Charlotte Green er læge og arbejder på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Hun stiller op til Folketinget for Det Konservative Folkeparti (K), fordi hun vil være med til at give sundhedsvæsenet et løft. Det kan hun ikke som læge, og det er en af grundede til, at hun vil ind i landspolitik.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Charlotte Green (K) har været i lokal og regionspolitik i mange år, det startede i Aarhus Amtsråd i 1998 og fortsatte i Favrskov Byråd sidenhen for Det Konservative Folkeparti. Nu vil hun gerne til Christiansborg og blande sig i landspolitik, så det har Søften Nyt mødt hende til en snak om.

Hvorfor vil du gerne til Christiansborg, Charlotte?

“I bund og grund handler det om, at jeg gerne vil gøre en forskel for borgerne i Favrskov og i hele Danmark. Jeg er læge og arbejder hver dag på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, og jeg kan sammen med mine mange dygtige kolleger, se hvad der er galt i sundhedsvæsenet. Som læge kan jeg ikke ændre det nedefra, men som politiker på Christiansborg, der kan jeg være med til at præge de beslutninger, som er nødvendige. Så vi får stoppet krisen i sundhedsvæsenet, og at det igen bliver et sted, hvor sygeplejersker, læger og andre ansatte er glade for at komme på arbejde hver dag,” siger Charlotte.

Hun fortæller mig, at hun er uddannelsesansvarlig overlæge på afdelingen, og arbejder både med patienter, men også er med til at uddanne nye læger. Hun er for nyligt kommet tilbage til afdelingen, efter at have haft orlov i en periode.

“I dag er vi de 16 læger, som vi er normeret til, og som kræves for at vores afdeling kan fungere. Tidligere var vi 10 + vikarer. Det kunne jeg ikke være i, derfor tog jeg orlov, og arbejdede i styrelsen for patientsikkerhed. Jeg er glad for at være tilbage, men normeringen for andre faggrupper, som sygeplejerskerne, den er ikke høj nok på mange afdelinger. Det gør, at der skal løbes stærkere og stærkere. Der kommer flere sygemeldinger, og de ansatte finder andet arbejde, fordi de ikke kan holde til det pres, der opstår når der mangler arbejdskraft på afdelingerne,” siger Charlotte.

Hvad skal der til for at fastholde fx sygeplejerskerne på et hospital?

“Der skal først og fremmest være en realistisk bemanding på afdelingerne. Så skal der ses på, hvorfor folk søger væk, og hvad der kan gøres for at fastholde medarbejderne. Hvordan føler medarbejderne sig set og hørt? Er der mulighed for fleksibilitet i vagtplanerne og hvordan er livssituationen for den enkelte medarbejder? Er der noget, der skal tages hensyn til? Det handler om arbejdsvilkår og så kommer vi også til at tale om løn. Jeg kan og vil ikke sætte tal på, men sygeplejerskernes job har ændret sig rigtigt meget, siden jeg blev læge for 20 år siden. De har et meget større ansvar, og de står med flere ting selv. Det skal anerkendes og belønnes. Vi skal også huske på, at dem, der forlader faget, de kommer sjældent igen, og vi har brug for alle nu,” forklarer Charlotte.

Lokal forankret på Christiansborg

Charlotte har været lokalpolitiker i mange år, og det er hendes plan at fortsætte med hvervet som byrådspolitiker i Favrskov Kommune, hvis hun bliver valgt til Folketinget. Så jeg spørger hende om, hvorfor hun gerne vil sidde i Folketinget og byrådet samtidigt?

“Det betyder rigtigt meget for mig at være lokal forankret i Favrskov, og bære det, der sker i kommunerne med ind på Christiansborg. Det er en stor fordel at kende til, hvad der sker lokalt, og kende præmisserne for det, når de store forlig skal laves i landspolitikken. Fra mit arbejde og mit politikervirke, der har jeg erfaring med mig, og jeg kan vise de andre politikere, hvad lovgivningen reelt betyder for mennesker lokalt ude i landet. Det giver helt klart en synergieffekt, at kunne være politiker lokalt i Favrskov og som Folketingspolitiker på Christiansborg,” siger Charlotte.

Vi taler om sundhedsvæsenet igen, og jeg spørger ind til Charlottes holdning til privathospitaler kontra det offentlige. Hvordan hun ser på de operationer, der sendes videre til privathospitalerne.

“Jeg har intet imod privathospitalerne, men der sker en form for pseudoprivatisering for øjeblikket. Der bliver lukket flere og flere operationslejer i det offentlige, fordi der ikke er personale nok. Operationerne sendes så ud til det private, og det giver et misbrug af offentlige midler. Privathospitalerne tager kun de lukrative operationer, og de uddanner ikke læger, for det kan de ikke tjene penge på. Hvis der opstår komplikationer efter en operation, så har privathospitalerne heller ikke kapacitet til at kunne tage sig af det, så patienterne sendes ind i det offentlige system, og det koster også penge. Vi skal have kigget på systemet, for det er en åreladning af personale og penge, som forsvinder fra det offentlige system, også selvom privathospitalerne står for en lille del af sygehusvæsenet i Danmark. Vi skal bruge privathospitalerne, men systemet er løbet løbsk lige nu, og det skal vi have fundet en løsning på,” siger Charlotte.

Hvorfor stiller du op for Det Konservative Folkeparti?

“Jeg har været medlem siden 1990, og det er her, jeg føler mig politisk hjemme. Partiet står for frihed under ansvar og frihed til at leve det liv, som du har lyst til med ansvar for fællesskabet. Ordentlighed og sund fornuft og se det enkelte mennesker, hvor vedkommende er, samtidigt med at finde balancen mellem individ og fællesskab. Det er vigtigt, at vi har frihed til at udfolde vores muligheder, men samtidigt at fællesskabet holder hånden under dem, der ikke kan selv. Det er, hvad politik handler om for mig, og derfor jeg er medlem af Det Konservative Folkeparti.

Hvis du kommer i Folketinget, hvordan vil du sikre, at dine synspunkter og mærkesager bliver hørt, så vælgerne kan genkende, at de stemte på dig?

“Det er svært, og jeg har ikke prøvet det før, men jeg vil markere mine synspunkter indadtil i partiet og udadtil med de andre politiske partier. Det er det samme, jeg gør i lokalpolitik. En stor del af arbejdet er forhandling i sagerne, men jeg vil arbejde for det, jeg tror på. Jeg har været læge i over 20 år, og jeg kender området godt, og jeg vil gøre opmærksom på, hvor skoen trykker i virkeligheden, på de områder jeg kender. Det er også derfor, at jeg vil på Christiansborg. Jeg er ofte i tvivl om, hvor meget viden beslutningerne på Christiansborg træffes på, og da jeg ikke kan ændre tilstanden i sundhedsvæsenet fra bunden, så må jeg til Christiansborg og ændre tilstanden fra toppen,” siger Charlotte.