For Charlotte Green er det dialogen med borgeren, og det at kunne være med til at ændre tingenes tilstand til det bedre, som gør, at hun er rigtigt glad for at være politiker. Klimaet betyder også meget, sammen med omsorg, tryghed og valgfrihed i ældreplejen, så borgerne kan være mere selvbestemmende, og så er samarbejdet i byrådet med de andre politikere meget vigtigt for hende og Det Konservative Folkeparti, som hun repræsenterer i byrådet.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Charlotte Green og jeg har sat os ned hjemme hos hende i køkkenalrummet på Præstegårdsvej i Søften. Udsigten er fænomenal over marker, skov og vi kan se lyset skifte på taget på Fårup kirke nogle kilometer væk. Selvom det er efterår, så er der stadig grønt over det hele iblandet de orange og røde farver fra bladene på træerne. Det får mig til at spørge hende om, hvorfor klima er så vigtig en del af hendes valgkampagne, og hvad hun, hvis hun bliver valgt, og det kommende byråd reelt kan gøre for klimaet.

“Jeg er på det seneste blevet spurgt af to 18-årige, hvorfor de skulle stemme på mig. Her har jeg svaret dem, at det skal de gøre, fordi klimaet er vigtigt for os alle sammen nu og i fremtiden. Det er i kommunen, at de store beslutninger bliver træffet, for det er her, vi er tæt på borgerne. Det er her, vi laver de lokale løsninger, omkring Folkeskolen, plejehjem og de store klimapolitiske problematikker. Alt det, der kan lyde kedeligt, det med tilladelser til solceller, til vindøller, hvordan vi bruger klimavenlige byggematerialer, hvordan affaldshåndteringen kan udmøntes og hvordan vi sikrer drikkevandet,” siger Charlotte, det er helt tydeligt, at hun går op i problematikkerne, og hun fortsætter også inden jeg kan nå at stille det næste spørgsmål.

“Alt det, som har med klimahåndtering at gøre i dagligdagen, det ligger i kommunen og det er byrådet, der tager beslutningerne omkring det,” siger Charlotte.

Privat og politiker Charlotte
Charlotte er 47 år, mor til to og gift med Jens-Ole, der selv er meget aktiv i det frivillige foreningsliv i Søften. Hun er oprindeligt fra Vejlby-Riisskov området, men Jens-Ole og hende flyttede til Søften i 1999 kort tid før, at hun blev færdig med at uddanne sig til læge på Aarhus Universitet. Hun er oprindeligt uddannet mave-tarm kirurg, men har siden arbejdet meget med uddannelse af læger, men arbejder i dag hos styrelsen for patientsikkerhed i Randers. Hun har også været med til at udarbejde det nye lægespeciale omkring Akutmedicin, og ved siden arbejdet har hun været frivillig på Team Rotary cykelholdet, i cykelklubben i Hammel, hun er medlem af cykelklubben Team Søften og så har hun tidligere siddet i skolebestyrelsen på Præstemarkskolen.

Er der forskel på privat Charlotte og politiker Charlotte?

Charlotte tænker sig lidt om inden hun svarer:

“Det mener jeg ikke, at der er. Personligt har det været meget svært for mig i tidens løb, at skulle stille mig op og tale politik i offentligheden. Da jeg er meget introvert, har jeg skullet arbejde meget med mig selv for at kunne være mere udadvendt over for andre. Jeg prøver hele tiden, at arbejde med det, for jeg har så meget, jeg gerne vil være med til at ændre for borgerne i samfundet i Favrskov. Så skal jeg kunne stille mig op og sige det jeg mener. Jeg mener, det jeg siger, og det gør jeg også, når jeg er privat, så jeg synes ikke, at der er forskel på privat Charlotte og politiker Charlotte”, siger hun.

Charlotte Green valgkampsbillede - Søften Nyt.
Valgkampsbilleder skal der til, og det her bruger Charlotte i hendes kampagne for valg til byrådet i Favrskov i perioden 2022-2025.

Hvorfor er du politiker?

