Lone Glarbo har været lokalpolitiker i Hinnerup og Favrskov gennem mange år for Venstre, nu vil hun gerne i Folketinget for Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg, og arbejde med de visioner, som hun og hendes parti har for Danmark.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Den 31. december 2021 sluttede 17 års virke som lokalpolitiker for Lone Glarbo, hun opnåede ikke genvalg for Venstre til byrådet i Favrskov, og hun havde egentlig trukket sig tilbage fra politik. I stedet ville hun bruge tiden sammen med hendes store familie og hendes nye arbejde hos Foxway i Søften (tidligere DCC), men da Inger Støjberg kom på banen med et nyt parti, der stod hun klar som kandidat for Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg, det forklarer hun her, da jeg spørger hende om, hvorfor hun gerne vil være politiker på Christiansborg.

“Jeg stiller op for Danmarksdemokraterne, fordi Inger er som Inger er. Den måde hun taler sammen med folk, når vi er ude sammen, den måde hun ser på folk på, den er så anerkendende. Hun er i øjenhøjde med folk. Hun sætter sig ned, tager sig tid og snakker med folk. Hun er meget lyttende, også selvom folk ikke er enige med hende, så giver hun sig god tid til at tale med alle,” siger Lone.

At Inger Støjberg er god til at tale med folk, det har vel ikke noget at gøre med, om du vil i Folketinget?

“Nej, men Ingers måde at sige tingene på gjorde, at jeg gerne ville følge hende og være med til at præge beslutningerne. I lokalpolitik laver du politik helt nede på jorden. Her laves beslutningerne om, hvordan pengene skal bruges og politikken udmøntes lokalt i samarbejde med andre partier. På Christiansborg, der tror jeg, at det er mere visionerne for landet, som der skal arbejdes med, samtidigt med mener jeg, at nogle af de beslutninger, som jeg forhåbentligt skal være med til at træffe, de skal gælde for alle kommuner,” forklarer Lone.

Kan du give et eksempel på, hvordan det skal gælde for alle kommuner?

“Ja, fx ved pasning af egne børn, der er reglerne ikke ens for alle kommuner. Mange giver tilskud til pasning af egne børn, og andre kommuner gør ikke. Det er også forskellige beløb, der gives i de kommuner, der har indført ordningen. Her mener jeg, at der skal gælde de samme regler i alle kommuner, siger Lone.

Er der andet, du gerne vil være med til at lave om politisk i Danmark?

“Ja, vi hører ofte om problemer på plejehjem og i ældreplejen og her skal vi kunne gøre noget mere for medarbejderne. I ældreplejen skal alle være i faste teams, hvor de selv styrer deres arbejde. Fx er det de samme 10 personer, som besøger måske 20 beboere, så det er et kendt ansigt beboerne møder. På plejehjemmene skal vi lære lidt mere af de private og friplejehjem. Vi skal også indsætte bestyrelser, som der også er i børnehaver og i folkeskolen, så pårørende og andre interessenter, kan være med til at præge dagligdagen. Vi skal have flere private dagplejere og private børnehaver. De små børn ligger mig rigtigt meget på sinde, og jeg har selv en datter, der er kommunal dagplejer,” siger Lone.

Mindre EU og mere EF

Mens Lone og jeg taler sammen, så kommer hun selv ind på andre regler og forordninger, som hun mener at EU blander sig for meget i. I hendes valgmateriale skriver hun selv, at vi skal have mere EF og mindre EU, og det beder jeg hende forklare nærmere:

“Da vi havde EF (Europæiske Fællesskaber, red.), der var det op til de enkelte lande selv at bestemme mere af deres egen politik. Da det blev EU (Den Europæiske Union, red.), så kom der mere og mere fælles lovgivning, som alle lande skal rette sig efter. Det mener jeg er forkert, fx inden for barselsreglerne. I andre lande, der ikke har samme indkomstgrundlag og ligestilling, som vi har i Danmark, der virker det måske fint at give 9 ugers barsel til mændene. Her i Danmark, der kan vi godt selv finde ud af det, derfor mener vi, at reglerne skal laves om. Indtil da, der foreslår vi, at far og mor skal ni ugers ekstra barsel, som de kan fordele imellem sig, altså oven i de ni uger, som er blevet øremærket til faren,” forklarer Lone.

Hvorfor skiftede du parti, Lone?

“Det synes jeg egentlig heller ikke, at jeg har gjort, fordi Venstre nu har delt sig, og vi er mange, der er fulgt med Inger Støjberg. Når jeg kigger mig selv i spejlet, så skal jeg kunne genkende mig selv politisk, og det gør jeg hos Inger. Du kan aldrig være 100% enig med, hvad et parti mener, det er der ingen der kan, men de grundlæggende politiske områder, de skal være på plads, og det finder jeg hos Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg,” siger Lone.

Kultur er mange ting

Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg har været ude i medierne for at gerne ville skære ned på dele af kulturstøtten i Danmark, og i stedet bruge pengene på kørselsfradrag i de kommuner, der ikke ligger tæt på større byer. Derfor er jeg også interesseret i at høre fra Lone om, hvad hun mener kultur er for hende.

“Det er ikke ret meget, hvis vi taler finkultur. Jeg har aldrig være i Det Kongelige Teater, og på museer er jeg gerne ude igen efter 20 minutter. Jeg læser aldrig skiltene. Derfor mener vi også, at vi skal skære ned på det finkulturelle, fx livsvarige kunstydelser og lignende. Kultur kan også være meget andet. Jeg og mine børn har brugt det frivillige foreningsliv meget. Jeg vægter fællesskabet og sociale relationer utroligt højt. Sociale relationer mellem mennesker er det allervigtigste, og hvis kultur kan fremme det, så er det fint med mig, men det finkulturelle kan vi godt spare på, forklarer Lone.

Hvorfor er fællesskabet vigtigt for dig?

“Fællesskabet er mange ting, du og din familie er kommet her i dag for at hente græskar til Halloween, som I skal hjem og skære i og hygge om. Det er fællesskab og relationer i familien, og som også bliver givet videre i de andre fællesskaber, som vi alle befinder os i hver dag. Fællesskaber skaber en forståelse og erkendelse af, at vi er forskellige, men at der samtidigt skal være plads til os alle, ligemeget hvem vi er. Jeg har selv cyklet til Paris flere gange sammen med Team Rotary Favrskov for fællesskabets skyld, og fordi vi har samlet ind til et godt formål. Det er ikke noget, jeg har gjort for mig selv, men for fællesskabet,” siger Line.

Hvad er snusfornuft for dig, Lone?

“Når ting giver mening, når vi alle sammen kan forstå det. Alt alle danskerne kan forstå de ting, som kommer fra politikerne og det offentlige og er skrevet i et sprog, som vi kan forstå. Fx under corona, hvor du ikke skulle have mundbind på, når du brugte en maskine, men den skulle på, når du gik fra omklædningsrummet til maskinen. Det giver ingen mening. Heller ikke, at der skal være en tvungen vegetar dag i kantinen på arbejdspladserne, det kan vi selv finde ud af. I kantinen, hvor jeg arbejder, der smider vi de lune vegetarretter ud, fordi ingen vil spise det. Det giver heller ingen mening. Vi skal have mindre EU og mere selvbestemmelse i Danmark, det giver mening,” siger Lone.