Gitte er født socialdemokrat og velfærdssamfundet, de udsatte, de ældre og de handicappede er i følge hende selv, hvad og hvem hun er politiker for. Hun er ydmyg over for opgaven og er glad for samarbejdet med de andre politikere og partier, men hun er ikke klar til at slippe politiker gerningen endnu, og derfor håber hun også på et godt valg den 16. november.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Jeg skal mødes med Gitte Lynderup Lauritsen på torvet foran Superbrugsen i Hinnerup den sidste lørdag inden kommunal- og regionsrådsvalget i 2021. Hun er ikke den eneste politiker, der har valgt at stille sig op og tale med borgerne, tværtimod er de fleste partier repræsenteret i røde, blå, grønne og hvide farver, og selv Danmarks finansminister, Nicolai Wammen, har valgt at komme forbi. Så der er trængsel på torvet, men stemningen er i top. Valgkampen er i fuld gang, men alle politikerne taler også indbyrdes, når de ikke taler med de mange andre mennesker, der har valgt at komme en tur forbi centrum af Hinnerup denne lørdag.

Gitte Lynderup Lauritsen og Nicolai Wammen - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Finansminister Nicolai Wammen stiller ikke selv op til lokalpolitik længere, men han hjælper gerne til i de lokale valgkampe rundt i Danmark, og det kan Gitte ikke sige nej til. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Gitte står og taler med en af de andre kandidater, mens jeg går rundt på pladsen og tager billeder. Bagefter kommer hun hen og fortæller mig om, hvor vigtigt det er, at have et godt forhold til de andre politikere fra de andre partier:

“Samarbejdet i byrådet er meget vigtigt for mig, hvis jeg ikke får de andre 24 byrødder overbevist om mine og socialdemokratiets ideer, så kommer vi ingen vegne. Så samarbejdet med andre sætter jeg stor pris på, og det er endnu en glæde ved byrådsarbejdet, når det lykkes os at gøre en forskel for borgerne i Favrskov Kommune,” siger Gitte.

Privat og politiker Gitte
I hjemmet i Søndermarken i Søften, der er der tegn på, at valgkampen er i fuld gang, der ligger valgmaterialer, og ikke kun Gittes egne, flere steder i huset, for hun har også hjulpet andre kandidater fra Socialdemokratiet med at dele valgpjecer ud, nu hvor hendes egne også skulle i postkasserne i lokalområdet. Da vi får sat os ned og jeg får blokken med spørgsmål fundet frem, så spørger jeg til, hvem Gitte egentlig er:

“Jeg er 50 år gammel, enlig mor til Niklas på 17, selvstændig erhvervsdrivende og medlem af Socialdemokratiet så længe tilbage jeg kan huske. Jeg er opvokset i Gellerupplanen, men jeg har formået at bryde den sociale arv sammen med mine søstre, og det sender jeg en stor tak til vores velfærdssamfund for. For uden de muligheder, som vi og alle andre i Danmark har, så havde jeg ikke stået her og følt mig så privilegeret, som jeg gør, som enlig mor i et hus i Søften,” siger Gitte.

Valgkampsbillede Gitte Lynderup Lauritsen - Søften Nyt.
Valgkampsbilleder skal der til, og her er det portræt, som Gitte Lynderup Lauritsen bruger.

Hvorfor er du så politiker, hvis du føler dig privilegeret, Gitte?

“Det er jeg, fordi jeg brænder for de svage i samfundet og fordi, at jeg tror jeg kan gøre en forskel for dem. Det lyder lidt floskelagtigt, men jeg har selv en søn på 17 med autisme, så derfor har jeg også selv et handicap tæt på i familien, og jeg mener, at alle har ret til et værdigt liv uanset baggrund, hvem du er og hvor du står i dit liv. Så selvom jeg føler mig privilegeret, så kæmper jeg hver dag en kamp for min søn, og alle andre psykisk og fysik handicappede i Favrskov Kommune. Sammen med de ældre og udsatte, og alle andre der har brug for hjælp,” siger Gitte.

OK, men er der så forskel på privat Gitte og politiker Gitte?

“Ja, det synes jeg faktisk, der er. Privat Gitte er meget mere følsom end politiker Gitte. Der er mange, der vil opleve mig hård og stram i betrækket som politiker Gitte. Der er jeg nok skadet fra det private arbejdsmarked på den måde, at tingene skal ske her og nu, og sådan er det slet ikke inden for politik. Her tager alting lang tid, først skal det undersøges flere gange, snakkes igennem og vedtages flere steder, inden hjælpen når ud til borgeren. Privat er jeg søster Gitte, strikke Gitte, veninde Gitte, bogholder Gitte og mennesket Gitte, og jeg har mange flere facetter, end hvordan du ser mig som politiker,” siger Gitte.

