofte et professionelt indblik i mange af de sager, som byrådet arbejder med og det eneste sted politikerne normalt kan få faglige input, det er typisk fra kommunens egen forvaltning, som måske ikke bringer alle relevante perspektiver op. Særligt hvis de er kritiske eller har en negativ økonomisk konsekvens. Som eksempel på det, der har en jurist bidraget med relevant viden fra egen praksis omkring børn med særlige behov og en håndværker har bidraget med viden om fordele og ulemper ved kædeansvar,” siger Bjarne.

Hvor kan jeg få mere information om Morgenpolitik i Favrskov?

“Vi har en Facebook side, der hedder Morgenpolitik i Favrskov, hvor alle er velkomne til at blive medlem, og hvor du også kan læse mere og tilmelde de møder, som vi holder. Det næste er allerede lørdag den 27. januar fra 10:30 til 12:00 på Brogården i Hinnerup. Vi er cirka 15 – 20 borgere og politikere hver gang, men vi vil rigtigt gerne være nogle flere, så vi kan få en mere levende samtale. Det er vigtigt, at du tilmelder dig, så vi ved, hvor mange der kommer og vi skal lave kaffe til, og husk gerne at hente byrådets dagsorden på kommunens hjemmeside inden mødet,” siger Bjarne Andersen, der er en af initiativtagerne til at få Morgenpolitik i Favrskov til at leve.

Faktaboks
Morgenpolitik i Favrskov er et månedligt møde, hvor borgere og politikere har mulighed for at sætte hinanden i stævne og drøfte de politiske punkter på det kommende byrådsmødes dagsorden. Mødet er for alle, der har interesse for lokalpolitik i Favrskov, men det kræver, at du tilmelder dig via det her link. Du kan læse mere om, hvad Morgenpolitik i Favrskov er på Facebook, via det her link.

Billedet foroven er venligst udlånt fra Facebookgruppen ´Morgenpolitik i Favrskov.