Af Anders Godtfred-Rasmussen

Tirsdag den 19. marts var det tredje byrådsmøde i træk, og jeg er blevet spurgt om, hvorfor jeg egentlig deltager, fordi de punkter og sager, der er på byrådets dagsorden er alligevel allerede ´klappet` af i udvalg og i forvaltningen forud for hvert byrådsmøde.

Jeg kunne også sidde derhjemme bag skærmen og følge mødet online, så jeg ikke skulle køre til Hammel, og vi er heller ikke mange, der sidder på tilhører rækkerne. Til det seneste møde var vi tre.

Men jeg synes alligevel, at det som journalist er vigtigt at deltage, fordi de godmodige drillerier, der foretages i salen er sjove at følge med i, men også for at vise politikerne, at der er medier, der tager dem seriøst.

Ved at deltage i den åbne del af byrådsmøderne, det giver også mulighed for at tale med politikerne før og efter møderne, og jeg har endnu ikke oplevet, at dem jeg har brug for at tale med, de siger nej.

Det gjaldt også til mødet tirsdag aften, hvor jeg fik en snak med Thake Fogh Cordt (Ø) og Borgmester Lars Storgaard om det kommende KL topmøde, som de begge deltager i de kommende dage. 

Niels Christian Selchau-mark (K) og Torben Christensen (B) talte jeg også med omkring det Bæredygtighedsudvalg, som de er henholdsvis formand og næstformand for, og her fik jeg lavet en aftale med dem om en artikel om deres arbejde i udvalget, og hvorfor Favrskov Kommune har et Bæredygtighedsudvalg.

Jeg må pænt vente uden for Byrådssalen i Hammel, når den lukkede del af et byrådsmøde foregår. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen - Søften Nyt.
Jeg må pænt vente uden for Byrådssalen i Hammel, når den lukkede del af et byrådsmøde foregår. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Til selve mødet følger jeg med i dagsordenen, og ofte læser politikerne direkte op fra sagerne, men der kommer også tilføjelser og rettelser ind i mellem.

Jeg undrede mig selv over, at jeg havde læst et svar for et stykke tid siden, som skulle politisk behandles på mødet i aftes. I svaret stod der, hvad kommunens og byrådets mening var omkring en sag, og da jeg vendte tilbage til det samme svar fem dage senere, så var der ændret i det og lavet overstregninger med rødt. 

Til selve mødet, der blev der så forklaret, hvorfor ændringer var sket og det endelige svar, som politikerne skulle tage stilling til, og så blev jeg så meget klogere på sagen.

Hvad skete der så på byrådsmødet? Der var 17 punkter i den åbne del af mødet, og her skulle der igen deles penge ud og der skulle tage stilling til de mange sager. I Søften blev det besluttet at bruge 27,5 millioner på at byggemodne et nyt erhvervsområde ved Trigevej. Det kræver mange penge at byggemodne, og måske skulle Søften Nyt undersøge, hvilke indtægter kommunen regner med at få på den 17,5 hektar store grund (mere om det en anden gang).

Der skulle også lånes flere penge, så den jord, som det kommende idrætsanlæg i Søften skal ligge på, kan blive betalt, og så blev der også bevilget 6,5 millioner til udskiftning af tærede vandrør på Rønbækskolen i Hinnerup.

Der var mange flere punkter på dagsordenen omkring biodiversitet, sikring af grundvand og lånegarantier til fjernvarmeværker, men jeg følte ikke, at det var spild af min tid at være med til at se demokratiet arbejde.

Fra tilhørerpladserne kunne jeg også se, at det ikke altid er dagsordenen, som politikerne kigger på undervejs i mødet, der er også plads til overspringshandlinger, men ingen brok om det herfra. Det kender vi vel alle sammen til, når vi sidder foran en skærm…jeg ved, at jeg har gjort det et par gange, mens jeg har skrevet denne klumme.

Følg med igen i næste uge, når Onsdagens Ord vender tilbage.