“Jeg er politiker, fordi jeg gerne vil gøre en forskel for det samfund, jeg er en del af, og dermed ændre tingene til det bedre for borgerne lokalt i Favrskov Kommune. Jeg er vild med lokalpolitik, for her har du mulighed for at flytte stort og småt for at gøre dagligdagen nemmere for borgeren. Eksempler er, at der bliver lavet en venstresving pil i et lyskryds, så trafikken glider nemmere og du ikke skal holde så meget i kø, eller da der kom lys på engen i Søften, så hundeluftere og andre gående er mere trygge ved at færdes der om aftenen. At vi kan gøre skolevejene mere trygge for eleverne, når de skal til og fra skole,” siger Charlotte.

Er der noget, du ville gøre anderledes, hvis du var borgmester?

“Ja, der er mange ting,” siger hun smilende og fortsætter: “Jeg vil lægge vægt på mere dialog med borgerne. Ud fra mit arbejde som læge, der er jeg vant til at lytte til mennesker. Hvorfor de kommer, hvad er det, der gør, at de har brug for hjælp og hvordan kan jeg være med til at løse det problem, de sidder med. Som folkefærd vil danskerne helst klare deres problemer og udfordringer selv, de spørger først, når de virkelig har brug for hjælp, fx omkring hjemmehjælp eller andet, der kan gøre hverdagen nemmere for dem. Jeg og Det Konservative Folkeparti vil give borgerne mere frihed og selvbestemmelse i kommunen. Der skal fx være plads til, at bestyrelserne på skolerne og institutionerne får et større ansvar, så de kan være med til at træffe flere beslutninger lokalt fx omkring hvilken mad, der skal serveres. At vi skal turde eksperimentere med hjemmepasning, nu hvor der ifølge prognosen mangler 17 institutionspladser i Søften. Vi skal turde gøre tingene anderledes, og give ansvaret til dem, der sidder med ansvaret til dagligt,” forklarer Charlotte.

Mere selvstyre og samarbejde
Mens vi taler sammen forklarer Charlotte flere gange, at hun ikke er ude på at skabe en revolution i måden på, som kommunen arbejder på, men for hende og de Konservative er det vigtigt, at der skabes ændringer hele tiden, så kommunen kan udvikle sig. Ændringer som skabes gennem samarbejde med de andre politikere og partier i Favrskov Kommune, for ifølge Charlotte kan hun ikke skabe ændringer alene, det skal ske gennem samarbejdet med andre.

Charlotte og Finansminister Nicolai Wammen - Søften Nyt
Selvom Charlotte Green måske ikke er politisk enig med Finansminister Nicolai Wammen, så har de kendt hinanden siden de politiske ungdomsår, og de har altid kunnet snakke politik og nyde hinandens selskab. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

“Det er ikke mig alene, der får udrettet noget politisk, vi skaber resultater sammen. Fx har vi fået lavet en ny kultur og idrætspolitik i kommunen, men vi skal ikke sidde på hænderne. Fx vil jeg gerne have ændret den måde, som borgere med hjemmehjælp har brug for. I dag har vi aktivitetsstyring, hvor borgerne får tildelt den hjælp, som kommunen mener de skal have. Det skal være omvendt, så det er borgeren selv, der bestemmer, hvilken type hjælp han eller hun har brug for. Der skal være rammestyring, så de medarbejdere, der sidder lokalt, selv kan styre deres arbejdstid og være medbestemmende omkring deres arbejde. New Public Management har fejlet i det kommunale arbejde, vi skal finde en ny vej, for at skabe resultater sammen,” siger Charlotte.

Hun har virkelig talt sig varm nu, men jeg er også interesseret i at høre noget om de ting, som ikke altid lykkes.

“Vi politikere laver også fejl, og vi kommer nogle gange for sent, fx omkring klipning af græs på banerne i Favrskov. Den sag blev ikke håndteret godt fra starten. Vi kom ikke bagom, hvad der var galt, men vi er sammen i gang med at løse det. Det her er et eksempel på, hvordan vi kan blive bedre til at lytte til borgerne og de frivillige foreninger, så vi kan løse de ting, som ligger dem nært,” siger Charlotte.

Sundhed og kollektiv transport
Den offentlige transport i Favrskov kommune bliver ofte nævnt, som en af de ting som halter i Favrskov Kommune, og hvis der søges efter emnet på sociale medier, så kommer der mange og oftest negative kommentarer omkring det, så jeg spørger Charlotte omkring hendes tanker omkring kollektiv transport i kommunen.

