Siden foråret 2022 har der været et Folkekor i Foldby. Det er organisten fra Søften og Foldby kirker, Jens Emil Sanggaard, der står i spidsen for de 25 medlemmer af koret, der er kommet for at øve deres sangstemmer denne aften, hvor Søften Nyt er kommet forbi.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Folkekoret er i fuld gang med at øve, da døren ind til sognehuset i Foldby bliver åbnet, som de gør hver tirsdag i en stor del af året.

Alle er i gang med at synge det samme vers af ´Må din dag få glæde`, mens Jens Emil Sanggard, står ved tavlen og sletter en linje ad gangen. Sangerne skal nu huske verset uden længere at kunne se det på tavlen. Sangen bliver efterhånden så velkendt, at journalisten også selv nynner med.

Jens Emil Sanggaard er organist i Søften og Foldby kirker, og er også ofte vikar i Kirken i Hinnerup. Han havde længe ønsket at få gang i et Folkekor i Søften og Foldby kirker, og siden starten i efteråret 2021 har flere og flere deltagere fundet vejen til sognehuset lige ved siden af kirken i Foldby.

Hver eneste af koristerne har fået et sanghæfte, med de sange, der skal øves denne aften, og der er ikke mange pauser mellem de forskellige sange. Derfor kan jeg først spørge Jens Emil om, hvorfor han har startet et Folkekor i en af pauserne.

“Det gjorde jeg, fordi jeg synes, at det kunne være spændende at lave et kor, hvor alle kunne være med, som det også ligger i titlen på koret,” siger Jens Emil.

Folkekorets sanghæfte - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Sange skal der til, ellers er det svært at få munden på gled, men der bliver også sunget igennem i sognehuset i Foldby, når Folkekoret øver hver tirsdag klokken 19:00. Foto. Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Hvordan er det blevet taget i mod?

“Det har været helt fantastisk, i aften er vi 25, andre aftener kan vi være 30. Det skifter lidt alt efter, hvor mange der har mulighed for at komme. Vi synger sammen hver tirsdag, så det er ikke altid at koristerne har mulighed for at komme hver gang, og det sker der ikke noget ved,” forklarer han.

Hvor længe har Folkekoret været i gang?

“Det har det været siden foråret 2022, hvor vi sluttede af med en forårskoncert, som vi også gør her i år, den 9. maj i Foldby kirke sammen med det lokale kirkeband. Det har været en stor succes fra starten af. Aldersgruppen spænder vidt, de to yngste er Camille på 21 og Mathias på 22 og den ældste er 81, og alle hygger sig sammen om at synge.  siger Jens Emil.

Mor og søn synger sammen

Blandt de mange korister sidder Mathias Larsen, han er 22 år gammel og fortæller at han går til kor sammen med sin mor.

“Vi var til koncert i Foldby kirke, og her spurgte min gamle dagplejemor min mor, Anette, om hun ikke ville være med. Jeg har selv længe gået og tænkt over, at jeg gerne ville til at synge noget mere, så jeg sagde til min mor, at hvis hun tog med, så ville jeg også være med,” siger Mathias.

Hvad tænker du om at være med i Folkekoret?

“Det er mega hyggeligt og meget lærerigt. Jeg har aldrig rigtigt været med i lokalmiljøet før, men at være med i det her kor, det har gjort at jeg virkelig værdsætter det lokale fællesskab i lokalmiljøet. At jeg bliver en del af det, det har været godt for mig,” siger Mathias med et smil.

Hvordan er det blevet taget i mod?

“Det har været helt fantastisk, i aften er vi 25, andre aftener kan vi være 30. Det skifter lidt alt efter, hvor mange der har mulighed for at komme. Vi synger sammen hver tirsdag, så det er ikke altid at koristerne har mulighed for at komme hver gang, og det sker der ikke noget ved,” forklarer han.

Hvor længe har Folkekoret været i gang?

