Selvom socialdemokratiet gik tilbage i Favrskov Kommune til kommunalvalget i efteråret 2021, så havde Erling Kvist Andersen en personlig succes til valget, da han gik næsten 25% frem. Læs med her om, hvilke tanker Erling har om sit hverv som politiker i Favrskov Kommune.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Erling Kvist Andersen er født og opvokset i Søften, men bor midt i Hinnerup, ikke langt fra butikkerne, grønne områder og han bruger også en del af sin fritid på lange gåture i området, som han fortæller om på Facebook, og opfordrer andre til at vise deres gåture i Hinnerup og omegn.

Erling er socialdemokrat, og blev til kommunalvalget i efteråret 2021 genvalgt til byrådet i Favrskov kommune. Han oplevede selv fremgang i stemmetallet, selvom socialdemokratiet i kommunen mistede stemmer og måtte overlade borgmesterposten til Det Konservative Folkeparti.

Erling Kvist Andersen - Foto: Preben Stentoft.
Erling Kvist Andersen er socialdemokrat, født og opvokset i Søften og han har boet det meste af sit liv i Hinnerup, hvor han også har haft hans virke som folkeskolelærer. I dag er han selvstændig og lokalpolitiker. Foto: Pressefoto fra Favrskov Kommune taget af Preben Stentoft.

Jeg møder Erling hjemme i privaten, kaffen og kagen er klar, da vi sætter os ved stuebordet for at tale om, hvilke tanker Erling har om sin personlige succes til valget, og hvorfor socialdemokraterne gik tilbage.

Hvad tænker du om dit eget stemmetal, at du gik 25% frem i forhold til valget i 2017?

“Det er jeg meget glad for, og jeg tager det som et tegn på, at jeg har været mere fremme i offentligheden i den seneste byrådsperiode. Jeg håber, at nogle af de emner, som jeg har arbejdet med som formand for planudvalget, har smittet af på stemmerne, selvom jeg er udmærket er klar over, at jeg nok også har mistet nogle stemmer på den front, men at der så er andre, der har stemt på mig,” siger Erling, inden jeg spørger ham om, hvorfor han tror, at socialdemokratiet gik tilbage i Favrskov.

“Der var mange ting, der var skyld i tilbagegangen. Fx har jeg selv oplevet fra borgere, at de ikke ville stemme på mig og partiet igen, på grund af de ting, som sker på den landspolitiske scene. Det kan jeg ikke rigtigt gøre noget ved, andet end at forklare, hvad socialdemokratiet vil og gør lokalt, men så har det nok også kostet lidt at vi har haft borgmesterposten i 12 år. Jeg synes, at Nils Borring har været en fantastisk borgmester, men det er ikke mig der bestemmer, det er vælgerne,” siger Erling med et smil på læben.

Boligpolitik
Erling bor ikke ret langt fra det sted, hvor det er besluttet, at der skal bygges et højhus med plads til mange lejligheder, i stedet for de parcelhuse, som lå der før. Området er nu ryddet og venter på at blive gjort klar til byggeriet, et byggeri som har delt vandene i Hinnerup, og som flere stadig har taget kraftigt afstand fra, da de mener, at det skæmmer bybilledet. Det er kommentarer, som har været i medierne og på sociale medier, og hvad mener Erling egentlig om det?

“Vi kan som politikere ikke bestemme, hvor folk skal bo. Hvis vi i Favrskov ikke kan tilbyde gode boliger til alle, så flytter borgerne andre steder hen, eller lader være med at etablere sig her. Jeg var formand for planudvalget, da beslutningen om etagebyggeriet blev vedtaget, og jeg har talt og skrevet med mange borgere omkring det. Der er mange, der søger bolig i de bynære områder, og det skal vi også kunne tilbyde i Hinnerup, derfor tror jeg også på, at lejlighederne bliver en succes.

