Alle borde var fyldte med glade medlemmer, da Søften Gymnastik Forenings hovedforening holdt fælles generalforsamling for foreninger under Søften GF en fredag i slutningen af februar.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Fredag aften klokken 18:00 havde Søften Gymnastik Forenings hovedforening inviteret til fælles generalforsamling for de mange idrætsforeninger under hovedforeningens paraply.

Inden formanden, Jens-Ole Hesel, bød velkommen, der havde rigtigt mange glade ansigter sagt goddag og hej til hinanden, for der er mange gengangere i idrætsforeningerne i en by på størrelse med Søften. Det smitter heldigvis også af på medlemsantallet, som Jens-Ole kom ind på senere på aftenen.

Forretningsudvalget i Søften GF Hovedforening - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Forretningsudvalget i Søften GF hovedforeningen består af Svend Hansen, Thomas Nygaard Gregersen og Jens-Ole Hesel, og de prøvede alle tre at få flere til at stille op til forretningsudvalget, men det lykkedes ikke til generalforsamlingen. Så de tager mindst et år mere for fællesskabets skyld i Søften GF. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Efter en kort introduktion til aftenens program, trak de mange respektive foreninger ud i de forskellige klasseværelser på for at holde generalforsamling i de respektive foreninger.

Da den gamle skolekantine på Præstemarkskolen var blevet tømt af folk, og det kun var mig og Jens-Ole, der var tilbage, spurgte jeg ham om baggrunden for at holde alle generalforsamlingerne på samme tid.

“Førhen var det en uge eller to i februar, hvor vi og de mange deltagere skulle deltage i hver og en generalforsamling i foreningerne. For at prøve noget nyt, så gjorde vi for fire år siden det, at vi samlede det hele til en fælles aften, og hvor der så efterfølgende bliver serveret lidt at spise og drikke til de mange fremmødte,” forklarer Jens-Ole.

Hvad gør de medlemmer, som har deres gang i flere af foreningerne?

“Ja, det er så problemet, med at holde alle generalforsamlingerne på en gang, for det kan ikke rigtigt lade sig gøre, at være flere steder på samme tid. I Søften GFs forretningsudvalg har vi vurderet, at det her er den bedste løsning for alle. Det skaber også et yderligere sammenhold foreningerne i mellem, og her har alle også mulighed for at tale sammen og efter generalforsamlingerne høre lidt om, hvad der sker i de respektive foreninger,” siger Jens-Ole, inden jeg forlader ham, for at kigge ind til de forskellige afdelingernes generalforsamlinger.

Seniorerne stiller med flest medlemmer

Første stop er hos fodboldafdelingen. Her er 20 personer ankommet inklusiv bestyrelsen til de to generalforsamlinger, der skal afholdes. En for Futsal og en for fodboldafdelingen, men de er ikke rigtigt kommet i gang endnu, så jeg forlader dem og besøger bordtennis i klasselokalet ved siden af.

Her sidder to fra bestyrelsen i bordtennis, formanden, Henrik Stylsvig og kasseren, Susanne Dalsager, og de byder mig velkommen til, og vi får en snak om, at det er svært at være en lille forening, er virkelig har blødt medlemmer under corona:

“Før coronaen hærgede, der havde vi venteliste for at børn og unge skulle få en plads til træning, men det har været svært at få det i gang igen. Heldigvis er vi nu oppe på 14 ungdomsmedlemmer, så det går stille og roligt fremad. Vi vil selvfølgelig gerne være lidt flere, og derfor vi har indkøbt nyt træningsudstyr, med god støtte fra SGF Venner, så det skal vi snart have i brug. I seniorafdelingen er der fuldt hus til træningen om mandagen, hvor vi er 20. Så vi er heldigvis meget fortrøstningsfulde med medlemsantallet,” siger Henrik.