Mærkesager

Hvad er dine mærkesager?

“Handicappede og de ældre kommer ind på førstepladsen, og så er inklusionen i skolerne meget, meget vigtigt. Vi skal stadig have specialklasserne i folkeskolen, da ikke alle kan finde plads i almen klasserne. Min søn sagde for nylig, da vi var ude at køre ´Det er helt fint, at jeg i skolen bliver puttet i en kasse, mor, men jeg vil bare ønske, at de vil gøre kassen større, så der er plads til os alle`. Det sagde min 17-årige søn til mig, og det blev jeg meget rørt over. Derfor er jeg også meget principfast omkring min politik, og selvom det tager lang tid, så holder jeg ved. Jeg vil være kendt for at holde ved en sag og føre den ud i livet, også selvom det tager tre år eller længere tid,” siger Gitte.

Gitte vender ofte i samtalen tilbage til de ældre, til de handicappede og deres forældre og pårørende, for hun mener, at vi kan blive meget bedre til at passe på de udsatte borgere i Favrskov.

“Tænk at de ældre har været med til at opbygge vores velfærdssamfund. De har knoklet for, at deres børn og jeg har fået de muligheder, som vi har, og så skal deres alderdom også være værdig. Derfor er jeg også glad for, at vi ikke har sparet på ældreområdet, selvom kommunen fattes penge. For de handicappede og deres pårørende, der skal det simpelthen være nemmere at være i kontakt med kommunen. Vi skal gøre på børneområdet, som vi i dag gør på voksen området, at der er en indgang ind i kommunen. Der er heldigvis drøftelser i gang, så det kan lykkedes, og så skal forvaltningen være bedre til at kommunikere ud til borgerne, hvis og når der sker ændringer eller forsinkelser i en sag,” siger Gitte.

Hvad er det bedste, og det værste, du har oplevet som politiker?

“Det bedste er, når man møder borgere, der oplever, at det vi gør og har gennemført, det skaber en glæde ude hos borgerne i kommunen. Det værste jeg ved ved poltik, det er den hårde retorik på sociale medier. Den er nogle gange meget svær at stå model til. Jeg har oplevet at medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget er blevet kaldt ´De fem fede madammer`. Det gør ondt når enkelte borgere ikke kan styre sig, men lader den onde og nedladende retorik komme ud som galde over os politikere, det har jeg det svært med,” siger Gitte.

Føler du dig som politiker hørt mellem valgene?

“Det synes jeg, at jeg gør, jeg får selvfølgelig ikke alt, jeg gerne vil, igennem byrådet, men i fælleskab løfter vi i flok, og så er dialogen med borgerne meget, meget vigtig. Hvis den ikke var der, så ville der være meget information, som jeg ikke ville få. Heldigvis er borgerne gode til at skrive eller ringe til mig, hvis de har behov for hjælp. Vi kan se, at det vi gør, det hjælper, og det har en meget stor betydning. Det har været en meget stor ære, at få lov til at sidde i byrådet de seneste fire år.

Det samarbejdende folkestyre - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Det samarbejdende folkestyre i Favrskov Kommune, her er der mere end femten kandidater for at føre valgkamp, men stemningen imellem dem er i top, selvom der også er plads til politiske drillerier. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Hvad vil du selv arbejde med, hvis du bliver valgt i den kommende byrådsperiode fra 2022 – 2025?

“Jeg vil fortsætte det arbejde, som jeg har lavet de sidste fire år. At prøve at gøre livet bedre for handicappede, deres pårørende og de ældre. Vi skal som politikere hele tiden huske, at vi er der for borgerne og huske på deres behov. Det er dem, der har ansat os og vi skal tage vare på deres ønsker og behov og tage de rigtige beslutninger ud fra det,” siger Gitte Lynderup Lauritsen, inden jeg selv siger farvel og tak for interviewet.

Et af de fem interview jeg har lavet med lokale politikere, der alle prøver at blive genvalgt til byrådet i Favrskov Kommune, men også fem politikere, der alle vægter samarbejdet i byrådet meget højt, og ønsker at skabe en bedre kommune for alle borgerne i den.