I januar var der mere end 20 nye jagttegnsløsere, der havde meldt sig til Jagttegnskurset hos Hinnerup og Omegns Jagtforening. Nu tre måneder senere, så er kursisterne kommet udenfor, for at afprøve skydefærdigheder, teori og lære om afstandsbedømmelse.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Kalenderen siger forår, og derfor er det også tid for de 18 kommende jagttegnsløsere fra Hinnerup og Omegns Jagtforening at prøve evnerne af på skyde- og handlebanen lidt uden for Søften.

Til dagens øvelser er det Jesper Nøjsen, Aage Jensen og Christian Gottlieb, der står for de forskellige øvelser på skydebanen.

Jesper, hvordan foregår en dag på skydebanen for kursisterne?

“De bliver delt op i tre grupper, hvor en gruppe får teori, en kommer på skydebanen og en på handlebanen, og så skifter vi rundt, så alle prøver de tre forskellige to gange i løbet af dagen,” siger Jesper Nøjsen, der er formand for Hinnerup og Omegns Jagtforening.

Hvorfor har I teoriundervisning i dag?

“Vi har ikke undervisning i dag, men vi snakker om teorien, hvis kursisterne har nogle huller i det underviste stof. Så går vi det igennem, det er nogle gange nemmere at huske, når vi sidder sammen og taler om det, uden at skulle gennemgå nyt stof. Vi gør det også, så der ikke er for megen ventetid mellem de forskellige øvelser på skydebanen,” siger Jesper.

Hvad skal kursisterne igennem på handlebanen?

“I teorien har de fået undervisning omkring, hvor langt ude du må skyde efter en and, fasan eller et stykke råvildt. På handlebanen, der skal de for det første vise, at de kan håndtere våbnet korrekt, og huske at aflade og ´knække` geværet, hvis de fx skal over et vandløb eller en grøft. De skal også vise, at de kan afstandsbedømme, hvor langt der er ud til et stykke vildt, så de ved, om de må skyde eller ej, hvis dyret er ude på en bestemt afstand,” forklarer Jesper.

Sværere end kørekort

Ved skydestanden står fem yngre mænd med høreværn på. Det bliver meget højt at skulle stå og høre på de mange skud, der bliver affyret, derfor høreværnene. Selvom solen skinner, så står fire af dem og skutter sig i kulden, mens den femte er i gang med at skyde.

Ventetid blandt skytterne - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Der er ventetid, når kursisterne er på skydebanen, men når der ikke skydes, så taler de ventende med hinanden om, hvordan det går, og hvad de kan gøre bedre til næste gang, det bliver deres tur til at skyde efter lerduerne. De får hver især 10 skud pr gang.
Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Jeg spørger en af dem om, hvordan det egentligt er at tage jagttegn:

“Det er virkeligt hyggeligt, også fordi fællesskabet betyder rigtigt meget for mig her. Det er svært at tage jagttegn, der er rigtigt mange nye ting at skulle forholde sig til. Det er slet ikke som da jeg tog bilkørekort. Der havde du måske prøvet at være ude og køre med far, og du vidste hvad vigepligt var. Jagttegn er noget helt andet, hvor du starter helt forfra. Der er rigtigt meget, der skal lære, så det er bare med at klø på,” siger Kristian Kjær.

Hvordan har du det med at skulle skyde efter lerduer her på banen?

“Det er svært, også selvom det ikke er første gang vi er herude. Når det er noget, du ikke er vant til, så er det svært. Jeg har ikke ramt en lerdue endnu i dag, men jeg får at vide, at jeg godt kan håndtere våbnet, så jeg håber, at når jeg skal skyde 10 skud igen om lidt, at jeg kan ramme nogle duer denne gang,” siger Christian, mens de andre står og smiler skævt. 

De har også svært ved det, men sådan gælder det for de fleste af os når vi skal prøve noget nyt.

Kursisterne får kyndig instruktion - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Aage Jensen instruerer og vejleder hver enkelt kursist, så de kan føle sig så trygge så muligt i omgangen med våbnet, og så hver enkelt skytte lærer at betjene våbnet korrekt. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Handlebanen

Ved handlebanen er Martin Faarkrog i gang med at tage et våben frem. Der er flere ting, der skal huskes, inden turen kan begynde rundt på handlebanen, og derfor starter han også med at knække geværet og kigge efter om der sidder patroner i det, inden han skal gå rundt sammen med Christian Gottlieb. 