Her kan du se en dronevideo af det område nederst i videobilledet, hvor der skal bygges 75 lejligheder i Hinnerup Midtby. Lejlighederne opføres af AL2bolig, og på deres hjemmeside www.al2bolig.dk kan der læses mere om projektet. Video: Anders Godtfred-Rasmussen.

Hvordan har det været, at følge debatten og de ting, som er blevet skrevet om dig og de andre politikere omkring byggeriet?

“Det er meget svært at tage de hårde beslutninger, når jeg ved, at det, vi bestemmer kan være svært for nogle borgere. Men jeg står på mål for det, og jeg har taget de nødvendige og konstruktive debatter, der har lagt forud, men også efter beslutningen er taget. Når vi som politikere skal tage de her beslutninger, så går det nogle gange ud over borgere, som kommer i klemme på den ene eller anden måde. Det kan også være omkring vindmøller, eller solcelleparker, hvor der ofte kommer protester, fordi nogle mener at de ikke passer ind i det omkring liggende miljø. Vi skal dog udvikle os, byerne skal udvikle sig, for hvis vi ikke gør det, så går vi i stå. Du kan tage den gamle Expedit grund i Ulstrup. Den har kommunen købt, og der er kræfter, der gerne ser, at der bliver bygget en kommunal administrationsbygning, det har Det Konservative Folkeparti i Favrskov foreslået. Her tænker jeg, at for at udvikle Ulstrup, så er det vel bedre at bygge boliger, som vil tiltrække nye borgere, der vil give mere liv i byen og til handelslivet, i stedet for en kommunal administrationsbygning, som står tom om aftenen og i weekenderne. Boliger giver liv i byen, det her er noget jeg tænker, det er ikke officiel socialdemokratisk politik,” siger Erling, mens han skænker en ny kop kaffe op.

Favrskov i øst og vest
Jeg har fået ham talt varm, og selvom samtalen ikke er et typisk spørgsmål og svar interview, så kan jeg også mærke og høre på ham, at nogle af de emner, som har været i valgkampen omkring fx øst/vest problematikken i kommunen, dem har han tænkt meget over. Erling har svært ved at forstå, hvorfor nogle stadig har brug for, at samtalen indimellem lyder som “dem og os”, når det drejer sig om geografien i kommunen.

Erling Kvist Andersen hjemme - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Hjemme hos Erling bliver stuebordet ofte taget i brug til de mange dokumenter, der skal læses inden hvert byråds- og udvalgsmøde. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

“Hør nu her, vi er en geografisk meget stor kommune, som selvfølgelig vil være forskellig alt efter, hvor vi bor i kommunen. Du bor i Søften, jeg bor i Hinnerup, nogle bor i Hvorslev andre i Hadbjerg. Vi har alle et nært tilhørsforhold til vores lokalområde, og vi kender styrker og svagheder i de områder vi bor. Erhvervsudviklingen går måske stærkere her i området, fordi vi har en fantastisk infrastruktur, hvor det i andre dele af kommunen i udgangspunktet ser anderledes ud. Derfor skal vi også være bedre til at fremhæve de forskellige steder i kommunen, som vi kommer fra. I den vestlige del af kommunen er der fantastiske naturområder, som mange gerne vil opleve og bo i, vi skal bare være bedre til at fortælle om dem. Der bliver lavet planer for de fleste områder i Favrskov Kommune, og senest i november 2021, der var det Helhedsplanen for Laurbjerg, der blev vedtaget i byrådet (se link til helhedsplanen om Laurbjerg her), så politikerne gør meget for, at udviklingen kommer hele kommunen til gode, vi skal bare vise, hvad vi hver især er rigtigt gode til,” siger Erling.

Det nye byråd

Erling, hvad tror du, der kommer til at ske i det nye byråd og fra den nye borgmester?

Han tænker sig lidt om, inden han svarer, for det er stadig helt nyt, at borgmesteren ikke længere hedder Nils Borring, men i stedet Lars Storgaard og kommer fra det Konservative Folkeparti.