Bordtennis - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Til bordtennis generalforsamlingen var det formanden, Henrik Stylsvig og kasseren, Susanne Dalsager, der var kommet til generalforsamlingen, men de kunne berette om en lille forening i fremgang og hvor økonomien var god. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Susanne viser mig regnskabet, og bestyrelsen har været ret gode til at styre budgettet i 2022:

“Vi har et underskud på 50 kroner, så det er ikke meget vi tærer på egenkapitalen. Vi har dog allerede i år haft flere større udgiftsposter, så de kommer til at påvirke regnskabet for 2023, men vi har en god egenkapital,” siger Susanne, inden jeg bevæger mig ind i det næste klasselokale, hvor Badminton afdelingen sidder.

Her er der otte medlemmer, der har valgt at komme til generalforsamlingen, og de er i gang med at tale økonomi, da jeg kigger ind for at tage et par billeder.

Badminton - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
I badminton afdelingen kunne de sige velkommen til to nye bestyrelsesmedlemer, men ellers var det også en lille sluttet kreds af mennesker med kærlighed til frivillighed og Badminton, der var mødt op til den årlige generalforsamling. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

I den næste fløj har senioridræt til huse, og her har mange medlemmer fundet vej til den årlige generalforsamling. De taler om, hvilke idrætsaktiviteter, de holder i de to timer, de har hver torsdag i SKIC, og foruden gymnastik, så spilles der også hockey og Volleyball.

Senioridræt i Søften GF - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Senioridræt er blevet meget populær i Søften, og mange af de 84 medlemmer af afdelingen var mødt op til årets generalforsamling, for at høre lidt om, hvordan det forløbne år er gået og tale om, hvad de vil i fremtiden.
Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Hos tennisafdelingen er er de i gang med at tale om, hvordan det nye idrætsanlæg kommer til at se ud, og hvordan de nye tennisbaner kan blive til på anlægget. 

Tennis - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
I tennisafdelingen var der fokus på årets gang i afdelingen og hvordan et nyt tennisanlæg kan komme til at se ud, når det nye idrætsanlæg i Søften inden for få år står klar. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften nyt.

Tilbage i skolekantinen, der venter Jens-Ole på, at de forskellige generalforsamlinger skal blive færdige, og i mens så er køkkenpersonalet fra SKIC i gang med at anrette maden på bordene. Mens der stadig er stille, der spørger jeg ham til, hvordan det kan være, at det er et forretningsudvalg og ikke en bestyrelse i hovedforeningen for Søften GF:

“Anders, du er selv foreningsmand, og det er svært at finde mennesker til at sidde i de forskellige bestyrelser. Her i hovedforeningen, der er det mig, der er formand og kasserer, og så har vi to andre medlemmer, Svend fra Badminton og Thomas fra fodbold. Vi klarer den, men vi kunne godt bruge nogle flere hænder. Fx ville jeg gerne afgive kasserer arbejdet, og selvom der kun er 35 bilag om året, så er det altid rart med flere til at klare opgaverne,” siger Jens-Ole.

Jens-Ole Hesel - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Jens-Ole Hesel var fortrøstningsfuld for fremtiden i Søften GF og var glad for at kunne meddele, at foreningens medlemstal er vokset med 209 medlemmer det seneste år. Så at det nu er mere end hver anden borger i Søften, der er medlem af en af foreningerne under Søften GF. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Mad og hygge og nye bestyrelsesmedlemmer

De første foreninger er ved at komme tilbage, og jeg sætter mig sammen med de to medlemmer fra bordtennis, da vi har taget noget mad. Vi taler om, det med at være frivillig, og Henrik bor selv i Hinnerup, men spiller i Søften, fordi der ikke er andre muligheder lokalt, hvor han bor.

”Jeg har børn, der spiller fodbold i Grundfør og som jeg også er træner for, og jeg spiller selv bordtennis i Søften. Derfor har jeg valgt at sidde i bestyrelsen og være formand, så vi har et foreningsliv for de, der gerne vil spille bordtennis. Vi skal også have andre forældre i gang, så børnene kan komme ud til stævner, og at vi kan styrke fællesskabet, ikke kun blandt medlemmerne, men også for forældrene. Seniormedlemmerne kan selv, så der bakker vi op med, at vi har træningstider, hvor de kan komme og spille sammen. Det er heldigvis også meget populært,” siger Henrik.

Trængsel til Tapas - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Mad og mennesker var der mange af, da generalforsamlingerne var færdige. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Badminton er også kommet tilbage, og her er der et nyt ansigt blandt bestyrelsesmedlemmerne. Det er er Kristian Troelsen, der har valgt at stille op til bestyrelsen for den kommende periode.

“Alle os badminton forældre fik en e-mail omkring, at bestyrelsen manglede hænder, og så ville jeg gerne stille op. Det bekymrer mig egentlig lidt på ungdommens vegne, at vi som forældre ikke er bedre til at stille op. Det behøver selvfølgelig ikke være en bestyrelsespost, men at vi måske tager en tørn i hallen på en eller to timer engang i mellem, det burde de fleste af os kunne gøre. Hvis vi ikke er frivillige, så er der ikke noget foreningsliv,” siger Kristian.

Til min anden side har Anne Castberg Knudsen sat sig og er i gang med at spise, og derfor er det også nærlæggende at spørge hende, hvorfor hun har valgt at blive nyt medlem af bestyrelsen i fodboldafdelingen.

Anne Castberg Knudsen - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Anne Castberg Knudsen var glad for at stille op til fodboldafdelingens bestyrelse, og er nu det eneste kvindelige islæt i bestyrelsen, og vil gerne lægge sine kræfter i at skaffe flere frivillige til foreningslivet i Søften. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften nyt.

“Jeg har en datter, der spiller fodbold i Søften, og jeg synes, at vi skal alle sammen bidrage til at få fritidslivet til at fungere. Nu har jeg været gymnastikinstruktør i syv år, og det er jeg færdig med lige om lidt, og så skal jeg noget nyt. Derfor stillede jeg op til bestyrelsen, vi er den største fodboldklub i Favrskov og dem med flest pigespillere. Jeg vil gerne være med til at kigge mere på, at vi kommer til at rumme endnu flere af de unge mennesker, der ikke spiller fodbold i dag, og så skal jeg også være med til at engagere nogle flere forældre, så de også bliver en del af klubben og fællesskabet,” siger Anne.

Det er nu tid til at hovedforeningen skal afholde deres generalforsamling foran de mange fremmødte og spisende medlemmer, og igen er det Jens-Ole Hesel, der fremlægger formandens beretning, fremviser regnskab og budget for det kommende år, samt forgæves søger nye medlemmer til forretningsudvalget fra de fremmødte.

Jens-Ole konstaterer også, at Søften GF har lagt coronaen bag sig medlemsmæssigt, da medlemsantallet er gået fra 1472 medlemmer til 1681 medlemmer, og at det i år er 50 år siden at fodboldafdelingen blev oprettet i Søften GF. Den nyeste afdeling i Søften GF er senioridræt, og foreningen har eksisteret i fem år og er gået fra 30 til 84 medlemmer.

Da dirigenten når til eventuelt, så er der kun enkelte spørgsmål tilbage omkring det nye idrætsanlæg, som der ikke kan gives svar på endnu. Keld Sterup har også en kommentar omkring, at der er en gruppe af frivillige, er prøver at stable en byfest på benene igen. Så det ikke kun er SGF Venners cykeløb i august måned, men en fest om fredagen for unge over 15 og spisning og fest lørdag aften for alle.

Søren Dal Andersen, den nyvalgte formand for Landsbyrådet i Søften, sluttede af med at fortælle om, at han som ny formand for Landsbyrådet gerne vil være alle foreningers i Søftens stemme over for kommunen. Dermed blev der sat punktum for aftenens mange generalforsamlinger i Søften GF i 2023, og der nu var mulighed for hyggesnak, kage og kaffe til de mange fremmødte.

Søren Dal Andersen - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Søren Dal Andersen er nyvalgt formand for Landsbyrådet i Søften, og fortalte forsamlingen om, at Landsbyrådet er en aktiv del af lokalområdet og stadig vil være foreningernes samlede stemme over for Favrskov Kommune. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Du kan lære Yoga i Søften Forsamlingshus

For Karin Magdalena Frimodt, er stærkere muskler, ro i sindet og fornyet energi tre af de fordele, der er,  ved at dyrke Yoga, og det vil hun gerne give videre til andre. Derfor starter hun nye Yoga hold op i Søften Forsamlingshus i efteråret 2024, men du kan allerede...

Astrid hjælper kvinder med at føde

Da Astrid Givard skulle føde sit første barn i 2008, der gik fødslen ikke som hun havde håbet, og det ønskede hun ikke, at andre mødre og fædre skulle gennemgå. Derfor har hun taget uddannelsen som Doula, hvor hun er fødselshjælper for gravide før, under og efter fødslen.

Fotoentusiaster udstiller i Uhresalen

Fra Stankelben og bier til portrætter, forladte huse og en hvid dame på en græsplæne. Der er rigtigt meget at se på i Uhresalen fra den 13. juni til den 2. august, hvor 13 fotoentusiaster fra Favrskov Fotoklub udstiller deres billeder i Uhresalen i Hinnerup.

Thomas Bak har gjort banko til en tradition i Søften

Lørdag den 25. maj er der traditionen tro banko i Søften Kultur- og Idrætscenter endnu engang, og Thomas Bak fra Søften GFs´ fodboldafdeling har endnu engang sammen med andre frivillige stablet et bankospil sammen, som samler byen og alle andre interesserede, der har lyst til at være med.

Inger fik 60 dages ubetinget fængsel

Inger Støjberg var forbi Søften mandag den 13. maj, hvor den lokale Rotary klub havde inviteret hende til foredrag og snak om hendes rejse fra dømt i Rigsretten til igen at kunne træde ind i Folketinget.

Onsdagens Ord – Hvorfor skal jeg køre til Randers?

Jeg har intet at klage over fra Randers sygehus, hvor jeg har oplevet en god og kompetent behandling af både mine børn og forældre, men det giver virkelig ingen mening, at jeg skal køre 33 km fra mit hjem og til Randers, når der også ligger en Skadestue 8 km væk i Skejby, det giver simpelthen ingen mening.

Pilgrimsvandring i Ristrup skoven på Kr. Himmelfartsdag

I Søften og Foldby kirker er der hvert år tradition for at gå en tur på Kr. Himmelfartsdag, hvor sognepræst Jane Vig Fanø inviterer alle interesserede til at gå med hende ud i naturen, lytte til nogle få velvalgte ord, og så ende tilbage i sognegården i Søften, hvor der er mad og drikke til alle. Søften Nyt gik sammen med Jane Fanø en tur på ruten inden, for at høre lidt mere om, hvorfor kirken inviterer til en Pilgrimsvandring.

Gul lørdag i Hinnerup

Lørdag den 27. april havde fodboldafdelingen i HOG i Hinnerup inviteret til Gul lørdag på banerne ved idrætsanlægget bag svømmehallen i Hinnerup, hvor alle interesserede kunne prøve de forskellige aktiviteter af og høre lidt mere om livet i en frivillig fodboldklub.

Tre psykologer: Hvorfor er det ikke lige så almindeligt at gå til psykolog, som til læge?

Nina Kristensen, Louise Grønborg og Camilla Maria Hentze er alle tre selvstændige psykologer, der har fundet sammen på samme adresse på Fanøvej i Hinnerup. Et år efter de åbnede oplever de, at flere og flere har brug for at tale med en psykolog. De undrer sig over, hvorfor det ikke er lige så almindeligt at tale med en psykolog, som det er at gå til læge, når du har det skidt.

