I anledning af, at 30-års jubilæet for at Hinnerup Bibliotek & Kulturhus åbnede, har Søften Nyt mødt Lise-Lotte Balle og Ulle Knudgaard Fisker til en snak om, hvilken betydning huset har fået for Hinnerup og omegn siden åbningen i 1993.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Jeg er vant til selv at kunne åbne dørene i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, når jeg selv har haft behov for at komme der uden for personalets åbningstider, men denne dag er der åbent og personalet er i gang med at hjælpe forskellige brugere, og i børneafdelingen af biblioteket kan legende børn høres. I stillezonen i stueplan sidder flere borgere og læser aviser og bøger, og computerne bliver også brugt flittigt. Der er også enkelte, der går rundt og leder efter bøger i reolerne, både i stueplan og på første sal.

Biblioteket - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Udlån, bøger, e-bøger, film og mennesker er der mange af på biblioteket, og hjælp at hente fra personalet, hvis der er brug for det. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Jeg møder bibliotekar Lise-Lotte Balle og daglig leder Ulla Knudgaard Fisker ved skranken og vi sætter os til rette foran det store vinduesparti midt i biblioteket, fordi jeg gerne vil tale med dem om, hvilken betydning biblioteket har i dag for medarbejderne, men også for de mange brugere, der kommer i huset.

“Vi er gået fra at være en samling af bøger, som brugerne kunne låne, til at være bøger, materialer og digitale løsninger. Biblioteket er blevet rigtigt meget andet, end det var førhen, vi har tænkt biblioteket ind i rummet. Så det ikke kun står som et rum for viden, men også at det kan blive brugt til andet end bøger,” siger Ulla.

Børnene leger stadig i baggrunden, og en bedstemor og et barnebarn går og kigger i baggrunden og snakker om en af de små udstillinger, som hele tiden er på biblioteket.

“Biblioteket har ændret sig i kraft af, at verden omkring os har ændret sig. Du kan høre børnene bag os i børneafdelingen. Vi har studerende, der sidder her og læser og bruger vores studiepladser primært på første sal. Vi har foreninger, der låner lokaler, og det er faktisk svært at finde en ledig tid for tiden. Vi har en sorggruppe for børn og en for voksne, og der kommer unge mennesker fra ´Coding Pirates` og lærer børn og unge om teknologi og om at kode,” siger Lise-Lotte.

Lise-Lotte og Ulla - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Lise-Lotte Balle og Ulla Knudgaard Fisker har begge været ansat i mange år på biblioteket, og er rigtigt glade for, at der ikke er en dag der er ens, når de er på arbejde. De har begge en stor glæde ved at kunne hjælpe de mange brugere med stort og små i Hinnerup Biblioteket & Kulturhus. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Nye Brugere

Et af de nye tiltag som er at finde på biblioteket, det er Fars Legestue, som er et tilbud fra Favrskov Kommune.

“Flere fædre er på barsel nu, og derfor har vi hver onsdag fra 11 – 13 Fars Legestue, hvor fædrene kan være sammen med deres børn og hinanden, og det viser også, at rummet kan bruges til andet end viden, men også til fællesskaber på tværs af familier og årgange,” siger Ulla.

Fars Legestue - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Fars Legestue er et nyt tiltag på biblioteket, nu hvor mange flere fædre har barselorlov, og aktiviteten er rigtig populær.
Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Ikke langt fra, hvor vi sidder står der et bord, hvor alle kan sidde sig ned og prøve at være kreative. Liselotte kan se, at jeg kigger derover og vil til at spørge om det.

“Lige præcis det bord, som du kigger på, det kalder vi Krea bordet, og det har ikke rigtigt noget med bibloteksvæsen at gøre, men vi oplever at familier, der ikke kender hinanden i forvejen, kommer og sætter sig ned og slapper af med børnene. Taler med hinanden om de muligheder som huset og det omkring liggende samfund giver os alle sammen, så det her rum skaber også nye fællesskaber,” siger Lise-Lotte.

Det er ikke kun familier, der er nye brugere af huset. Både Lise-Lotte og Ulla har også oplevet, at ny brugere kommer i huset, også mennesker, som ellers ikke ville komme.

“Da vi begyndte at sælge togbilletter og at borgerservice betjeningen også flyttede ind på biblioteket, der oplevede vi også, at huset åbnede sig op for helt nye brugere. VI har også på fornemmelsen, at der kommer en hel del, når personalet ikke er her. At de kan lide at bruge biblioteket, når de kan have det mere eller mindre for sig selv,” forklarer Ulla.

Udlån i 1980´erne - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Da jeg var barn, lånte jeg bøgerne på biblioteket ved at bibliotekaren skulle stemple dato og lånernummer. I dag gør jeg det selv elektronisk, men det er sjovt at mindes, hvordan det var engang. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Lise-Lotte var noget nervøs over de forlængede åbningstider i huset, når personalet er gået hjem, men det har heldigvis vist sig at være en god idé at have lange åbningstider.

