Charlotte Green fra Det Konservative Folkeparti er stadig glad og overrasket over det gode valgresultat for de Konservative til kommunalvalget i november 2021. For hende og resten af den Konservative gruppe i Favrskov byråd handler den nye situation om, hvordan samarbejde med det nye byråd kan gøre politik levende og forbedre mulighederne for borgerne og medarbejderne i hele Favrskov Kommune.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Det er snart tre måneder siden at Charlotte og jeg sidst mødtes til en samtale omkring, hvad hun og Det Konservative Folkeparti ville, hvis de fik fremgang til kommunalvalget i november 2021. Til valget gik de Konservative fra to til seks mandater og fik samtidigt borgmesterposten i Favrskov Kommune, så Charlottes arbejde i den Konservative gruppe og i byrådet er blevet anderledes, end hvad hun regnede med inden valget.

“Da valgresultatet på valgaftenen lå klar, så festede mine partikolleger og frivillige sammen, men jeg trak ret hurtigt i arbejdstøjet, for med det resultat vi fik, så var det lige pludselig de Konservative, der sad for bordenden, da konstitueringen i kommunen skulle laves. Lars (Lars Storgaard fra de Konservative blev Favrskov Kommunes nye borgmester den 1. januar 2022, red.) og mine partikolleger var alle hurtige enige om, at for at sikre kontinuitet og samarbejde i byrådet, så skulle alle partier høres og gerne være med i konstitueringsaftalen. Det lykkedes‚ som bekendt uden de store skærmydsler, da de andre partier fik de formandsposter og udvalgsposter, som de gik efter, men vi fik borgmesterposten,” siger Charlotte mens hun skænker kaffe op til mig.

Charlotte, var der ikke en aftale mellem Lars Storgaard og den daværende borgmester, Nils Borring om, at borgmesterposten ville tilfalde Socialdemokratiet?

“Den aftale var lavet under forudsætning for, at de Konservative have status quo, eller måske gik et eller to mandater frem. Nu gik vi fire frem og blev det største borgerlige parti. I byrådet var magten tippet fra rød til blå blok, og når vi står til at kunne tage magten, så skal vi også gøre det, og derfor blev Lars borgmester i Favrskov Kommune den 1. januar 2022,” siger Charlotte.

Hun er tydeligvis træt af spørgsmålet, da det ikke er første gang, at det bliver bragt op af journalister og borgere, men som hun sagde til mig sidst vi talte sammen, så er dialog og samarbejde vigtigt, det understreger hun igen:

“Vi besluttede, at vi skulle have borgmesterposten, sådan fungerer demokratiet, men vi i de Konservative, vi ønsker dialogen og det brede samarbejde. Som gruppeformand sad jeg med konstitueringsaftalen, og vi blev enige med alle otte partier, og alle var tilfredse med, hvad de fik. Du undrer dig måske over, at vi ikke selv tog nogle formandsposter, men fordelen ved det er, at vi er en helt ny gruppe, som samtidigt sidder med borgmesterposten. Der er fire nye medlemmer, som ikke har prøvet det her før, så er det bedre at give dem en stille og roligt start, og at vi så giver formandsposterne til de personer, der har prøvet og kender det politiske arbejde i forvejen. Det gav det bedste perspektiv set fra vores stol,” siger Charlotte.

Perspektiv, det bliver du nødt til at forklare lidt nærmere?

“Det jeg mener med perspektiv er, at kommunalpolitik handler om samarbejde, dialog og om at finde fælles løsninger for borgerne og de medarbejdere, som er ansat i kommunen. Hver tredje borger har stemt på socialdemokraterne, så vi skylder også de vælger at få deres synspunkter ind i arbejdet og den politiske proces. Tværpolitisk nåede vi en god konstituering, som alle partier var enige i. Vi har alle et ansvar i at signalere, at som politikere ikke skændes, men gerne vil samarbejde. Både for borgernes og medarbejdernes skyld. Favrskov Kommune er den største arbejdsgiver i kommunen, og vi har også et ansvar overfor medarbejderne, at den kontinuitet som var før valget, den fortsætter efter valget, med de ændringer som kommer os alle sammen til gode fremadrettet,” forklarer Charlotte.