Hjelm, brandalarm og radiator

Det kræver en del udstyr at arbejde ved fronten. Ofte er bilen helt pakket, når turen går til Østukraine. Der skal jeg være forberedt på alle mulige scenarier. 

Maiken Wolff inviterer til fagprøve i Matas i Hinnerup

For at kunne blive færdig med uddannelsen som Materialist, så er det nødvendigt med en fagprøve, og det er, hvad Maiken Wollf fra Matas bruger hele uge 18 på i butikken i Hinnerup, hvor kunderne kan komme forbi og blive klogere på et helt bestemt mærke i butikken. Af...

Masser af talent i klubben

Den sidste måned har de tre pædagoger, Jonas Storm, Thomas Primdahl og Mathias Vallø og 39 børn i Søften Fritidscenter øvet sig på årets talentshow - Klubben Har Talent - og Søften Nyt var med til generalprøven forud for det store show, for at se og høre hvad børnene har fået ud af at være med.

Mandagens Anmeldelse – Øm kloster

Ikke langt fra Ry ligger resterne af Øm kloster, der for mange århundrede siden var hjemsted for munke fra cistercienserordenen, der grundlagde klostret i 1172 og hvor bygningerne endte med at blive nedrevet i 1561 efter kongens ordre. Murstenen skulle bruges til at bygge Skanderborg slot.

Total Recall – Hvad er virkeligt og hvad er fantasi?

Fredag den 12. april vender Jacob Krogsøe tilbage til Hadsten Bio med et oplæg omkring Arnold Schwarzenegger og action og sci-fi filmklassikeren Total Recall fra 1990. Søften Nyt har talt med Jacob om filmen, hans oplæg og hvorfor det lige er i Hadsten, at den bliver vist.

Det er længe siden Medova var den foretrukne te

Det er ikke kun vin, øl og chokolade, som Claus og Lone Bräuner sælger fra Living4U i Foldby. De har også næsten 200 forskellige slags te, og efter de for to år siden lancerede en online te-shop, Tea4U, er de også begyndt at have te-smage aftener. Søften Nyt tog med til den tredje totalt udsolgte te-aften i Foldby.

10 år med tal og verdens bedste medarbejdere

Den 2. april fejrer Revisorhuset i Hinnerup 10-års jubilæum, og for Bjarne Hansen og Annette Trane Knudsen, der står bag revisionsfirmaet, går de stadig på arbejde hver dag, fordi de synes, at tal er spændende og at de kan hjælpe andre med at udvikle på deres virksomheder, og så er deres medarbejdere Revisorhusets vigtigste aktiv.

Mandagens Anmeldelse – Kender du Gensyn?

Af Anders Godtfred-Rasmussen Da jeg var barn, ung og yngre voksen, der blev et program på DR eller TV2 vist en gang, og så kunne du være heldig, at det kom som en genudsendelse igen på et senere tidspunkt. Jeg kan stadig huske første gang jeg så ´Star Wars` i...

Vi blæser på jagten

Den 24. marts 2024 holder Hinnerup og Omegns Jagtforening duelighedsprøve i Jagthorn. Forinden besøgte Søften Nyt Jagthornsblæserne til en øveaften på Rønbækskolen i Hinnerup for at blive lidt klogere på, hvorfor nogle vælger at gå til Jagthorn. Af Anders...

Det bliver helt Sårt i Uhresalen

Traditionen tro holder kunstnergruppen PRIMUS påskeudstilling i Uhresalen i Hinnerup og i 2024 udgaven er temaet ´Sårt`. Samtidigt har de 10 kunstnere inviteret otte andre kunstnere med til udstillingen, så der bliver 18 værker at se på, når udstillingen åbner Skærtorsdag den 28. marts.

Mandagens Anmeldelse – ´Egypten – Besat af livet`

Hvad tænker du, når du hører ordet Egypten? For mig er det pyramider, sand, sand og atter sand, og derefter kommer tankerækken til mumier. Ikke den farlige slags, som Hollywood og andre filmproducenter har prøvet at forskrække os med gennem tiden, men de mumier, som er fundet i de store og små pyramider i Egypten i tidens løb, og med de udsmykninger, som er lavet i de gravkamre, som mumierne er fundet i. 

