32-årige Søren Lahn Sloth fra Hinnerup stiller op til Folketinget for SF (Socialistisk Folkeparti), og hvis han bliver valgt ind, så vil han kæmpe for, at offentlig transport skal gøres gratis, og at fritidspasordningen for sårbare børn gøres landsdækkende, så alle har mulighed for at deltage i det frivillige foreningsliv i Danmark.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Der er mange mennesker, politikere og erhvervsdrivende til stede til Familiemessen i Hadsten Hallen den sidste søndag inden Folketingsvalget den 1. november 2022. Søften Nyt møder Søren Lahn Sloth fra Socialistisk Folkeparti i hallen, hvor han bruger dagen på at tale med alle de mennesker, han kan, om hvorfor de skal stemme på ham til valget.

SF deler en stand med Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg til familiemessen, og det er et helt bevidst valg, fortæller han:

“Vi skal spare på vores ressourcer, og derfor har vi valgt at dele en stand i dag. Vi er godt nok ikke enige politisk, men det giver nogle gode politiske snakke internt og med alle de mange mennesker, der besøger os, så jeg er meget tilfreds,” siger Søren.

Vi taler om, hvad det er, han gerne vil arbejde med og kæmpe for, hvis han får stemmer nok til at komme i Folketinget til valget den 1. november.

“Min største kæphest er at lave en national fritidspladsordning for sårbare børn. Sidste efterår lykkedes det os i Favrskov Kommune at gå gennemført en ordning, hvor sårbare børn og unge også har mulighed for at gå til sport og deltage i det frivillige foreningsliv. Det vil jeg gerne gøre landsdækkende, så alle børn og unge får mulighed for at få adgang til foreningslivet, også selvom forældrene ikke har råd,” siger Søren.

Hvorfor er det vigtigt?

“Fordi vi skal have alle med i fællesskabet også i foreningslivet. Vi skal støtte sårbare børn og unge, i, det som Erik Veje fra Venstre kalder, forpligtigende fællesskaber, så de ikke sidder derhjemme og kigger ind i en skærm, men kommer ud og mærker, hvordan det betyder at være sammen med andre, når de ikke er i skole eller i uddannelse. At de har noget at se frem til hver uge i de frivillige fællesskaber. Som barn havde jeg det selv psykisk svært, men jeg kom med i et brassband, som gav mig selvtillid og glæde ved at spille et instrument, og være sammen med andre. Det vil jeg gerne være med til at give mulighed for alle børn i Danmark,” forklarer Søren.

Offentlig trafik skal være gratis

Er der andet i samfundet, som du gerne vil være med til at ændre?

“Offentlig transport, jeg kan ikke forstå, at det skal være så dyrt, og hvorfor det mange steder har svært ved at konkurrere med privatbilismen. Prismæssigt især, da det sagtens kan gøres gratis. Selvfølgelig vil det koste nogle penge, og det vil være dyrere nogle steder end andre, men se fx på det i Favrskov Kommune. Her bruger vi næsten ligeså meget på at føre billetkontrol og på at have billetsystemet kørende, som vi får ind i billetindtægter. Derfor vil det koste os meget lidt, at gøre den offentlige transport gratis, og det vil være godt for sammenhængskraften i hele Danmark. Det samme med klimaindsatsen i Danmark. Det går ikke hurtigt nok med at få den grønne omstilling i gang, det skal vi have et meget større fokus på,” siger Søren.

Hvorfor stiller du op for SF?

“Som barn, der blev jeg i samfundsfagsundervisningen stillet over for det modsætningsforhold, at enten så skal du forsøge at klare dig så godt som muligt, uden at tænke på andre. Eller så skal vi hjælpe alle dem, som har brug for hjælp. I gymnasiet fandt jeg ud af, at nogle partier prøver at balancere det. At vi deler de fælles goder, uden at vi bliver til betonkommunister. Jeg har stor respekt for Enhedslisten, men der er også brug for, at politikerne kan sætte sig ned omkring et bord og forhandle, og sammen med andre finde et kompromis, som kommer alle til gode. Det har jeg fundet i SF, og derfor stiller jeg op til Folketinget for partiet,” forklarer Søren.

Hvad er det, der gør politik interessant for dig?

“Det er i politik, at du kan være med til at ændre noget i samfundet. At du sætter dig ned og studerer nogle områder i dybden, som du gerne vil være med til at ændre, og du har de dybe diskussioner med andre, og finder løsninger, som er til gavn for os alle. Hvis du skal ændre noget, så skal forarbejdet være i orden. Det er også derfor, at når mennesker kommer til mig, og er uenige med mig, og gerne vil overbevise mig. Så beder jeg dem om, at sende mig noget information på emnet, så jeg kan sætte mig ind i det, og så kan det også være, at jeg bliver klogere på emnet,” siger Søren.

Hvorfor skal vælgerne stemme på dig den 1. november?

“Fordi jeg går meget op i børn og unges trivsel, og jeg har selv stor erfaring fra arbejdet med sårbare børn og unge, men også egne personlige erfaringer med det. Jeg mener også, at klimakampen er vigtig, også selvom at Danmark er et lille land, men vi skal stille os frem og være et godt eksempel for andre. Du skal stemme på mig, fordi jeg er grundig, og jeg er villig til at sætte mig ind i sagerne og den politiske dagsorden, og kæmpe for at vi får et bedre samfund for alle borgerne i Danmark, og selvfølgelig i Favrskov Kommune, hvor jeg selv bor,” siger Søren Lahn Sloth fra SF.