Alle borde var fyldte med glade medlemmer, da Søften Gymnastik Forenings hovedforening holdt fælles generalforsamling for foreninger under Søften GF en fredag i slutningen af februar.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Fredag aften klokken 18:00 havde Søften Gymnastik Forenings hovedforening inviteret til fælles generalforsamling for de mange idrætsforeninger under hovedforeningens paraply.

Inden formanden, Jens-Ole Hesel, bød velkommen, der havde rigtigt mange glade ansigter sagt goddag og hej til hinanden, for der er mange gengangere i idrætsforeningerne i en by på størrelse med Søften. Det smitter heldigvis også af på medlemsantallet, som Jens-Ole kom ind på senere på aftenen.

Forretningsudvalget i Søften GF Hovedforening - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Forretningsudvalget i Søften GF hovedforeningen består af Svend Hansen, Thomas Nygaard Gregersen og Jens-Ole Hesel, og de prøvede alle tre at få flere til at stille op til forretningsudvalget, men det lykkedes ikke til generalforsamlingen. Så de tager mindst et år mere for fællesskabets skyld i Søften GF. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Efter en kort introduktion til aftenens program, trak de mange respektive foreninger ud i de forskellige klasseværelser på for at holde generalforsamling i de respektive foreninger.

Da den gamle skolekantine på Præstemarkskolen var blevet tømt af folk, og det kun var mig og Jens-Ole, der var tilbage, spurgte jeg ham om baggrunden for at holde alle generalforsamlingerne på samme tid.

“Førhen var det en uge eller to i februar, hvor vi og de mange deltagere skulle deltage i hver og en generalforsamling i foreningerne. For at prøve noget nyt, så gjorde vi for fire år siden det, at vi samlede det hele til en fælles aften, og hvor der så efterfølgende bliver serveret lidt at spise og drikke til de mange fremmødte,” forklarer Jens-Ole.

Hvad gør de medlemmer, som har deres gang i flere af foreningerne?

“Ja, det er så problemet, med at holde alle generalforsamlingerne på en gang, for det kan ikke rigtigt lade sig gøre, at være flere steder på samme tid. I Søften GFs forretningsudvalg har vi vurderet, at det her er den bedste løsning for alle. Det skaber også et yderligere sammenhold foreningerne i mellem, og her har alle også mulighed for at tale sammen og efter generalforsamlingerne høre lidt om, hvad der sker i de respektive foreninger,” siger Jens-Ole, inden jeg forlader ham, for at kigge ind til de forskellige afdelingernes generalforsamlinger.

Seniorerne stiller med flest medlemmer

Første stop er hos fodboldafdelingen. Her er 20 personer ankommet inklusiv bestyrelsen til de to generalforsamlinger, der skal afholdes. En for Futsal og en for fodboldafdelingen, men de er ikke rigtigt kommet i gang endnu, så jeg forlader dem og besøger bordtennis i klasselokalet ved siden af.

Her sidder to fra bestyrelsen i bordtennis, formanden, Henrik Stylsvig og kasseren, Susanne Dalsager, og de byder mig velkommen til, og vi får en snak om, at det er svært at være en lille forening, er virkelig har blødt medlemmer under corona:

“Før coronaen hærgede, der havde vi venteliste for at børn og unge skulle få en plads til træning, men det har været svært at få det i gang igen. Heldigvis er vi nu oppe på 14 ungdomsmedlemmer, så det går stille og roligt fremad. Vi vil selvfølgelig gerne være lidt flere, og derfor vi har indkøbt nyt træningsudstyr, med god støtte fra SGF Venner, så det skal vi snart have i brug. I seniorafdelingen er der fuldt hus til træningen om mandagen, hvor vi er 20. Så vi er heldigvis meget fortrøstningsfulde med medlemsantallet,” siger Henrik.

Bordtennis - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Til bordtennis generalforsamlingen var det formanden, Henrik Stylsvig og kasseren, Susanne Dalsager, der var kommet til generalforsamlingen, men de kunne berette om en lille forening i fremgang og hvor økonomien var god. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Susanne viser mig regnskabet, og bestyrelsen har været ret gode til at styre budgettet i 2022:

“Vi har et underskud på 50 kroner, så det er ikke meget vi tærer på egenkapitalen. Vi har dog allerede i år haft flere større udgiftsposter, så de kommer til at påvirke regnskabet for 2023, men vi har en god egenkapital,” siger Susanne, inden jeg bevæger mig ind i det næste klasselokale, hvor Badminton afdelingen sidder.

