Forud for hvert byrådsmøde i Favrskov, så er der en del borgere og politikere, der mødes et eller andet sted i Favrskov, for at diskutere emnerne på dagsordenen for det kommende byrådsmøde. Det synes Søften Nyt er interessant, så den 26. august deltog vi i vores første `morgenpolitik i Favrskov` om eftermiddagen.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Morgenpolitik om eftermiddagen og så en fredag eftermiddag! Det virker som om, at du skal virkelig ville det, hvis du vil med til et arrangement, hvor der diskuteres politik en fredag eftermiddag. 

Jeg drog nysgerrigt afsted til Kollerup Gods ved Hadsten, hvor Niels Christian Selchau-Mark og hans mor Pia havde åbnet dørene for august måneds “Morgenpolitik i Favrskov”.

Tilstede var cirka 20 personer, og som alle kunne nikke til de værdier, som Charlotte Holleufer og Bjarne Andersen fortalte om, inden selve mødet gik i gang.

  • Vi sørger for at holde en god tone og atmosfære.
  • Vi er her for at blive klogere.
  • Vi værdsætter forskellige perspektiver

Kloge ord, som skulle vise sig slet ikke være nødvendigt at bruge, da samtalen og debatten foregik på et meget fredeligt niveau. Derefter kunne hver især fortælle, hvilket emne fra byrådets dagsorden, de gerne ville tale om, og da emnerne blev udvalgt, så gik forsamlingen til afstemning, så det emne med fleste stemmer skulle vi starte med at tale om.

Forinden var der en runde, hvor hver enkelt lige kunne fortælle kort om dem selv, så alle havde en chance for at vide, hvem hinanden var.

Bjarne og Niels-Christian - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Niels Christian Selchau-Mark byder velkommen på Kollerup Gods, inden Bjarne Andersen og Charlotte Holleufer bød velkommen og fortalte om, hvad vi alle sammen skal huske, når vi taler sammen og hvordan mødet ville forløbe. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

§ 17, stk. 4-udvalg

Det første punkt, som deltageren skulle tale om, var det nye § 17, stk. 4-udvalg, som er blevet nedsat i kommunen. (Et § 17, stk. 4-udvalg kan du læse mere om på Wikipedia). I Favrskov Kommune har de valgt at oprette et sådant udvalg til at skulle kigge på bæredygtighed i kommunen.

Inden du kommer i gang med at tænke, at det er endnu et politisk udvalg, som bliver oprettet for at gemme en dagsorden, så kommer der her en forklaring fra byrådsmedlem fra Det Konservative Folkeparti, Niels Christian Selchau-Mark, som er formand for det nye udvalg:

“Det nye udvalg skal over de næste tre år arbejde med grøn omstilling i kommunen, og i hvert at de tre år skal vi arbejde med et nyt emne. Det første år, Energi til fremtiden, det andet år, plads til mennesker og det tredje år, Alt det vi kan gøre sammen. Udvalget kommer ikke kun til at bestå af politikere, men også eksperter, som har viden om de enkelte emner,” fortalte Niels Christian.

Og så gik snakken ellers løs…

Thake Fogh Cordt fra Enhedslisten var rigtigt hurtigt med at rose det kommende udvalg, samt at det er vigtigt at bæredygtighed tages op politisk, op på måder, som ikke bare er som de plejer:

“At der kommer et udvalg, hvor erhvervslivet, politikere, eksperter og interessenter er med til at forme den indstilling, som udvalget efterfølgende skal give til byrådet,” fortalte Thake.

Lone Glarbo, som er opstillet til Folketinget for Danmarksdemokraterne, men deltog i mødet som almindelig borger mente, at det er vigtigt at udvalget holder forvaltningen op på de problemstillinger, som de finder, så politikerne er sikre på, at forvaltningen gør, hvad der ønskes.

