23 kommende jægere mødte op til den første undervisningsaften hos Hinnerup og Omegns Jagtforening i deres lokaler under Præstemarkskolen i Søften i begyndelsen af januar 2023.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Det er 19 år siden, at jeg selv tog jagttegn, så jeg kan godt huske, hvordan det var at skulle undervises i kælderlokalerne under Præstemarkskolen i Søften, hvor Hinnerup og Omegns Jagtforening hører til.

Jeg har taget min 18-årige søn med til den første undervisningsaften omkring jagttegn i foreningen, han har selv ytret ønske om at få det, efter at have have hørt om jagt fra hans morfar og mig.

Der er allerede mødt en hel del frem, da vi kommer ned i kælderen under skolen, og da Jesper Lavall Nøjsen og Aage Jensen, der begge er undervisere på jagtegnskurset, har givet hånd og sagt goddag, finder min søn en plads ved bordet. Jeg stiller mig over i hjørnet for at se, hvad der sker.

Lidt efter klokken 19 går Aage i gang med at fortælle om forløbet de kommende måneder, og at han er glad for at se den store aldersspredning blandt deltagerne, så alle kan lære mest muligt af hinanden.

Jesper Lavall Nøjesen og Aage Jensen - Søften Nyt - Foto: Anders Godtferd-Rasmussen.
Jesper Lavall Nøjsen kigger tilmeldingerne igennem, mens Aage Jensen byder velkommen og går igang med at forklare om jagttegnskurset i Hinnerup og Omegns Jagtforening. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Blandt de fremmødte sidder 11 yngre mennesker, de har alle meldt sig til kurset via Favrskov Ungdomsskole, som jagtforeningen har et mangeårigt samarbejde med. Mens Aage taler videre om selve kurset, går jeg ind ved siden af og taler med en af ungdomsskolens afdelingsledere, Tine Vallø, som også er tilstede, for at hjælpe de unge godt i gang.

Tine, hvorfor tilbyder Ungdomsskolen, eller rettere UngFavrskov, at de unge kan tage jagtegn hos jer?

“Vi har rigtigt mange tilbud til de unge i UngFavrskov, og herunder er muligheden for at tage jagttegn en af dem. Det har været en stor succes år efter år, og vi håber at det kan fortsætte fremover, fortæller Tine, inden hun skal tage billeder af eleverne, som skal bruges til UngFavrskovs sociale medier.

I det andet lokale er Aage stadig i gang med at forklare, hvad de mange elever skal forvente at få ud af kurset, men at de ikke skal være så nervøse for ikke at bestå den endelige prøve. Hvis eleverne følger undervisningen så godt de kan, så skal det nok gå.

“Det sværeste for mange er våbenhåndtering, afstandsbedømmelsen på handlebanen og skydeprøven, det er her de fleste ikke består i første omgang. I skal dog huske på, at I kan prøve igen, hvis I ikke består. Forinden de her prøver er der også en skriftlig multiple choice prøve, hvor i ikke må have mere end fire fejl. Så i stedet for at bruge jeres aftener på at se serier og spille på computeren, så skal i læse teori og øve jer online på nogle jagtprøver,” siger Aage.

Vildsvin - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Foreningen har enkelte trofæer hængende på væggen i lokalerne under Præstemarkskolen i Søften, og her kan eleverne komme helt tæt på, hvis de gerne vil se gevirer eller et vildsvin. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.
Faktaboks
Hinnerup og Omegns Jagtforening tilbyder interesserede i at kunne tage jagttegn i januar måned hvert år. Der er to undervisere under forløbet, og undervisningen foregår de første måneder som klasseundervisning. Fra april går skydeundervisningen i gang på skydebanen ikke langt fra motorvejen i Søften. Undervisningen foregår i lokalerne under præstemarkskolen eller på skydebanen hver mandag, og om lørdagen, når skydesæsonen går i gang. Du kan læse mere om jagttegnsundervisningen i Hinnerup og Omegns Jagtforening her.

Bogligt og digitalt

Jesper fortæller om, hvordan undervisningen kommer til at foregå, hvor teori undervisningen foregår via powerpoint, men at alle får udleveret Jagttegns bogen og en Lovsamling til jægeren, hvor den seneste information og lovgivning omkring jagt er at finde.