Her er der otte medlemmer, der har valgt at komme til generalforsamlingen, og de er i gang med at tale økonomi, da jeg kigger ind for at tage et par billeder.

Badminton - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
I badminton afdelingen kunne de sige velkommen til to nye bestyrelsesmedlemer, men ellers var det også en lille sluttet kreds af mennesker med kærlighed til frivillighed og Badminton, der var mødt op til den årlige generalforsamling. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

I den næste fløj har senioridræt til huse, og her har mange medlemmer fundet vej til den årlige generalforsamling. De taler om, hvilke idrætsaktiviteter, de holder i de to timer, de har hver torsdag i SKIC, og foruden gymnastik, så spilles der også hockey og Volleyball.

Senioridræt i Søften GF - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Senioridræt er blevet meget populær i Søften, og mange af de 84 medlemmer af afdelingen var mødt op til årets generalforsamling, for at høre lidt om, hvordan det forløbne år er gået og tale om, hvad de vil i fremtiden.
Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Hos tennisafdelingen er er de i gang med at tale om, hvordan det nye idrætsanlæg kommer til at se ud, og hvordan de nye tennisbaner kan blive til på anlægget. 

Tennis - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
I tennisafdelingen var der fokus på årets gang i afdelingen og hvordan et nyt tennisanlæg kan komme til at se ud, når det nye idrætsanlæg i Søften inden for få år står klar. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften nyt.

Tilbage i skolekantinen, der venter Jens-Ole på, at de forskellige generalforsamlinger skal blive færdige, og i mens så er køkkenpersonalet fra SKIC i gang med at anrette maden på bordene. Mens der stadig er stille, der spørger jeg ham til, hvordan det kan være, at det er et forretningsudvalg og ikke en bestyrelse i hovedforeningen for Søften GF:

“Anders, du er selv foreningsmand, og det er svært at finde mennesker til at sidde i de forskellige bestyrelser. Her i hovedforeningen, der er det mig, der er formand og kasserer, og så har vi to andre medlemmer, Svend fra Badminton og Thomas fra fodbold. Vi klarer den, men vi kunne godt bruge nogle flere hænder. Fx ville jeg gerne afgive kasserer arbejdet, og selvom der kun er 35 bilag om året, så er det altid rart med flere til at klare opgaverne,” siger Jens-Ole.

Jens-Ole Hesel - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Jens-Ole Hesel var fortrøstningsfuld for fremtiden i Søften GF og var glad for at kunne meddele, at foreningens medlemstal er vokset med 209 medlemmer det seneste år. Så at det nu er mere end hver anden borger i Søften, der er medlem af en af foreningerne under Søften GF. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Mad og hygge og nye bestyrelsesmedlemmer

De første foreninger er ved at komme tilbage, og jeg sætter mig sammen med de to medlemmer fra bordtennis, da vi har taget noget mad. Vi taler om, det med at være frivillig, og Henrik bor selv i Hinnerup, men spiller i Søften, fordi der ikke er andre muligheder lokalt, hvor han bor.

”Jeg har børn, der spiller fodbold i Grundfør og som jeg også er træner for, og jeg spiller selv bordtennis i Søften. Derfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen og være formand, så vi har et foreningsliv for de, der gerne vil spille bordtennis. Vi skal også have andre forældre i gang, så børnene kan komme ud til stævner, og at vi kan styrke fællesskabet, ikke kun blandt medlemmerne, men også for forældrene. Seniormedlemmerne kan selv, så der bakker vi op med, at vi har træningstider, hvor de kan komme og spille sammen. Det er heldigvis også meget populært,” siger Henrik.

Trængsel til Tapas - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Mad og mennesker var der mange af, da generalforsamlingerne var færdige. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Badminton er også kommet tilbage, og her er der et nyt ansigt blandt bestyrelsesmedlemmerne. Det er er Kristian Troelsen, der har valgt at stille op til bestyrelsen for den kommende periode.

“Alle os badminton forældre fik en e-mail omkring, at bestyrelsen manglede hænder, og så ville jeg gerne stille op. Det bekymrer mig egentlig lidt på ungdommens vegne, at vi som forældre ikke er bedre til at stille op. Det behøver selvfølgelig ikke være en bestyrelsespost, men at vi måske tager en tørn i hallen på en eller to timer engang i mellem, det burde de fleste af os kunne gøre. Hvis vi ikke er frivillige, så er der ikke noget foreningsliv,” siger Kristian.