Mens Martin er afsted, så står der fem andre og venter på, at det bliver deres tur. Mellem dem er brødreparret Niels og Klaus Kjær, og jeg spørger dem om, hvorfor de er med på kurset?

“Vi har tit talt om, at vi skulle have taget jagttegn, og et eller andet sted ville vi have taget det på et weekendkursus. Vi er dog begge glade for, at vi har taget det her i foreningen. Det er meget billigere, og undervisningen er mere grundig, når du tager den over fem måneder i stedet for på et weekendkursus,” siger Niels.

Hvorfor tager I jagttegn?

“Der er et stort fællesskab omkring jagt, og så vil vi også gerne opleve naturen på en anderledes måde, som når du går på jagt. Det var også en mulighed for at gå til noget sammen med min bror, selvom han havde foreslået, at vi kunne tage motorcykelkørekort. Det må så blive vores næste fælles projekt,” siger Klaus smilende, mens han venter på, at Martin kommer tilbage fra handlebanen, så det bliver hans tur.

Niels og Klaus Kjær - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Niels og Klaus Kær er brødre, og havde begge læge gerne ville tage jagttegn, og da et familiemedlem fortalte om muligheden i Hinnerup og Omegn Jagtforening, så meldte de sig til, og de er begge glade for det grundige kursus, de har meldt sig til. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Martin har selv hund med, og jeg spørger ham derfor, hvorfor han tager den med, når han skal på skydebanen:

“Hunden skal bruges til jagt, og den har allerede været med på fire jagter, hvor jeg var med som klapper. Den kan derfor lige så godt vænne sig til at være med mig, når jeg er afsted. Så den er vant til lyde, lugte og hvad der sker på en jagt. Det er smart at øve det, når jeg alligevel er i gang med at tage jagttegnet,” forklarer Martin.

Der repeteres Jagtteori - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
I teorilokalet er det muligt at få lidt varme, samt at repetere jagtlære teorien, og Jesper Nøjsen svarer beredvilligt på alle spørgsmål. Både om jagtlære og generelle spørgsmål om jagt. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Jeg går tilbage til teorilokalet, hvor Jesper er ved at være færdige med en gruppe, som nu skal til at rotere videre til skydebanen, for jeg vil gerne vide, hvorfor det lige er 50 skud, som jagttegnsløserne skal skyde, inden de kan gå til prøve.

“Det er jagttegnsbestemmelserne der siger det. De skal alle have skudt mindst 50 skud, inden de går til jagttegnsprøve. Det er for, at vi kan være sikre på, at de alle har forstand på at håndtere et våben og er blevet fortroligt med det. Det er tredje gang, at de er afsted i dag, og de skal herud igen, så vi får alting repeteret så meget som muligt,” siger Jesper.

Hvordan foregår den endelige prøve?

“Alle skal gennem en skriftlig prøve først, og derefter skal du på skydebanen og vise, at du kan betjene våbnet, og til sidst på handlebanen, hvor afstandsbedømmelse og våbenhåndtering skal bestås. Den sidste gang vi er på skydebanen her, der laver vi en prøveeksamen, hvor kursisterne først tager en prøve, og kommer igennem det samme som til den rigtige prøve. Så de også er fortrolige med, hvad de skal og hvordan det kommer til at foregå,”  siger Jesper, inden han tager imod de næste kursister, der skal have repeteret jagtteori.

Faktaboks
Hinnerup og Omegns Jagtforening tilbyder interesserede i at kunne tage jagttegn i januar måned hvert år. Der er to undervisere under forløbet, og undervisningen foregår de første måneder som klasseundervisning. Fra april går skydeundervisningen i gang på skydebanen ikke langt fra motorvejen i Søften. Undervisningen foregår i lokalerne under præstemarkskolen eller på skydebanen hver mandag, og om lørdagen, når skydesæsonen går i gang. Du kan læse mere om jagttegnsundervisningen i Hinnerup og Omegns Jagtforening her.

Herunder kan du se en video fra jagttegnskurset hos Hinnerup og Omegns Jagtforening: