Alle borde var fyldte med glade medlemmer, da Søften Gymnastik Forenings hovedforening holdt fælles generalforsamling for foreninger under Søften GF en fredag i slutningen af februar.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Fredag aften klokken 18:00 havde Søften Gymnastik Forenings hovedforening inviteret til fælles generalforsamling for de mange idrætsforeninger under hovedforeningens paraply.

Inden formanden, Jens-Ole Hesel, bød velkommen, der havde rigtigt mange glade ansigter sagt goddag og hej til hinanden, for der er mange gengangere i idrætsforeningerne i en by på størrelse med Søften. Det smitter heldigvis også af på medlemsantallet, som Jens-Ole kom ind på senere på aftenen.

Forretningsudvalget i Søften GF Hovedforening - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Forretningsudvalget i Søften GF hovedforeningen består af Svend Hansen, Thomas Nygaard Gregersen og Jens-Ole Hesel, og de prøvede alle tre at få flere til at stille op til forretningsudvalget, men det lykkedes ikke til generalforsamlingen. Så de tager mindst et år mere for fællesskabets skyld i Søften GF. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Efter en kort introduktion til aftenens program, trak de mange respektive foreninger ud i de forskellige klasseværelser på for at holde generalforsamling i de respektive foreninger.

Da den gamle skolekantine på Præstemarkskolen var blevet tømt af folk, og det kun var mig og Jens-Ole, der var tilbage, spurgte jeg ham om baggrunden for at holde alle generalforsamlingerne på samme tid.

“Førhen var det en uge eller to i februar, hvor vi og de mange deltagere skulle deltage i hver og en generalforsamling i foreningerne. For at prøve noget nyt, så gjorde vi for fire år siden det, at vi samlede det hele til en fælles aften, og hvor der så efterfølgende bliver serveret lidt at spise og drikke til de mange fremmødte,” forklarer Jens-Ole.

Hvad gør de medlemmer, som har deres gang i flere af foreningerne?

“Ja, det er så problemet, med at holde alle generalforsamlingerne på en gang, for det kan ikke rigtigt lade sig gøre, at være flere steder på samme tid. I Søften GFs forretningsudvalg har vi vurderet, at det her er den bedste løsning for alle. Det skaber også et yderligere sammenhold foreningerne i mellem, og her har alle også mulighed for at tale sammen og efter generalforsamlingerne høre lidt om, hvad der sker i de respektive foreninger,” siger Jens-Ole, inden jeg forlader ham, for at kigge ind til de forskellige afdelingernes generalforsamlinger.

Seniorerne stiller med flest medlemmer

Første stop er hos fodboldafdelingen. Her er 20 personer ankommet inklusiv bestyrelsen til de to generalforsamlinger, der skal afholdes. En for Futsal og en for fodboldafdelingen, men de er ikke rigtigt kommet i gang endnu, så jeg forlader dem og besøger bordtennis i klasselokalet ved siden af.

Her sidder to fra bestyrelsen i bordtennis, formanden, Henrik Stylsvig og kasseren, Susanne Dalsager, og de byder mig velkommen til, og vi får en snak om, at det er svært at være en lille forening, er virkelig har blødt medlemmer under corona:

“Før coronaen hærgede, der havde vi venteliste for at børn og unge skulle få en plads til træning, men det har været svært at få det i gang igen. Heldigvis er vi nu oppe på 14 ungdomsmedlemmer, så det går stille og roligt fremad. Vi vil selvfølgelig gerne være lidt flere, og derfor vi har indkøbt nyt træningsudstyr, med god støtte fra SGF Venner, så det skal vi snart have i brug. I seniorafdelingen er der fuldt hus til træningen om mandagen, hvor vi er 20. Så vi er heldigvis meget fortrøstningsfulde med medlemsantallet,” siger Henrik.

Bordtennis - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Til bordtennis generalforsamlingen var det formanden, Henrik Stylsvig og kasseren, Susanne Dalsager, der var kommet til generalforsamlingen, men de kunne berette om en lille forening i fremgang og hvor økonomien var god. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Susanne viser mig regnskabet, og bestyrelsen har været ret gode til at styre budgettet i 2022:

“Vi har et underskud på 50 kroner, så det er ikke meget vi tærer på egenkapitalen. Vi har dog allerede i år haft flere større udgiftsposter, så de kommer til at påvirke regnskabet for 2023, men vi har en god egenkapital,” siger Susanne, inden jeg bevæger mig ind i det næste klasselokale, hvor Badminton afdelingen sidder.

Her er der otte medlemmer, der har valgt at komme til generalforsamlingen, og de er i gang med at tale økonomi, da jeg kigger ind for at tage et par billeder.

Badminton - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
I badminton afdelingen kunne de sige velkommen til to nye bestyrelsesmedlemer, men ellers var det også en lille sluttet kreds af mennesker med kærlighed til frivillighed og Badminton, der var mødt op til den årlige generalforsamling. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

I den næste fløj har senioridræt til huse, og her har mange medlemmer fundet vej til den årlige generalforsamling. De taler om, hvilke idrætsaktiviteter, de holder i de to timer, de har hver torsdag i SKIC, og foruden gymnastik, så spilles der også hockey og Volleyball.

Senioridræt i Søften GF - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Senioridræt er blevet meget populær i Søften, og mange af de 84 medlemmer af afdelingen var mødt op til årets generalforsamling, for at høre lidt om, hvordan det forløbne år er gået og tale om, hvad de vil i fremtiden.
Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Hos tennisafdelingen er er de i gang med at tale om, hvordan det nye idrætsanlæg kommer til at se ud, og hvordan de nye tennisbaner kan blive til på anlægget. 

Tennis - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
I tennisafdelingen var der fokus på årets gang i afdelingen og hvordan et nyt tennisanlæg kan komme til at se ud, når det nye idrætsanlæg i Søften inden for få år står klar. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften nyt.

Tilbage i skolekantinen, der venter Jens-Ole på, at de forskellige generalforsamlinger skal blive færdige, og i mens så er køkkenpersonalet fra SKIC i gang med at anrette maden på bordene. Mens der stadig er stille, der spørger jeg ham til, hvordan det kan være, at det er et forretningsudvalg og ikke en bestyrelse i hovedforeningen for Søften GF:

“Anders, du er selv foreningsmand, og det er svært at finde mennesker til at sidde i de forskellige bestyrelser. Her i hovedforeningen, der er det mig, der er formand og kasserer, og så har vi to andre medlemmer, Svend fra Badminton og Thomas fra fodbold. Vi klarer den, men vi kunne godt bruge nogle flere hænder. Fx ville jeg gerne afgive kasserer arbejdet, og selvom der kun er 35 bilag om året, så er det altid rart med flere til at klare opgaverne,” siger Jens-Ole.

Jens-Ole Hesel - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Jens-Ole Hesel var fortrøstningsfuld for fremtiden i Søften GF og var glad for at kunne meddele, at foreningens medlemstal er vokset med 209 medlemmer det seneste år. Så at det nu er mere end hver anden borger i Søften, der er medlem af en af foreningerne under Søften GF. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Mad og hygge og nye bestyrelsesmedlemmer

De første foreninger er ved at komme tilbage, og jeg sætter mig sammen med de to medlemmer fra bordtennis, da vi har taget noget mad. Vi taler om, det med at være frivillig, og Henrik bor selv i Hinnerup, men spiller i Søften, fordi der ikke er andre muligheder lokalt, hvor han bor.

”Jeg har børn, der spiller fodbold i Grundfør og som jeg også er træner for, og jeg spiller selv bordtennis i Søften. Derfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen og være formand, så vi har et foreningsliv for de, der gerne vil spille bordtennis. Vi skal også have andre forældre i gang, så børnene kan komme ud til stævner, og at vi kan styrke fællesskabet, ikke kun blandt medlemmerne, men også for forældrene. Seniormedlemmerne kan selv, så der bakker vi op med, at vi har træningstider, hvor de kan komme og spille sammen. Det er heldigvis også meget populært,” siger Henrik.

Trængsel til Tapas - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Mad og mennesker var der mange af, da generalforsamlingerne var færdige. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Badminton er også kommet tilbage, og her er der et nyt ansigt blandt bestyrelsesmedlemmerne. Det er er Kristian Troelsen, der har valgt at stille op til bestyrelsen for den kommende periode.

“Alle os badminton forældre fik en e-mail omkring, at bestyrelsen manglede hænder, og så ville jeg gerne stille op. Det bekymrer mig egentlig lidt på ungdommens vegne, at vi som forældre ikke er bedre til at stille op. Det behøver selvfølgelig ikke være en bestyrelsespost, men at vi måske tager en tørn i hallen på en eller to timer engang i mellem, det burde de fleste af os kunne gøre. Hvis vi ikke er frivillige, så er der ikke noget foreningsliv,” siger Kristian.

Til min anden side har Anne Castberg Knudsen sat sig og er i gang med at spise, og derfor er det også nærlæggende at spørge hende, hvorfor hun har valgt at blive nyt medlem af bestyrelsen i fodboldafdelingen.

Anne Castberg Knudsen - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Anne Castberg Knudsen var glad for at stille op til fodboldafdelingens bestyrelse, og er nu det eneste kvindelige islæt i bestyrelsen, og vil gerne lægge sine kræfter i at skaffe flere frivillige til foreningslivet i Søften. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften nyt.

“Jeg har en datter, der spiller fodbold i Søften, og jeg synes, at vi skal alle sammen bidrage til at få fritidslivet til at fungere. Nu har jeg været gymnastikinstruktør i syv år, og det er jeg færdig med lige om lidt, og så skal jeg noget nyt. Derfor stillede jeg op til bestyrelsen, vi er den største fodboldklub i Favrskov og dem med flest pigespillere. Jeg vil gerne være med til at kigge mere på, at vi kommer til at rumme endnu flere af de unge mennesker, der ikke spiller fodbold i dag, og så skal jeg også være med til at engagere nogle flere forældre, så de også bliver en del af klubben og fællesskabet,” siger Anne.

Det er nu tid til at hovedforeningen skal afholde deres generalforsamling foran de mange fremmødte og spisende medlemmer, og igen er det Jens-Ole Hesel, der fremlægger formandens beretning, fremviser regnskab og budget for det kommende år, samt forgæves søger nye medlemmer til forretningsudvalget fra de fremmødte.

Jens-Ole konstaterer også, at Søften GF har lagt coronaen bag sig medlemsmæssigt, da medlemsantallet er gået fra 1472 medlemmer til 1681 medlemmer, og at det i år er 50 år siden at fodboldafdelingen blev oprettet i Søften GF. Den nyeste afdeling i Søften GF er senioridræt, og foreningen har eksisteret i fem år og er gået fra 30 til 84 medlemmer.

Da dirigenten når til eventuelt, så er der kun enkelte spørgsmål tilbage omkring det nye idrætsanlæg, som der ikke kan gives svar på endnu. Keld Sterup har også en kommentar omkring, at der er en gruppe af frivillige, er prøver at stable en byfest på benene igen. Så det ikke kun er SGF Venners cykeløb i august måned, men en fest om fredagen for unge over 15 og spisning og fest lørdag aften for alle.

Søren Dal Andersen, den nyvalgte formand for Landsbyrådet i Søften, sluttede af med at fortælle om, at han som ny formand for Landsbyrådet gerne vil være alle foreningers i Søftens stemme over for kommunen. Dermed blev der sat punktum for aftenens mange generalforsamlinger i Søften GF i 2023, og der nu var mulighed for hyggesnak, kage og kaffe til de mange fremmødte.

Søren Dal Andersen - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Søren Dal Andersen er nyvalgt formand for Landsbyrådet i Søften, og fortalte forsamlingen om, at Landsbyrådet er en aktiv del af lokalområdet og stadig vil være foreningernes samlede stemme over for Favrskov Kommune. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Der er eventyr, krimi, børnebøger og oplevelser hele weekenden

Aarhus har fået sin egen bogmesse i Marselisborghallen, og hvis du har interesse for gys, spænding, børnebøger, foredrag og bøger om selvrealisering, så er det værd at kigge forbi Marselisborg hallen lige ved siden af Tivoli Friheden nogle timer i weekenden den 1. - 3. marts 2024.

Nu kan børn og unge endelig skate igen i Søften

Mere end 10 måneder er gået siden Omega Skate Klub måtte lukke ned i deres gamle hal på SkatePros grund i erhvervskvarteret i Søften, men lørdag den 24. februar kunne klubben endelig åbne igen, og det var der rigtigt mange skatere, der havde taget imod.

Februars konkurrence – Vind fire billetter til fællesspisning i Café SKIC i Søften

Denne gang er præmien en middag for to voksne og to børn (børn max. 12 år) til den månedlige fællesspisning i SKIC i Søften den 28. februar fra 17:30 til 19:30. Søften Nyt har betalt for 1 voksen og 1 barn og Café SKIC har sponseret 1 voksen og 1 barn.

Skak kan alle være med til

Skolernes Skakdag er de senere år blevet rigtigt populært i Danmark, også på Præstemarkskolen i Søften, hvor omkring 15% af eleverne deltog i den årlige skakdag, og hvor eleverne eleverne var blandet i alle aldersklasser og spillede mod hinanden.

Vi cykler for fællesskabet og Headspace

Team Rotary Cycling i Favrskov arrangerer igen i 2024 en cykeltur på 550 km over tre dage i juni. I år går turen fra Hadsten til Skagen og hjem igen, og den 6. februar var der orienterings- og tilmeldingsaften i Rotary lokalerne i Hinnerup.

Kom og tal med lokalpolitikerne i Favrskov

En gang om måneden forud for hvert byrådsmøde holder lokale ildsjæle i Favrskov Kommune - Morgenpolitik i Favrskov - hvor borgere og lokalpolitikere har mulighed for at tale om byrådets dagsorden og andre emner, der er oppe i tiden i Favrskov Kommune.

Mangfoldighed udstilles i sognegården i Søften

Søndag den 21. januar var der fernisering på den seneste kunstudstilling i Søften-Foldby sognegård, hvor forskellige kunstnere og brugshåndværkere udstiller deres værker frem til den 3. marts, og mange af dem kan du få lov til at købe med hjem. Af Anders...

Borgmesteren og GULDHOLDET i REMA 1000 i Søften

Borgmester Lars Storgaard var meget glad, da han fik fortalt om det gode samarbejde, som Favrskov Kommune har med REMA 1000 i Søften. Her har butikken mere end 15 ansatte, der har brug for lidt ekstra hjælp og støtte fra Favrskov Kommune, men også fra Christian Møller, Anders Riis og de andre ansatte i REMA 1000.

Henrik og Julemanden delte godter ud på sygehuset

Julen nærmer sig med hastige skridt, og det betyder også at der på Aarhus Universitetshospital ligger en hel del børn, som måske ikke når at komme hjem til jul. Derfor var Julemanden og Henrik Pilgaard fra Hinnerup Bilcenter den 20. december forbi med godter til de...

Søften Landsbyråd bliver til Vores Søften

Der var flere overraskelser i vente, da Søften Landsbyråd holdt årsmøde i Søften Kultur- og Idrætscenter tirsdag den 21. november. Blandt andet, at Landsbyrådet skifter navn til Lokalforening Vores Søften, og at Natteravnene får et tilskud til deres utrættelige arbejde med unge mennesker i Søften, og så fik tilhørerne også det seneste nyt omkring ombygningen af E45-motorvejen få kilometer fra Søften.

Lungerne skal vi huske at passe på

Den Nationale Lungedag blev fejret på Plejecenter Hinneruplund den 15. November, hvor alle havde mulighed for at blive klogere på deres lungefunktion, hvorfor du skal passe på dem, og så underholdt Lungekoret for de mange fremmødte.

Fællesskab og sang hver onsdag i Lungekoret

På Brogården i Hinnerup mødes medlemmerne af Lungekoret hver onsdag til et par timers sang, hvor det ikke gælder om at synge højest eller bedst, men at være med i et fællesskab i et kor, også selvom du har en lungesygdom.

REMA 1000 i Søften modtog Rotarys Initiativpris

2023 udgaven af Rotary Hinnerup Initiativpris tilfaldt Christian Møller og Anders Riis fra REMA 1000 i Søften. Prisen blev uddelt i Rotarys lokaler, hvor prismodtagerne udtrykte deres taknemmelighed, og hvor roserne fra talerne holdt i kø

Lene Bruun Kolff maler med tråd

Lene Bruun Kolff bliver snart 80, i den anledning holder hun en 75-års jubilæumsudstilling på Hinnerup Bibliotek & Kulturhus fra lørdag den 28. oktober til den 30. december. Udstillingen hedder ´Return to Sender`, og alle er velkommen til fernisering lørdag den 28. oktober klokken 11.

Æblemos på biblioteket

Der var kø til at få presset æbler og masser af børn prøvede at lave et fuglehus, da Hinnerup Bibliotek og Kulturhus inviterede til familiedag på bibliotekets udendørs arealer.

POMPdeLUX åbner døren for alle interesserede i efterårsferien

Der findes rigtigt mange børnetøjsmærker i Danmark, men i erhvervsparken i Søften findes en virksomhed og et mærke, der skiller sig ud fra andre kendte børnetøjsmærker. De sælger deres tøj selv og ikke gennem butikker landet over.

Hoppeborge, Rodeotyr og frivillighed i hallen

Traditionen tro holder Team Favrskov Håndbold og Søften Kultur- og Idrætscenter ´Stort Legeland´ i hallerne i Søften i begyndelsen af efterårsferien

Hinnerup Badet fejrede jubilæum

Der var masser af sol, forsinkede taler, vand, pølser, kage og aktiviteter både inden for og uden for, da Hinnerup Badet fejrede sit 30-års jubilæum.

Søftens Vilde Avis

Hvordan laves et interview? Er der bier på Foldby kirkegård? Hvem skal jeg tale med madspild om, og hvordan layouter jeg denne her artikel? Spørgsmål og svar var mange i uge 40, da 6. klasserne på Præstemarkskolen havde avisuge, og skulle fylde otte sider med artikler omkring dette års avistema - Naturen er for vild.

Team Favrskov herrer kom godt i gang på hjemmebanen

Søndag den 1. oktober spillede Team Favrskov Håndbolds førsteholds herrer deres første kamp på hjemmebane i den nye sæson i 2. division. Søften Nyt var med på sidelinjen til kampen.

Hinnerup Badet fylder 30

Søndag den 8. oktober 2023 fra 10 - 15 fejrer Hinnerup Badet 30-års jubilæum, hvor de inviterer alle til en dag med masser af vand, pølser, fest og farver i anledning af jubilæet.

Ejerskabet i Favrskov

Ejerskabet er en gruppe af selvstændige kvinder i Favrskov, der mødes en gang om måneden til vidensdeling, fællesskab og sparring med hinanden.

Masser af kunst var til skue i SKIC

I weekenden den 23. - 24. september, var der den årlige kunstudstilling i Søften Kultur- og Idrætscenter - Kunst i Favrskov - hvor interesserede kunne se mere end 40 kunstnere fra hele landet udstille deres værker. Søften Nyt var en tur forbi en lørdag og tale med kunstnerne, deltagerne, en enkelt politiker og med Kim Bjerregaard fra Lions Klub i Hinnerup, der er medarrangør af Kunst i Favrskov.

Linda hjælper dig med paragrafferne

Linda Klingenberg er jurist og selvstændig med virksomheden - Min Private Rådgiver, og hun giver hjælp til mennesker, der har løbet panden i mod en mur over for velfærdssystemet i Danmark. 

SKIC og Living4U inviterer til ginsmagning med lokalt produceret gin

Efter den store succes med vin og tapas i SKIC i marts, så prøver SKIC og Living4U denne gang at invitere til ginsmagning i SKIC´s lokaler i Søften fredag den 29. september, og der kan smages på lokalt produceret gin fra Sall Whisky, og andre danske og nordiske gins fra Living4U og Østjysk Vinforsyning.

Ejerskabet besøgte Uhresalen

Lørdag den 9. september 2023 havde otte kvindelige iværksættere i Favrskov Kommune sat hinanden, og en hel del nye og gamle kunder, i stævne i Uhresalen i Hinnerup. Først og fremmest for at fortælle om sig selv og deres produkter, men også for at give andre kvindelige iværksættere muligheden for at høre mere om Ejerskabet - netværk for kvindelige iværksættere i Favrskov.

To politikere – Det har været en meget spændende budgetproces at være med til

René Schneider (K) og Kristoffer Merrild (A) fra byrådet i Favrskov fortæller herom, hvordan de har oplevet budgetprocessen i byrådet, hvordan det er at skulle indgå kompromisser som politiker, og at journalisterne måske skulle have fremsendt materialet lidt før fremlæggelsen. 

Pokalbrag endte med et enkelt mål til Søften…og lidt flere til modstanderen

Den 7. september 2023 var der lagt op til en fodboldkamp af de lidt større på fodboldanlægget i Søften. Aarhus Fremad skulle spille mod Søftens førstehold. De semiprofessionelle spillere mod et Jyllandsserie hold, der indimellem har svært ved at stille op i stærkeste opstilling.

640 Astronaut-is til eleverne på Præstemarkskolen

Fredag formiddag den 25. august havde Præstemarkskolen i Søften lagt op til at hele skolen skulle følge opsendelsen af SpaceX raketten fra Kennedy Space Center i Florida, men timer inden blev opsendelsen udskudt, og så blev Plan B på skolen taget i brug, for 640 Astronaut-is var allerede i fryseren, og dem skulle eleverne ikke snydes for.

Jægersoldaten  – der kan og vil mere – kommer til Søften

Jægersoldat nummer 200, Lars Møller, forlod efter 25 år Jægerkorpset for at prøve andet i sit liv end at være soldat. I dag hjælper han mennesker til at blive en bedre udgave af sig selv, med hjælp til selvhjælp. Du kan komme og høre Lars Møller fortælle om sit liv som jægersoldat og vejleder den 9. september i Søften Kultur- og Idrætscenter.