Til min anden side har Anne Castberg Knudsen sat sig og er i gang med at spise, og derfor er det også nærlæggende at spørge hende, hvorfor hun har valgt at blive nyt medlem af bestyrelsen i fodboldafdelingen.

Anne Castberg Knudsen - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Anne Castberg Knudsen var glad for at stille op til fodboldafdelingens bestyrelse, og er nu det eneste kvindelige islæt i bestyrelsen, og vil gerne lægge sine kræfter i at skaffe flere frivillige til foreningslivet i Søften. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften nyt.

“Jeg har en datter, der spiller fodbold i Søften, og jeg synes, at vi skal alle sammen bidrage til at få fritidslivet til at fungere. Nu har jeg været gymnastikinstruktør i syv år, og det er jeg færdig med lige om lidt, og så skal jeg noget nyt. Derfor stillede jeg op til bestyrelsen, vi er den største fodboldklub i Favrskov og dem med flest pigespillere. Jeg vil gerne være med til at kigge mere på, at vi kommer til at rumme endnu flere af de unge mennesker, der ikke spiller fodbold i dag, og så skal jeg også være med til at engagere nogle flere forældre, så de også bliver en del af klubben og fællesskabet,” siger Anne.

Det er nu tid til at hovedforeningen skal afholde deres generalforsamling foran de mange fremmødte og spisende medlemmer, og igen er det Jens-Ole Hesel, der fremlægger formandens beretning, fremviser regnskab og budget for det kommende år, samt forgæves søger nye medlemmer til forretningsudvalget fra de fremmødte.

Jens-Ole konstaterer også, at Søften GF har lagt coronaen bag sig medlemsmæssigt, da medlemsantallet er gået fra 1472 medlemmer til 1681 medlemmer, og at det i år er 50 år siden at fodboldafdelingen blev oprettet i Søften GF. Den nyeste afdeling i Søften GF er senioridræt, og foreningen har eksisteret i fem år og er gået fra 30 til 84 medlemmer.

Da dirigenten når til eventuelt, så er der kun enkelte spørgsmål tilbage omkring det nye idrætsanlæg, som der ikke kan gives svar på endnu. Keld Sterup har også en kommentar omkring, at der er en gruppe af frivillige, er prøver at stable en byfest på benene igen. Så det ikke kun er SGF Venners cykeløb i august måned, men en fest om fredagen for unge over 15 og spisning og fest lørdag aften for alle.

Søren Dal Andersen, den nyvalgte formand for Landsbyrådet i Søften, sluttede af med at fortælle om, at han som ny formand for Landsbyrådet gerne vil være alle foreningers i Søftens stemme over for kommunen. Dermed blev der sat punktum for aftenens mange generalforsamlinger i Søften GF i 2023, og der nu var mulighed for hyggesnak, kage og kaffe til de mange fremmødte.

Søren Dal Andersen - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Søren Dal Andersen er nyvalgt formand for Landsbyrådet i Søften, og fortalte forsamlingen om, at Landsbyrådet er en aktiv del af lokalområdet og stadig vil være foreningernes samlede stemme over for Favrskov Kommune. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Hinnerup Badet fylder 30

Søndag den 8. oktober 2023 fra 10 - 15 fejrer Hinnerup Badet 30-års jubilæum, hvor de inviterer alle til en dag med masser af vand, pølser, fest og farver i anledning af jubilæet.

Ejerskabet i Favrskov

Ejerskabet er en gruppe af selvstændige kvinder i Favrskov, der mødes en gang om måneden til vidensdeling, fællesskab og sparring med hinanden.

Masser af kunst var til skue i SKIC

I weekenden den 23. - 24. september, var der den årlige kunstudstilling i Søften Kultur- og Idrætscenter - Kunst i Favrskov - hvor interesserede kunne se mere end 40 kunstnere fra hele landet udstille deres værker. Søften Nyt var en tur forbi en lørdag og tale med kunstnerne, deltagerne, en enkelt politiker og med Kim Bjerregaard fra Lions Klub i Hinnerup, der er medarrangør af Kunst i Favrskov.

Linda hjælper dig med paragrafferne

Linda Klingenberg er jurist og selvstændig med virksomheden - Min Private Rådgiver, og hun giver hjælp til mennesker, der har løbet panden i mod en mur over for velfærdssystemet i Danmark. 

SKIC og Living4U inviterer til ginsmagning med lokalt produceret gin

Efter den store succes med vin og tapas i SKIC i marts, så prøver SKIC og Living4U denne gang at invitere til ginsmagning i SKIC´s lokaler i Søften fredag den 29. september, og der kan smages på lokalt produceret gin fra Sall Whisky, og andre danske og nordiske gins fra Living4U og Østjysk Vinforsyning.