Jagttegnsbogen - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Alle elever får udleveret jagttegnsbogen og en lovsamling til jægere. Det meste findes også online, men bogen er også god som opslagværk og til at sidde og læse i derhjemme, når der ikke er undervisning. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Bøgerne og lovsamlingen bliver delt ud til de 23 kommende jægere, og Aage runder aftenen af med at tale om, hvor mange forskellige typer ænder, der egentlig er, og hvor mange af dem er dykænder eller svømmeænder. De fremmødte smiler lidt ved informationen.

“I finder ikke resultatet nu, men det at kunne se forskel på de mange andetyper, det er et af de mange områder, som vi kommer ind på i jagtundervisningen frem til sommer. Fra næste mandag, der mødes vi på skydebanen uden for Søften, og laver undervisningen derfra. Vi glæder os til at se jer igen, og bare rolig, hvis skal nok få jer det hele lært. Foreningen har trofæaften på biblioteket i Hinnerup den 17. januar, det er I selvfølgelig også velkommen til at deltage, hvis I har lyst” siger Aage, mens de fremmødte begynder at forlade lokalet.

Skydebanen ved motorvejen i Søften - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Hinnerup og Omegns Jagtforening har en skydbane uden for Søften og tæt på motorvejen, hvor ingen bliver forstyrret. Her kommer en stor del af undervisningen til at foregå, både den teoretiske del og skydeundervisningen. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Enkelte er blevet tilbage, enten for at tale med Aage og Jesper, mens nogle af de unge venter på at blive hentet. Hele seancen har taget en time, og der var afsat halvanden, så ventetiden skal fordrives.

“Min far, morfar og storebror har alle jagttegn, så det vil min søster og jeg også gerne have. Derfor er vi begge to her i aften. Vi bor i Hadsten. Jeg har prøvet at skyde efter lerduer et par gange før, så jeg glæder mig rigtigt meget til at komme på skydebanen, mens jeg tror at det boglige bliver lidt hårdt. Heldigvis kan min søster og jeg hjælpe hinanden,” siger Andreas Grimstrup, der er 15 og tager jagttegnet gennem UngFavrskov.

Da de fleste er gået, spørger jeg Jesper og Aage om, hvordan de oplever eleverne.

“Den første aften de nye elever kommer, der er de altid lidt betuttede, når de kommer ind i et nyt miljø. Det kender vi jo også fra os selv, når vi er et nyt sted. Her er der nye mennesker, du har måske hørt om jagttegn, men du ved ikke, hvad det er endnu. Andre af de fremmødte, de finder sig hurtigt til rette, de er måske også lidt ældre, og kender til jagt fra familien. Det gode ved, at aldersspredningen er så stor er, at det skaber en bedre dynamik blandt eleverne,” siger Jesper, inden Aage tager over:

“Vi er her for vores egen fornøjelses skyld, og fordi vi gerne vil være med til at uddanne nye jægere. Jeg har været med i 30 år, og jeg er glad for at kunne hjælpe nye i gang,” siger Aage.

For dem begge er det vigtigt, at have god tid til eleverne og til undervisningen, i Hinnerup og Omegns Jagtforening kommer du ikke til at tage et jagttegn på en weekend, forklarer Jesper:

“Vi uddanner til en vis grad jægere her. De er ikke jægere, når de er færdig, det kommer med tiden efterfølgende, men de har en meget større ballast, end hvis de havde været på et weekendkurssus. Vi bruger mere tid på teorien og på skydebanen. Her får du også et større fællesskab blandt kursisterne, og de mange andre jægere du møder, og vi prøver også at involvere eleverne. Vi giver dem også de mange andre muligheder, der er inden for jagt, og de kommer også til at prøve at skyde med riffel. De får fingrene helt ned i det, og bogstaveligt talt når der kommer en vildtslager, og viser hvordan et dyr slagtes,” siger Jesper, inden jeg siger farvel til dem begge.

Og min søn, han er gået i forvejen, og han sidder og bladrer i begge bøger, da jeg kommer hjem.

Jagt er kultur - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Hinnerup og Omegns Jagtforening er for alle interesserede jægere i området, og alle eleverne får også automatisk et års medlemskab af foreningen samt af jægerforbundet, når de tager jagttegn i foreningen. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.