Kapacitet, børnepasning og klima

Et af de emner på den politiske dagsorden, som socialdemokraterne ikke var og er glade for at indføre i Favrskov Kommune at give tilskud til pasning af egne børn i hjemmet. Her mener de Konservative at kommunen er nødt til at gøre det:

“Det Konservative Folkeparti har nye ideer, der skal implementeres i Favrskov Kommune. En af dem er, at vi skal have indført et tilskud til børnepasning i hjemmet, som mange andre kommuner tilbyder. Vi har store kapacitetsproblemer omkring pasning i kommunen, de sidste tal jeg har set er, at der mangler mere end 70 institutionspladser, og det er også en af grundene til at Engen (nuværende børnehave i Søften, red.) bliver bygget om til både at kunne huse børnehave- og vuggestuebørn. Hvis vi kan løse nogle af kapacitetsproblemerne i dele af kommunen ved at indføre et økonomisk tilskud til pasning af egne børn, så mener vi, at det er en god idé. Der flytter flere og flere børnefamilier til kommunen, og så længe der ikke er institutionspladser nok, så skal vi afhjælpe situationen på andre måder,” siger Charlotte.

Betyder det så, at udbygningen af grundsalg i kommunen er sat på pause?

“Nej, det gør det ikke, men vi skal undersøge og analysere på de planlagte områder, som allerede nu indgår i planerne for nye parcelhus grunde. Det er nødvendigt, for at kunne planlægge bedre. Grundene bliver sat til salg, så snart det er muligt, men infrastrukturen bagved skal også være på plads, og her er det ikke kun veje, varme og strøm, men også skole, institutioner og foreningslivet, der skal kunne følge med,” siger Charlotte.

Du talte meget om klima og miljø sidst vi mødtes, hvor langt er i med de planer, Charlotte?

“Vi er ikke klar endnu til at lægge nogle konkrete planer på bordet endnu, og vi kommer ikke til at lave fundamentale ændringer her og nu, men noget af det, som vi vil kigge nærmere på, det er om vi kan finde nogle gode løsninger med fx solceller og solpaneler, og at der kan opstilles vindmøller. Det her er områder, som virkelig kan batte noget i den grønne omstilling. Fx kan solpaneler bruges til varme, i stedet for den, for tiden, meget dyre gas og strøm. Det er ikke nok at købe elbiler og plante noget skov, hvis vi virkeligt vil noget på det her område, så skal vi også kigge på energiløsninger,” siger Charlotte.

Er der andre områder omkring klima og miljø, som I som borgmesterparti i Favrskov skal have fokus på?

“Ja, fx omkring arealanvendelse i landbruget. Her skal vi både på lokalt og nationalt plan have kigget mere på, hvordan arealanvendelsen i landbruget kan ændres, så udledningen af skadelige stoffer i det omkringliggende samfund mindskes, men også så det helst ikke kommer til at påvirke landmændene i alt for negativ grad. Vi skal også have kigget på vandrammedirektivet fra EU, for hvordan går det egentlig med det? Her i Favrskov har vi kun udlagt to områder, det er i Vissing og Kollerup Enge. Det er en start, men langt fra nok. Vi skal sikre vandmiljøet omkring os, men her skal du tale med vores eksperter i kommunen, hvis du vil vide mere fagligt omkring emnet,” siger Charlotte.

Hun har virkelig talt sig varm nu hvor samtalen er ved at nå til slutningen, men igen fokuserer hun meget på, at Det Konservative Folkeparti vil og ønsker det brede samarbejde, også selvom de sidder på magten, for ifølge Charlotte kan de ikke rigtigt bruge magten til noget, hvis der ikke er andre, der ønsker at samarbejde med Det Konservative Folkeparti i Favrskov Kommune.

Jeg har dog et spørgsmål mere, inden jeg skal sige tak for i dag, og det er:

Charlotte, du stiller også op til Folketinget, hvad nu hvis du bliver valgt, fortsætter du så dit arbejde i Favrskov Byråd?

“Ja, det gør jeg. Jeg bliver i byrådet, for det er vigtigt for mig og for Det Konservative Folkeparti, at jeg har et ben hvert sted. Lars Storgaard har også sagt, at han har brug for mig lokalt, specielt i denne glædelige situation, hvor vi har seks pladser i byrådet i Favrskov Kommune. Som folketingspolitiker, så kan jeg med den ene fod i byrådet også se og forklare de andre politikere på borgen, hvad den førte politik vil betyde lokalt. Den lokale politik er den vigtigste politik, men det er på Christiansborg at rammerne bliver lavet, og dem vil jeg også gerne være med til at påvirke,” siger Charlotte Green.