René Schneider (K) og Kristoffer Merrild (A) fra byrådet i Favrskov fortæller herom, hvordan de har oplevet budgetprocessen i byrådet, hvordan det er at skulle indgå kompromisser som politiker, og at journalisterne måske skulle have fremsendt materialet lidt før fremlæggelsen. 

Anders Godtfred-Rasmussen – læsetiden er fire minutter for artiklen

Tirsdag den 5. september fremlagde borgmesteren, Lars Storgaard, embedsmænd og gruppeformænd budgetforslaget for de kommende fire år i Favrskov Kommune. 

I den anledning kiggede to af de menige medlemmer af byrådet, Kristoffer Merrild (A) og René Schneider (K), med fra tilskuerpladserne i byrådssalen i Hammel. Samme sted, hvor journalister og borgere normalt sidder. 

Søften Nyt har efterfølgende talt med begge politikere, for at høre lidt om, hvordan de har oplevet budgetprocessen, der ledte frem til den aftale indgået af 24 af 25 byrådsmedlemmer, som blev præsenteret den 5. september.

Kristoffer, hvorfor sad du og kiggede med fra tilskuerrækkerne i byrådssalen, da budgetforslaget blev fremlagt?

“Nu er jeg ikke gruppeformand i Socialdemokratiet, men jeg havde været til Økonomiudvalgsmøde lige inden fremlæggelsen, hvor første behandlingen af budgettet blev vedtaget. Så det var oplagt at sætte sig op på tilskuerrækkerne og overvære, hvordan budgettet blev fremlagt, og hvordan I journalister tog i mod og stillede spørgsmål til det,” siger Kristoffer.

Hvad med dig, René, hvordan oplevede du fremlæggelsen?

“Jeg er stadig ret ny i det her game, og jeg ville gerne høre, hvordan pressens tilgang er til budgetforslaget. Hvordan det egentlig foregår, og hvilke spørgsmål i stiller til det fremlagte, selvom det er svært, når I først får det stukket i hånden under selve fremlæggelsen af budgetforslaget,” forklarer René.

Kristoffer påpeger, at han synes, at det var helt relevante spørgsmål som journalisterne stillede, og at det var nogle gode observationer, men at der ikke var meget tid til hverken spørgsmål eller svar.

“Når vi kan sidde og høre på de spørgsmål, der bliver stillet til vores kolleger i byrådet, så giver det også et godt perspektiv ind over vores politiske virke. At høre spørgsmål fra andre i en budgetproces, der har varet længe, og nu er blevet aftalt og fremlagt, men jeg håber, at vi kan finde en anden løsning, så I journalister får materialet lidt før,” siger Kristoffer.

Selve budgetforhandlingerne

René, hvordan har du oplevet processen omkring budgetforhandlingerne med de andre partier?

“Det har været rigtigt spændende. Jeg har mere forståelse for processen denne gang. Sidste år, der skulle jeg virkelig sidde på pinde og høre, hvad der skete. Hvad der blev talt om, hvad vi kunne rykke på, men også det taktiske spil. I år har vi talt meget om, hvad vi som borgmesterparti skulle gøre, for at kunne gøre alle tilfredse. Det er vigtigt for os i Det Konservative Folkeparti, at vi har alle de andre politikere med, så alle står bag budgettet. Det lykkedes ikke helt, nu hvor Enhedslisten står udenfor, men jeg og mine kolleger i byrådet er alle tilfredse. Der har været en fantastisk positiv ånd, hvor vi alle har været megaansvarlige,” forklarer René.

Hvordan har processen været for dig, Kristoffer?

“Det er også anden gang, at jeg er med til forhandlingerne, og det er virkeligt meget, at jeg har læst op på lektien denne gang, i forhold til budgetprocessen sidste år. Jo bedre du er forberedt, jo bedre har du mulighed for at præge budgettet. Jeg ved godt, at det her budget er ikke et, vi ville have lavet, hvis vi havde stået alene og kunne bestemme, men det er en styrke, at vi er så mange, der kan blive enige. Det kræver mange kompromiser hele vejen rundt, og det er virkeligt flot at 24 ud af 25 byrådsmedlemmer står bag budgettet,” siger Kristoffer.

Læs her i en anden artikel om, hvordan budgetforslaget blev fremlagt for journalister og tilhører den 5. september 2023

Politik er kompromisets kunst

René, I taler begge om at kunne lave kompromiser, hvordan har du selv personligt oplevet at skulle gøre det?

“Nogle gange er det svært, andre gange lidt nemmere. Det er en afvejning af plusser og minusser. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at som politiker er jeg til trafik og veje. Folk skal kunne komme frem til arbejde og til fritid, og asfalten må gerne flyde ud i kommunen. Det er måske ikke så pænt at sige i de her biodiversitetstider, for den grønne profil af vigtig for os i Det Konservative Folkeparti, men vi skal kunne komme på arbejde og kunne komme rundt i kommunen, ” siger René, og fortsætter:

”Folkeskolen ligger mig også meget på sinde, for hvis vi ikke får vores børn polstret godt fra barnsben af, jamen så får vi store udfordringer med dem senere i livet. Derfor er jeg også glad for, at byrådet har besluttet at bygge en ny skole i Korsholm området, i Favrskov lukker vi ikke skoler, vi bygger en ny. Det er et kompromis jeg er stolt af,” siger René, inden jeg lader Kristoffer svare på det samme spørgsmål:

“Det er rart at være et sted, hvor kompromiser kan lade sig gøre. Vi skal ikke langt væk til andre kommuner for at se, hvor galt det kan gå. Hvis vi havde stået selv, så havde budgettet ikke set ud, som det du har set i dag, men vi ser og gør det her i fællesskab i byrådet, det er en styrke for os alle. Det kræver kompromis, også selvom du ikke kan lide det. Du skal også tænke på, at hvis du ikke er med, så har du heller ikke mulighed for at fjerne de besparelser, som du ikke vil have med,” siger Kristoffer, venter lidt og tilføjer:

”Du bliver nødt til at æde skovsneglen indimellem, selvom det ikke altid er sjovt,” siger Kristoffer.

Tak til fotografen og kommunen
Billede øverst oppe er phtoshoppet på den måde, at Søften Nyt har lånt et billede af René Schneider (K), der står til venstre, og et billede af Kristoffer Merrild (A), fra Favrskov Kommunes hjemmeside. Det er Preben Stentoft, der har taget billederne.