Ejerskabet besøgte Uhresalen

Lørdag den 9. september 2023 havde otte kvindelige iværksættere i Favrskov Kommune sat hinanden, og en hel del nye og gamle kunder, i stævne i Uhresalen i Hinnerup. Først og fremmest for at fortælle om sig selv og deres produkter, men også for at give andre kvindelige iværksættere muligheden for at høre mere om Ejerskabet - netværk for kvindelige iværksættere i Favrskov.

To politikere – Det har været en meget spændende budgetproces at være med til

René Schneider (K) og Kristoffer Merrild (A) fra byrådet i Favrskov fortæller herom, hvordan de har oplevet budgetprocessen i byrådet, hvordan det er at skulle indgå kompromisser som politiker, og at journalisterne måske skulle have fremsendt materialet lidt før fremlæggelsen. 

Pokalbrag endte med et enkelt mål til Søften…og lidt flere til modstanderen

Den 7. september 2023 var der lagt op til en fodboldkamp af de lidt større på fodboldanlægget i Søften. Aarhus Fremad skulle spille mod Søftens førstehold. De semiprofessionelle spillere mod et Jyllandsserie hold, der indimellem har svært ved at stille op i stærkeste opstilling.

640 Astronaut-is til eleverne på Præstemarkskolen

Fredag formiddag den 25. august havde Præstemarkskolen i Søften lagt op til at hele skolen skulle følge opsendelsen af SpaceX raketten fra Kennedy Space Center i Florida, men timer inden blev opsendelsen udskudt, og så blev Plan B på skolen taget i brug, for 640 Astronaut-is var allerede i fryseren, og dem skulle eleverne ikke snydes for.

Jægersoldaten  – der kan og vil mere – kommer til Søften

Jægersoldat nummer 200, Lars Møller, forlod efter 25 år Jægerkorpset for at prøve andet i sit liv end at være soldat. I dag hjælper han mennesker til at blive en bedre udgave af sig selv, med hjælp til selvhjælp. Du kan komme og høre Lars Møller fortælle om sit liv som jægersoldat og vejleder den 9. september i Søften Kultur- og Idrætscenter.

Næsten 180.000,- blev cyklet ind til foreningslivet i Søften

Traditionen tro indledte sponsorcykelløbet i Søften den årlige sommerfest i Søften, hvor der i 2023 versionen af den var 202 tilmeldte til cykelløbet, hvor de 192 af dem cyklede 179.072,- kroner ind til foreningerne under Søften Gymnastik Forening.

Høj sol og masser af mennesker til Byfest i Hinnerup

Lørdag formiddag den 12. august havde Handelstandsforeningen i Hinnerup - Hinnerup Handel - arrangeret Byfest på torvepladsen midt i Hinnerup, og ligesom i 2022 stod solen højt på himlen, og rigtigt mange mennesker var dukket op til nogle festlige timer, hvor der var masser af musik, smagsprøver og hyggeligt samvær.

Fodboldskolen i Søften slår rekorden igen

I uge 31 i slutningen af skolernes sommerferie var det igen i år tid for Søften GF fodboldafdeling at afholde deres traditionsrige fodboldskole i samarbejde med DGI.

Når kunsten åbner noget nyt i mennesker

Hverdagsbilleder, motiver fra Hinnerup, Aarhus, fra Vestkysten i Danmark og af Batman og Lego figurerer er nogle af de motiver, som du kan opleve i Uhresalen i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus frem til den 25. august 2023, hvor John Sørensen fra Hinnerup udstiller sine værker.

Markedsdagen blev en kæmpe succes igen igen

Lørdag den 10. juni 2023 var det tid til Søften Markedsdag, hvor Landsbyrådet igen i år havde sørget for en spændende dag med masser af indslag, boder, snak og hygge på Engen lige midt i Søften.

Dagplejens dag blev fejret i Hinnerup

Mere end 75 glade børn og voksne var samlet på torvet foran SuperBrugsen i Hinnerup for at fejre Dagplejens dag den 10. maj 2023.

Jørgen husker stadig befrielsen i 1945

Jørgen Poulsen er blevet 92 år gammel, men husker stadig befrielsen den 4. maj om aftenen, da familien og naboen var samlet om radioen i stuen, hvor Johannes G. Jensen fra BBC London fortalte det glædelige budskab, at Danmark atter var frit.