“Der er åbent fra 6 – 22 hver dag, men når personalet ikke er her, så skal du selv låse dig ind med sundhedskort og kode. Vi oplever næsten ingen problemer med det, og hvis det er, så fortæller andre om det. Der er også en god selvjustits. Hvis nogen oplever noget, så påtaler de det. Alle folk føler, at det er hele byens og områdets hus og vartegn. Eller byens hjerte, som Ulla udtalte i en artikel, dengang hun blev ansat i 2016,” siger Lise-Lotte med et smil.

Vigtig at børn læser

Flere gange i samtalen vender både Lise-Lotte og Ulla tilbage til det grundlæggende på et bibliotek, de mange bøger, både i fysisk form og de digitale af slagsen.

“Selvom mange låner bøgerne derhjemme fra digitalt, så kommer de også her efter de fysiske bøger, men også for at se, om der er sket noget nyt i huset siden sidst. Vi har hele tiden nye udstillinger herinde og i Uhresalen ved siden af, sammen med de mange koncerter og foredrag, men vi er et bibliotek, hvor folk låner bøger med hjem og læse,” siger Lise-Lotte.

Bibliotekets bøger - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Bøgerne er stadig bibliotekets vigtigste funktion, men der sker rigtigt meget andet i lokalerne, og brugerne kan også låne de digitale løsninger hjemmefra, men rigtigt mange bruger hver eneste dag Hinnerup Bibliotek & Kulturhus.

Læsningen er meget vigtigt, lige meget hvilken alder du har påpeger Ulla, men det er også vigtig at kunne blive inspireret af at være på biblioteket.

“Vi gør meget ud af, at prøve at inspirere brugerne. Derfor er biblioteket også opdelt i børne og voksensektion, og i mindre sektioner, alt efter hvad det handler om. Vi oplever også, at forældre kommer her og spørger om hjælp til bøger til børnenes ferie, men vi taler med forældrene om, at det er vigtigt at børnene selv er med til at vælge. Kigge på forsider og selv udpege, hvad de vil læse, det gør også, at de får lyst til at komme igen. Det er vigtigt at de læser og bliver inspireret her og får lyst til at komme igen,” siger Ulla.

Masser af teater

Biblioteket og Uhresalen bliver også brugt til teater, for alle aldersgrupper, men mest for børn og unge.

“Vi har ofte børneteater på programmet, enten er det meget billigt at komme og se det eller ofte helt gratis. Det er vigtigt for os at kunne give alle mulighed for at opleve teatret. For det understøtter og bidrager også til den kulturelle dannelse af børn og unge mennesker,” siger Ulla, mens Lise-Lotte tager den videre:

“Fire gange i et barns liv får det mulighed for at opleve et teaterstykke her eller i et af de andre kulturhuse i Favrskov Kommune. Det hele foregår i samarbejde med skolen. Vi oplever også, at fx en 9. klasse, der kan de ikke have lyst til at se stykket, men at de undervejs bliver fanget af handlingen og ikke taler om andet, når de kommer ud igen. Det giver dem noget at se det, og at snakke med andre om det, det er rigtigt vigtigt, og det gør også at de gerne får inspiration til at komme her igen,” siger Lise-Lotte.

Uhresalen - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Uhresalen er en stor del af det kulturelle liv i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, hvor der ofte er udstiller, koncerter, teater og foreningsmøder. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Hvad skal der så ske på selv jubilæumsdagen den 15. maj?

“Programmet er lavet for brugernes skyld, og i deres ånd. Der kommer ingen fine taler og kulturfolk, men i stedet for er der allerede fra klokken 9 en workshop for førskolebørn. Klokken 10 starter selve programmet med morgenbrød fra Skafferiet og musikalske indslag fra Mariann Mikkelsen. Klokken 14 er der eftermiddagskaffe og kage fra Bagergården og fællessang og musikalsk indslag fra Mariann igen, og klokken 17 flytter vi ind i Uhresalen, hvor kunstnergruppen Primus udstiller lige nu, og her er der bobler og musik og sang fra Mariann igen,” siger Ulla.

Det hele er selvfølgelig gratis, og alle er velkomne siger de begge to til mig.

“Udviklingen har været stor på biblioteket i alle de år, jeg har været her. Førhen skulle vi stemple alle bøgerne, nu klarer brugerne det det selv og de kan også gøre det på monilen via en app. Jeg er stolt af at arbejde et sted, hvor vi som bibliotek hele tiden er med på den nyeste udvikling og kigger ind i fremtiden, samtidigt med at vi har masser af udlån af de fysiske bøger og mange brugere, der har brug for hjælp til stort og småt. Hinnerup Bibliotek & Kulturhus er hele byens hjerte, som Ulla har sagt,” siger Liselotte.

Faktaboks
Hinnerup Bibliotek & Kulturhus åbnede i 1993 og bliver den 15. maj fejret. Samtidigt har Hinnerup Egnsarkiv lavet en udstilling omkring huset igennem alle årene, og de har også fundet 30 bøger, en fra hvert år, der viser et udsnit af de mange bøger, som bliver udgivet. Du kan se billeder fra åbningen af biblioteket via det her link, husk at klikke på billedet på hjemmeside, så starter et galleri op – du kommer til det via det her link.
Udstilling - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
I anledning af 30-års fødselsdagen, der har Hinnerup Egnsarkiv lavet en udstilling omkring biblioteket, som kan ses ved indgangen. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.