“Jeg vil gerne starte et andet sted, og fortælle lidt om det gode samarbejde, som vi politikere har imellem os. Det blev også tydeliggjort i valgkampen, hvor de mange debatter rundt omkring i byerne i Favrskov Kommune viste, at vi politikere vil det bedste for kommunen, og at vi hver især har respekt for hinandens holdninger og de mål, vi arbejder efter. Selvom vi kommer fra forskellige partier. Samarbejdet i byrådet har i mange år vist, at vi er gode sammen, og gerne vil gøre Favrskov Kommune endnu bedre. I det nye byråd glæde jeg mig til at lære de nye medlemmer at kende bedre, og komme i gang med de udvalg, som jeg er blevet medlem af, Plan- og Landdistriktsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, og så er jeg også kommet med i Folkeoplysningsudvalget,” siger Erling.

Det er helt fint, Erling, det er vigtigt, at I kan samarbejde, men hvad tror og håber du på kommer til at ske de kommende fire år?

“Klimakampen fyldte heldigvis rigtigt meget i valgkampen, og det var nye toner fra De Konservative, at de talte om, hvor stor betydning klimaet har. Det tror jeg kommer til at fylde meget i de kommende år i lokalpolitikken, og det er jeg glad for, men om de kommer til at levere på det de sagde, det glæder jeg mig til at se. Skolepolitikken kommer til at fylde meget, vi skal i gang med at lave en skolekapacitetsundersøgelse, der skal vise udviklingen på skolerne de kommende år. Boligpolitikken, som jeg har berørt, den var der mange, som talte om i valgkampen, så den håber jeg får meget plads i den kommende periode. Det er vigtigt, at folk kan blive boende i deres lokalområde hele deres liv, men i den type bolig, der passer den alder de har. Vi skal også lave flere rekreative områder for borgerne, som vi har gjort med Himmerigsskoven her ved Hinnerup. Det er vigtigt, at vi passer på vores grundvand og laver mere skovrejsning, så vi kan passe bedre på klimaet lokalt og nationalt,” siger Erling.

Erling Kvist Andersen ved søen i Himmerigsskoven - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Natur, miljø og klima er vigtigt for Erling Kvist Andersen, og han går ofte ture i området, her ved søen i Himmerigsskoven. Billedet er taget i forbindelse med et interview, som Søften Nyt har lavet omkring Erling Kvist Andersens opvækst i Søften, og som ikke er udkommet endnu, men kommer senere i 2022. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Hvorfor er du politiker?

“Det er jeg fordi, jeg gerne vil være med til at påvirke mit lokalsamfund, og i byrådet kan du være med til at skabe resultater og få indflydelse. I de her mindre byer, som Favrskov Kommune er så rig på, der er rigtigt gode fællesskaber, hvor vi kan komme hinanden ved i foreningslivet, studiekredse, kaffebarer og andre steder. Det skal vi fastholde, og der skal skabes bedre relationer blandt unge og ældre, og vi skal skabe grobund for flere fællesskaber. Jeg er socialdemokrat, fordi jeg i min barndom er vokset op med en ulighed i samfundet, hvor ikke alle goder dengang kom alle til gavn. Det er vi meget bedre til i dag, dengang var det ikke normalt med en uddannelse til alle, det er det i dag, samt at vi som socialdemokrater tænker på det fælles bedste. Kombinationen af den grundlæggende socialdemokratiske politik, samt muligheden for at få indflydelse lokalt har gjort, at jeg er lokal- og realpolitiker. Jeg vil hellere være med til at få noget gennemført i samarbejde med andre, end at stå på sidelinjen og kun sige min mening, men ikke få forbedret forholdene for borgerne. Jeg ved godt, at det koster indimellem, men det er en pris, som jeg er villig til at tage,” siger Erling, mens jeg drikker den sidste slurk kaffe og klapper notesblokken sammen, nu noget mere afklaret omkring hvem Erling er og hvorfor han har valgt at være lokalpolitiker i Favrskov Kommune.