Der er eventyr, krimi, børnebøger og oplevelser hele weekenden

Aarhus har fået sin egen bogmesse i Marselisborghallen, og hvis du har interesse for gys, spænding, børnebøger, foredrag og bøger om selvrealisering, så er det værd at kigge forbi Marselisborg hallen lige ved siden af Tivoli Friheden nogle timer i weekenden den 1. - 3. marts 2024.

Nu kan børn og unge endelig skate igen i Søften

Mere end 10 måneder er gået siden Omega Skate Klub måtte lukke ned i deres gamle hal på SkatePros grund i erhvervskvarteret i Søften, men lørdag den 24. februar kunne klubben endelig åbne igen, og det var der rigtigt mange skatere, der havde taget imod.

Februars konkurrence – Vind fire billetter til fællesspisning i Café SKIC i Søften

Denne gang er præmien en middag for to voksne og to børn (børn max. 12 år) til den månedlige fællesspisning i SKIC i Søften den 28. februar fra 17:30 til 19:30. Søften Nyt har betalt for 1 voksen og 1 barn og Café SKIC har sponseret 1 voksen og 1 barn.

Skak kan alle være med til

Skolernes Skakdag er de senere år blevet rigtigt populært i Danmark, også på Præstemarkskolen i Søften, hvor omkring 15% af eleverne deltog i den årlige skakdag, og hvor eleverne eleverne var blandet i alle aldersklasser og spillede mod hinanden.

Vi cykler for fællesskabet og Headspace

Team Rotary Cycling i Favrskov arrangerer igen i 2024 en cykeltur på 550 km over tre dage i juni. I år går turen fra Hadsten til Skagen og hjem igen, og den 6. februar var der orienterings- og tilmeldingsaften i Rotary lokalerne i Hinnerup.

Kom og tal med lokalpolitikerne i Favrskov

En gang om måneden forud for hvert byrådsmøde holder lokale ildsjæle i Favrskov Kommune - Morgenpolitik i Favrskov - hvor borgere og lokalpolitikere har mulighed for at tale om byrådets dagsorden og andre emner, der er oppe i tiden i Favrskov Kommune.

Mangfoldighed udstilles i sognegården i Søften

Søndag den 21. januar var der fernisering på den seneste kunstudstilling i Søften-Foldby sognegård, hvor forskellige kunstnere og brugshåndværkere udstiller deres værker frem til den 3. marts, og mange af dem kan du få lov til at købe med hjem. Af Anders...

Borgmesteren og GULDHOLDET i REMA 1000 i Søften

Borgmester Lars Storgaard var meget glad, da han fik fortalt om det gode samarbejde, som Favrskov Kommune har med REMA 1000 i Søften. Her har butikken mere end 15 ansatte, der har brug for lidt ekstra hjælp og støtte fra Favrskov Kommune, men også fra Christian Møller, Anders Riis og de andre ansatte i REMA 1000.

Henrik og Julemanden delte godter ud på sygehuset

Julen nærmer sig med hastige skridt, og det betyder også at der på Aarhus Universitetshospital ligger en hel del børn, som måske ikke når at komme hjem til jul. Derfor var Julemanden og Henrik Pilgaard fra Hinnerup Bilcenter den 20. december forbi med godter til de...

Søften Landsbyråd bliver til Vores Søften

Der var flere overraskelser i vente, da Søften Landsbyråd holdt årsmøde i Søften Kultur- og Idrætscenter tirsdag den 21. november. Blandt andet, at Landsbyrådet skifter navn til Lokalforening Vores Søften, og at Natteravnene får et tilskud til deres utrættelige arbejde med unge mennesker i Søften, og så fik tilhørerne også det seneste nyt omkring ombygningen af E45-motorvejen få kilometer fra Søften.