“Det har det været siden foråret 2022, hvor vi sluttede af med en forårskoncert, som vi også gør her i år, den 9. maj i Foldby kirke sammen med det lokale kirkeband. Det har været en stor succes fra starten af. Aldersgruppen spænder vidt, de to yngste er Camille på 21 og Mathias på 22 og den ældste er 81, og alle hygger sig sammen om at synge.  siger Jens Emil.

Mor og søn synger sammen

Blandt de mange korister sidder Mathias Larsen, han er 22 år gammel og fortæller at han går til kor sammen med sin mor.

“Vi var til koncert i Foldby kirke, og her spurgte min gamle dagplejemor min mor, Anette, om hun ikke ville være med. Jeg har selv længe gået og tænkt over, at jeg gerne ville til at synge noget mere, så jeg sagde til min mor, at hvis hun tog med, så ville jeg også være med,” siger Mathias.

Mathias og Anette - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Mathias har sin mor, Anette, med til kor, og de nyder begge to at kunne gå til en aktivitet sammen i fællesskabet om at synge i et kor. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen-Søften Nyt.

Hvad tænker du om at være med i Folkekoret?

“Det er mega hyggeligt og meget lærerigt. Jeg har aldrig rigtigt været med i lokalmiljøet før, men at være med i det her kor, det har gjort at jeg virkelig værdsætter det lokale fællesskab i lokalmiljøet. At jeg bliver en del af det, det har været godt for mig,” siger Mathias med et smil.

Anette, hvad tænker du om at gå til kor med din søn?

“Det er jeg rigtigt glad for, at vi kan gå til noget sammen, og jeg nyder også meget at synge sammen med alle de her skønne mennesker,” siger Anette.

Et par stole derfra sidder Jacob Væggemose, han har været med i Folkekoret fra starten, men han er samtidigt også formand for Menighedsrådet i Søften og Foldby sogne.

“Det er med til at skabe et større fællesskab mellem vores to fælles sogne, og medlemmerne af koret er glade for at synge sammen. I Foldby blomstrer sangglæden, det kan jeg tydeligt mærke, som medlem af koret,” siger Jacob.

Hvorfor er du selv med i Folkekoret?

“Personligt giver det mig et sus, når jeg kan mærke, at når de forskellige stemmer synger noget godt sammen, så virker det. Det er en berigelse, når vi alle kan høre, at det lyder godt, og så bliver vi alle i super godt humør af det. Jens Emil er en gave i sig selv, og så løfter han stemningen i koret. Når vi kommer, spiller han Champagnegaloppen, og det giver os alle et smil på læben inden vi er kommet i gang. Der er skabt en positiv stemning inden vi er begyndt at synge,” forklarer Jacob.

Folkekoret - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Jens Emil Sanggaard styrer koret med smil på læben og det var tydeligt at mærke glæden fra ham og koristerne mens Søften Nyt besøgte Folkekoret. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Hvordan styrker Folkekoret fællesskabet på tværs af sognene?

“Det er vigtigt, at vi i menigheden for Søften og Foldby sogne skaber nogle fælles aktiviteter, der er målrettet Foldby. Der sker meget i sognegården i Søften, men vi skal også have flere aktiviteter i Foldby. De fleste i koret er fra Foldby, men der kommer også en del fra Søften. Nu synger vi sammen og fremover skal vi også skabe flere aktiviteter på tværs af sognene, men som bliver holdt her i Foldby,” siger Jacob.

Pausen er ved at være slut, og journalisten må holde inde med sine spørgsmål, så koret kan komme i gang med at synge igen, og på vej ud af døren, smiler Jens Emil til mig og siger:

“Vi er mange forskellige mennesker, der synger sammen her, men vi kunne måske godt bruge lidt flere mænd, da vi kun er fem. Så måske er det noget for dig, at komme og synge med os andre om tirsdagen,” siger Jens Emil, mens jeg siger farvel og har fået lidt at tænke over. 

For glæden ved at synge sammen og fællesskabet omkring sangen har også rørt mig denne aften hos Folkekoret i Foldby.