Kaffe, vin og chokolade i Foldby

Living4u i Foldby startede som en webshop med kaffe, vin og gaveartikler, men siden februar 2017 har du kunnet besøge forretningen i Foldby, og fået råd og vejledning fra ægteparret Claus og Lone Braüner, der bruger hele deres arbejdstid sammen, og husker at tale om andet, når de har fri.

Nostalgi i en tøjbutik

Hos Claus Hvass i Hinnerup er det ikke kun den nyeste herremode, som kunderne kommer og kigger efter, der er også masser af musik at vælge imellem til daglig. Til ´Record Store Day` lørdag den 22. april 2023 var der flere 100 Lp´er at vælge imellem, samt livemusik fra det lokale band ´The Beach Berserkers`.

Engang kunne du sejle til Søften

Hvor går du hen, hvis du skal finde informationer om dit lokalområde fra før internettet blev allemandseje? Det vidste Katrine på 9 ikke, da hun skulle lave en skoleopgave om Søften, men med hjælp fra far og mor opsøgte hun Hinnerup Egnsarkiv og fik hjælp til sin opgave.

Masser af elbiler i Hammel

Flere og flere kører og køber en elbil, mens der stadig er mange, der ikke er helt sikre på, om det nu er noget for dem. Derfor var der også mange biler at se på, både ude og inde, da Elbilforeningen holdt træf i Favrskov hos Rødkjær biler i Hammel.

Badminton er en kæmpe succes i Søften

I Søften GF har badmintonafdelingen stor succes. Fortsat succes kræver dog, at der er frivillige og trænere nok til de mange børn og unge, når de træner mandag og onsdag. En af trænerne, Henning Horn Lauritsen, fik en god idé med at inddrage forældrene. De sidder alligevel og kigger på, når deres børn træner badminton.

Badminton fylder rigtigt meget i Victors liv. 

Siden Victor var helt lille blev han slæbt med i hallen for at se sin far spille badminton,  I dag er han 20, og så er træner og frivillig i Søften GF Badminton. Han er rigtig glad for at kunne hjælpe til i foreningen.

Tommy viser filmens magi i Hadsten

I Hadsten bio viser de ikke kun de store film, som alle har hørt om, her vises også smalle film, som er svære at finde andre steder, samt film, der har mange år på bagen. Den næste i rækken som Tommy Prang Vonsyld sætter op er ´Escape from New York`, som bliver vist den 14. april 2023.

Sig det med blomster i Uhresalen

De 11 kunstnere i den lokale kunstnergruppe ´Primus` har inviteret 89 andre kunstnere med til at udstille et værk hver i dette års påskeudstilling i Uhresalen i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, så 100 kunstnere skaber 100 blomster under temaet ´Sig det med blomster`. 

50 skud uden at skulle ramme

I januar var der mere end 20 nye jagttegnsløsere, der havde meldt sig til Jagttegnskurset hos Hinnerup og Omegns Jagtforening. Nu tre måneder senere, så er kursisterne kommet udenfor, for at afprøve skydefærdigheder, teori og lære om afstandsbedømmelse.

Jeg har det bedste arbejde i hele verden

Lene Kirkegaard har været skoleleder på Præstemarkskolen i Søften i få måneder, og hun er ved at finde sig til rette i at være leder på en skole, der er dobbelt så stor, som hendes tidligere skole, og breder sig over et større område, end den hun kom fra. Det har Søften Nyt mødt hende til en snak om.

Netto i Søften åbnede med musik, regn og masser af kunder

Torsdag den 30. marts var det tid til, at Netto endelig kunne åbne. Byens borgere har ventet i mange måneder på begivenheden, og Søften Nyt var tilstede på dagen, og dagen før, for at høre lidt om, hvad kunderne kan forvente af den nye butik i Søften.

Fem mennesker er også en succes

I snart to år er en gruppe mennesker i Hinnerup gået sammen om at arrangere en hel række af forskellige aktiviteter for borgerne i Hinnerup og omegn. Nogle med kæmpe succes, andre med få deltagere. Fælles om det hele er foreningen Hinnerup Mødes, der er en paraply for alle aktiviteterne, og menneskerne bag har Søften Nyt mødt til en snak om fællesskabet.

Mere end 500 gymnaster viste sig frem

28 gymnastikhold, 500 gymnaster og instruktører og måske dobbelt så mange tilskuere var tilstede i Søften Kultur- og Idrætscenter over seks timer lørdag den 25. Marts 2023, da Hinnerup Gymnastik Samvirke holdt deres årlige gymnastikopvisning.