Andre spurgte til deleøkonomi, men hvor Niels Christian forklarede:

“Det skal ikke være et udvalg, hvor alting skal ligges ind under, for så kommer vi ingen vegne, og så kan vi ikke nå det, som skal prioriteres”.

Bent Engelbrecht, der er menighedsrådsformand for Kirken i Hinnerup, var glad for, at alle de fremmødte kunne diskutere udvalget og dets virke allerede nu, så almindelige borgere også har mulighed for at give input, mens politikerne lytter til dem.

Faktaboks
Faktaboks:
Konceptet er ret enkelt, dog kræver det, at du har en Facebook profil, eller skriver til   bjarne.andersen@gmail.com – så får du en mail forud for hvert møde.

På Facebook opslår arrangørerne (Bjarne Andersen og Charlotte Holleufer) forud for det kommende byrådsmøde en dato, tid og sted for det næste “Morgenpolitik i Favrskov”, og så melder du dig til, eller dukker op, når arrangementet starter. 

Herefter bliver den kommende dagsorden gennemgået, og hver enkelt kan sige, hvilket punkt de gerne vil tale om. Derefter er der afstemning, og det punkt, med de fleste stemmer, bliver der debatteret om først. Hvis der er mere tid, så tages det næste, og det næste…Mødet varer fra klokken 16:30 til 18:00 den sidste fredag inden det kommende byrådsmøde i Favrskov.
Indtil juni 2022 foregik det i Hinnerup, men den 26. august var det i Hadsten og fremover prøver arrangørerne at finde et nyt sted forskellige steder i Favrskov. Hvis du ikke kan finde gruppen på Facebook, så er der et link her…https://www.facebook.com/morgenpolitik

Næste punkt på dagsordenen

Det næste punkt, der skulle tales om, det var Punkt 8, og handler om den råstofplan som Region Midtjylland egentlig skal revideres nu, men at regionen gerne vil vente til 2028, og det skal Favrskov Kommune lave høringssvar til.

Erling Kvist Andersen fra socialdemokraterne mener, at det er vigtigt at råstofplanen revideres nu:

“Regionerne har også et andet afstandskrav til boliger, de vil gerne have, at de kan gå ned til 50 meter, hvor kommunerne vil have et 300 meters afstandskrav,” forklarer Erling.

Tilhørerne lytter til Erling - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Erling Kvist Andersen var en af de fire tilstedeværende politikere, som flere gange under debatten gav tilhørerne en indsigt i kommunale problemstillinger, men også beredvilligt svarede på spørgsmål. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Den er Bent Engelbrecht hurtig til at fange, for han har boet op og ned af en grusgrav i rigtigt mange år:

“Ude hos os på Vittenvej, der er der plantet træer og buske, ved siden af grusgraven, og det er også sådan noget, der skal tænkes igennem, når områderne bagefter skal kunne bruges rekreativt af borgerne,” forklarede Bent.

Her var der flere, der meldte ind med projekter med “Vild med Vilje”, hvor områder bliver overladt til sig selv, og der skabes bedre forhold for planter og dyr. Niels Christian nævnte også området Dania ved Mariager, hvor tidligere tiders udnyttelse af naturen, nu er lagt om til rekreative områder, og hvor de fx har en orkide type, der kun vokser i det område.

Råstofsnakken kommer vidt omkring, og flere nævner at de har set flere floder i Europa næsten tørre ind over sommeren, og om vi I Danmark har det samme problem med manglende vand?

Det bliver forklaret af en anden borger, at i Danmark har vi masser af vand, vi har ingen problemer på det område. Grundvandet er der meget af, og vi er rigtigt gode til at spare på vandet, selvom der kommer flere huse og mere industri, så bruger vi ikke ret meget mere vand. Vi kommer ikke til at løbe tør for det.