“Den er svær, fordi vi geografisk er så stor en kommune. Det er svært for borgerene at bevæge sig rundt i kommunen, hvis de ikke har en bil. Vi har oplevet nedskæringer i stor stil fra Midttrafiks side, også selvom de har prøvet at sige, at den kollektive transport er blevet opgraderet i Favrskov Kommune. De sendte os et notat, hvor vi efterfølgende skulle have en høring for borgerne. Den blev aflyst på grund af corona, og det er først nu, at det er muligt for os at prøve at tage det op igen. Det store problem er, at det er for dyrt at have tomme busser kørende rundt mellem de store byer, derfor skal vi have mere flextrafik for borgerne. Vi skal tænke i fleksible løsninger, fx mellem Hinnerup og Hammel, og det kan være, at vi skal have lavet nogle pendlerafgange mellem byerne og arbejdspladserne. Vi skal have lavet ikke kun en løsning men flere løsninger, og det er jeg helt klar på, hvis jeg bliver valgt ind i det nye byråd i Favrskov Kommune,” forklarer Charlotte.

Som overlæge, der ligger sundhed Charlotte Green meget nært, og hun har ved selvsyn kunnet se, hvad besparelserne på sundhedsområdet har gjort for den borgernære sundhed og velfærd.

”Da sundhedsreformen og aftalen om supersygehusene blev gennemført, der blev der lukket 25% af hospitalspladserne. Planen var, at borgerne skulle hurtigere hjem fra sygehusene og passes i eget hjem med hjælp fra kommunerne. Meningen var, at besparelserne på sygehusene skulle tilføres den kommunale økonomi, da det nu var kommunerne, der skulle stå for den nødvendige pleje. Kommunerne fik dog aldrig de penge, som Løkkes sundhedsreform (tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, red.) skabte, så vi skal have mere balance i økonomien omkring sundhed og der skal tilføres flere penge til området fra staten,” siger Charlotte.

Brillerne skal sidde ordentligt, når der skal taget billeder - Søften Nyt.
Briller og håret skal sidde ordentligt inden der tages billeder, men for Charlotte Green er det hendes og Det Konservative folkepartis budskaber, sammen med den borgernære dialog og udvikling, som gør at hun er politiker. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen

Føler du dig hørt som politiker i de fire år, hvor der ikke er valg?

Ja det gør jeg. Det har været svært med coronaperioden det seneste halvanden år, men jeg får ofte henvendelser fra borgerne, både skriftligt og mundtligt, og jeg når jeg er ude til messer, Søften Markedsdag og lignende, så føler jeg, at jeg bliver hørt, og at jeg er med i en god dialog med borgerne om kommunen. Jeg vil igen her gerne sige, at samarbejdet med de andre politikere og partier også er vigtigt, for vi når kun resultater i fællesskabet med andre, mens vi i Det Konservative Folkeparti prøver at trække det i vores retning,” siger Charlotte.

Hvad er det bedste og det værste ved at være politiker?

”Det bedste er, når jeg synes, at det er lykkedes at forbedre noget for borgerne i Favrskov Kommune. Når jeg kan mærke den glæde, det giver borgerne, når du har været med til at tage beslutninger, der kan give borgerne en nemmere hverdag eller et ønske er blevet opfyldt. Fx på kulturområdet, da vi fik lavet et mountainbikespor bag biblioteket i Hinnerup. Det værste, jeg oplever som politiker, det er når der kommer meget pludselige og perfide angreb på sociale medier. Det er ikke rart, fx har jeg oplevet, at der var en, der havde klippet mit billede ind i en politisk annonce, som jeg intet havde at gøre med, og så fik vedkommende det til at se ud, som om det var mig, der udtalte det. Det var meget ubehageligt,” siger Charlotte Green mens vi bevæger os uden for huset og kigge på området, men også fordi det er tid til farvel og tak for dagens interview. Charlotte vender tilbage til det vi startede interviewet med lige inden jeg siger farvel:

”Klimaet er vigtigt for os alle, og jeg mener at vi skal have meget mere fokus på det i den kommende byrådsperiode, hvis jeg bliver valgt, sammen med mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, og så vil jeg personligt gerne skabe bedre muligheder for folk med hjernerystelse, men den snak tager vi en anden gang,” siger Charlotte Green.