Det handler om relationer og fællesskaber i forhold til den ensomhed, vi oplever i det moderne samfund, når sognepræst Joan Møller Molbo besøger Søften-Foldby sognegård lørdag den 1. oktober til kirkehøjskole om, hvordan vi mennesker er relationelle væsener.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Vi kender alle til fællesskaber og relationer med andre mennesker, men der sidder også mange rundt omkring, som kun har sig selv og er ensomme. Det fortæller sognepræst,Joan Møller Molbo,  til mig, da jeg spørger hende om, hvorfor hun holder oplæg til kirkehøjskole i Søften-Foldby sognegård den 1. oktober 2022.

“Vi er alle relationelle væsener, der hver dag har brug for samspil og modspil i tilværelsen, men der er mange, der i vores moderne samfund i dag er alene, og som har valgt at være alene. Hvorfor er det sådan? Det vil jeg gerne udfordre og udforske, og lægge op til debat på kirkehøjskolen,” siger Joan.

Joan, Hvorfor holder du foredrag om det her emne?

“Jeg er meget optaget af en filosofisk strømning, der hedder personalismen (læs mere om begrebet herred.), som handler om, at vi trives og udvikler os bedst i relationer med andre. Fx kan jeg se, at unge mennesker stiller enormt høje krav til sig selv, og det kan også være med til at de isolerer sig. De har måske et fællesskab bag computeren. Det kan være både godt og ondt, men det er en anden type fællesskab, end vi kender fra tidligere, hvor de før brugte tiden på fritidsklub og SFO, men hvor de nu går hjem og isolerer sig foran skærmen, og deltager i et fællesskab online. Hvorfor er det sådan? Hvorfor deltager de ikke i fællesskabet med mennesker i den virkelige verden,” siger Joan.

Hvordan oplever du fællesskabet i din egenskab som præst?

“Jeg ser kirken tilbyde et fællesskab, som alle er velkomne i, og det skal vi blive ved med. Det er meget tabubelagt at være ensom, men der har været meget fokus på det i kirken. I Randers, hvor jeg arbejder, der er der fx brætspilscafeer, som alle kan være med i, sammen med alle de andre aktiviteter, vi laver,” siger Joan.

Hvordan går det med fællesskabet i vores samfund, som du ser det?

“Det er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke prøver at beskrive et samfund, der er ved at falde fra hinanden. Jeg vil gerne pege på de håb, der er derude. Jeg sidder selv i en efterskolebestyrelse, hvor der er meget fokus på trivsel og fællesskaber, og hvor de unge oplever nye relationer, der ofte holder hele livet. Det kan kirken også byde ind med, byde ind i et fællesskab, hvor du bliver set og taget alvorligt,” siger Joan.

Hvad tænker du om ensomhed efter corona?

“Under corona epidemien, der blev det tydeligt, hvor meget vi hver især oplevede ensomheden, fordi vi blev isoleret fra hinanden. Her tror jeg, at vi kommer til at opleve et modtræk, der viser, at vi gerne vil hinanden. Eller en ny strømning, hvor vi bliver mere opmærksomme på, at vi gerne vil være sammen. Vi har talt meget om hudsult, for det blev tydeligt under corona, da vi ofte alene og ensomme, derfor er det vigtigt, at vi er en del af et større fællesskab. Fællesskaber er heldigvis rigtigt mange ting, som kirke, skole, sport, foredrag og andet, så der er masser af muligheder for at være sammen,” siger Joan.

Hun fortæller også om den ensomhed, hun oplever i sit arbejde, som præst i en menighed, på hospitalet og på hospice:

“Jeg ser ret ofte ensomheden lige der, hvor mennesker har et meget sparsomt netværk. Det kan være på et hospital eller på et hospice, hvor du er syg eller tæt på slutningen af livet. Det er enormt svært for dem, når der ingen pårørende er. Vi har brug for hinanden, når livet gør ondt, så vi ikke står helt alene, men kan hjælpe hinanden,” siger Joan.

Hvad er kirkehøjskole?

Hans-Ole Højen fra Søften er en af de fem personer i Søften og Foldby sogne, der arrangerer kirkehøjskole fire gange hvert år, så det er nærliggende at spørge ham om, hvad kirkehøjskolen er for en størrelse?

“Kirkehøjskole er en møderække henover året, hvor der bliver taget forskellige emner op, som er relevante for lokalområdet. Det kan også være problemstillinger i samfundet, som vi forsøger at få belyst af en foredragsholder, og hvor det efterfølgende er muligt at kunne stille spørgsmål og drøfte emnerne. Det som ligger i hele højskoletanken,” siger Hans-Ole.

Hvorfor har I taget relationer og fællesskab op denne gang?

“Det er temaet for efterårets kirkehøjskoler – fællesskab og ensomhed, fordi det er et emne, der berører folk. Specielt her efter corona, hvor mange oplevede ensomhed. Ellers tager vi forskellige emner om fra gang til gang. Det kan være noget fra en bog, en salme eller noget helt tredje, der bliver sat fokus på. Vi prøver altid at finde temaer til kirkehøjskolerne, som folk gerne vil høre om, og vi håber på mange deltagere, når Joan Møller Molbo besøger os den 1. oktober i Søften,” siger Hans-Ole.

Faktaboks
Kirkehøjskolen afholdes af Søften og Foldby menighedsråd i samarbejde med FOF Favrskov. Det holdes i Søften-Foldby sognegård, Skolevej 7, Søften. Tilmelding og praktiske oplysninger findes på Søften og Foldby sognes hjemmeside – www.softenfoldbykirker.dk.

Joan Møller Molbo arbejder til daglig som hos hospitalspræst på Regionshospitalet i Randers, du kan læse mere om Joan her.