Beskyttelse af grundvand i Voldum

Næste og sidste punkt på dagsordenen var beskyttelse af grundvand i Voldum. Punktet handler om at placere erhvervsarealer et stykke fra grundvands reservoir, for at beskytte vandet. Det kræver ophævelse af en lokalplan og en delvis ophævelse af en anden. Jorden skal omklassificeres fra byzone til landzone fra en gammel lokalplan, som aldrig er blevet udnyttet erhvervsmæssigt. Som kommunen og politikerne nu vil lave om, så der ikke kan bygges erhverv oven på grundvand.

De fire fremmødte politikere var glade for, at der nu for første gang stod et af FN´s Verdensmål på dagsordenen.

Erling taler videre - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Erling Kvist Andersen taler og vi andre lytter imens, debatten i mødet var meget pæn, og følelsen af at være til et politisk møde, hvor alle var kommet for at blive klogere var tydelig i de halvanden time mødet varede. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Debatten omkring dagsordenen var nu egentlig slut, og selvom enkelte borgerne prøvede at spørge lidt ind til de budgetforhandlingerne, som politikerne var midt i, så var der ingen politiker, der sagde noget om budgettet, de havde alle fået mundkurv på. 

Til gengæld ville Lone gerne vide, om politikerne og forvaltningen ikke godt ville lade være med at spare de 100.000,- kroner, som klippekortsordningen på plejehjemmene koster. Sagen drejer sig om, at det er muligt for de ældre at spare tid til oplevelser sammen, og derfor har de et fysiks klippekort, hvor de holder øje med, hvor mange klip der er brugt. Forvaltningen mener, at den løsning bør overgå til en digital løsning, men det mente Lone ikke, da de ældre og de pårørende ser det fysiske klippekort som en reminder om, at der er klip tilbage på kortet. Det vil de ikke kunne gøre, hvis det er en digital løsning. 

Nu kunne de tilstedeværende politikere ikke rigtigt sige noget om budgettet, men de ville tage Lones betragtninger med tilbage til forhandlingerne.

Klokken var blevet 18:00 og vi skulle alle hjem, og jeg talte med Jens-Ole Hesel fra Søften til sidst om, hvad der var godt ved denne type møder:

“Møderne er gode til at styrke nærdemokratiet. Her er der ingen sure hoveder, som du kan opleve på kommunens informationsmøder, hvor flere kommer med deres egne dagsordner hjemmefra. Det oplever du ikke her, hvor deltagerne snakker sammen, og oplever hvordan politikerne lytter og tager imod argumenterne. For mig var det første gang, at jeg var med, men det bliver ikke den sidste,” sagde Jens-Ole, mens Bent og Lise talte om, at det var godt, at der var plads til at tale om andet end dagsordenen til byrådsmødet, og så ser Bent gerne, at møderne bliver holdt forskellige steder i Favrskov. Så flere får øjnene op for møderne og deltager hver måned. 

Den opfordring er nu givet videre, og jeg glæder mig selv til at opleve den næste “Morgenpolitik i Favrskov”, selvom det er om eftermiddagen, for nu er jeg selv blevet meget klogere på, hvilke punkter på dagsordenen, som byrådet i Favrskov skal diskutere på deres næste byrådsmøde.

Niels-Christian og Jens-Ole - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
For Niels Christian Selchau-Mark og Jens-Ole Hesel var det første gang, at de deltog i ´Morgenpolitik i Favrskov , men helt sikkert ikke sidste gang, talte de om efter mødet. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.
Undskyld
Det er første gang, at jeg har været med til Morgenpolitik i Favrskov, og jeg var der både som borger i kommunen, men også som journalist for at berette om, hvad der bliver talt om til mødet.

Som du kan læse i det ovenstående, så virker det som om, at politikerne har meget at skulle have sagt, og fylder meget på mødet. Sådan var det ikke på mødet, almindelige borgere kom med mange kommentarer og spørgsmål undervejs, men som journalist er det ikke altid nemt at få det hele med og skrevet noter til alting, da jeg også skal tage billeder undervejs.

Jeg deltager igen næste gang, hvis jeg kan, og vil til det møde prøve at nuancere mere, hvad der bliver talt om, og hvordan det foregår.