Idrætshallen på Favrskov Gymnasium var helt fuld, da DR P3 havde arrangeret et atypisk vælgermøde med fem lokalpolitikere og 800 elever og undervisere den 9. november 2021.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg havde af forventninger til vælgermødet på Favrskov Gymnasium, da jeg gik de få skridt fra parkeringspladsen til den røde bygning, som huser gymnasiet, og som jeg selv i starten af 1990´erne var elev på.

Indenfor var eleverne allerede begyndt at gå mod hallen, mens andre stadig sad og havde gruppearbejde spredte steder på skolen. Jeg spurgte her en af eleverne, Anne Østergaard Hougaard fra Hinnerup, der går i 2. g., om hvilke forventninger hun havde til at skulle møde politikerne:

“Jeg håber, at jeg bliver mere afklaret omkring, hvad jeg skal stemme. Det er første gang, at jeg kan stemme, så det glæder jeg mig til. men jeg har endnu ikke gjort op med mig selv endnu, hvem jeg skal stemme på. Det bliver spændende at høre, hvad politikerne har at sige, og om de går op i nogle af de emner, som jeg har fokus på, som bedre busforbindelser og klimaet,” siger Anne Østergaard Hougaard, inden jeg skal videre og finde politikerne. Vi aftaler dog, at vi taler sammen igennem efter vælgermødet, så jeg kan få hendes vurdering af, hvad hun fik ud af mødet.

Anne Østergaard Hougaard 2.g. - Søften Nyt
Anne Østergaard Hougaard fra 2.Z skal stemme for første gang til valget den 16. november, og hun håbede på at komme lidt nærmere på, hvem hun skal stemme på efter at have deltaget i vælgermødet på Favrskov Gymnasium. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

P3 holder vælgermøde
I hallen er flere af politikerne dukket op, de er i gang med at finde valgkampmateriale frem og stille valgplakater op på det podie, hvor de alle fem skal stå, når det bliver deres tur til at indtage scenen.
Jeg spørger Morten Bang fra Venstre omkring, hvad han forventer af et vælgermøde, hvor måske halvdelen ikke må stemme endnu?

Morten Bang Venstre - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
Morten Bang glædede sig til at møde eleverne på Favrskov Gymnasium og høre deres vurdering af, hvad politikerne kan gøre bedre i Favrskov Kommune. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

“Det kan godt være, at mange af eleverne endnu ikke kan stemme, men det kan de næste gang, og det er vigtigt at få forklaret dem om demokratiet og at vi skal værne om det. At de lærer at forstå det inden de skal stemme. Det bliver også godt at kunne forklare, hvad byrådet egentlig laver. Mange tror, at det hele sker på Christiansborg, men det er faktisk i kommunerne, at de fleste beslutninger bliver taget og hvor mange penge bliver brugt,” forklarer Morten Bang, inden han giver stafetten videre til Mette Nøhr, Thake Fogh Cordt og Ove Nørlem, som også gerne vil give deres besyv med:

“Vi kan opfordre dem, som endnu ikke kan stemme, om at gøre det næste gang, og huske på, hvorfor det er vigtigt at stemme, så alle bakker op om demokratiet. De skal også huske, at hvis de vil have indflydelse, så skal de være med, og ikke kun stå på sidelinjen og råbe, men være med, hvor diskussionen og dialogen foregår,” siger Ove Nørlem fra Dansk Folkeparti.

Thake Fogh Cordt fra Enhedslisten tager over og forklarer:

“Det er vigtigt, at eleverne får set politikerne i virkeligheden, så de får et andet billede af politik, end hvad der sker på Christiansborg. Det med at finde ud af at lokalpolitik ikke er så langt væk, at det også er vigtigt for ens demokratiske dannelse og opleve demokratiet, også selvom man måske ikke selv kan stemme endnu,” forklarer Thake Fogh Cordt.

Mette Nøhr supplerer med, at selv om de ikke kan stemme endnu, så er det for hende vigtigt at de allerede nu deltager i den demokratiske samtale og deltager i vælgermøder:

“Der går ikke lang tid førend de får muligheden for at stemme, og så skal de også være klar til at tage valget. På et vælgermøde kan de få forklaret, hvad de forskellige partier står for lokalt, og se på hvem de selv ligger tættest på holdningsmæssigt, så de finder ud af, hvem de kan stemme på. Derfor står jeg her også i dag, og vil gerne have de unge gymnasieelever med i samtalen og få dem engageret, også selvom det her vælgermøde er lidt anderledes, end andre jeg har været med til,” siger Mette Nøhr fra Det Konservative Folkeparti.

Mette Nøhr, Thake Fogh Cordt og Ove Nørlem - Søften Nyt
Mette Nøhr, Thake Fogh Cordt og Ove Nørlem var alle tre enige i, at selvom en del af elverne til dagens vælgermøde ikke kan stemme endnu, så er det vigtigt, at de allerede nu deltager i den demokratiske samtale og interesserer sig for lokalpolitik i Favrskov Kommune. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

For som Mette Nøhr siger, så er dette vælgermøde er lidt anderledes, end hvordan et normalt vælgermøde bliver afviklet. Det er P3´s redaktion, der har udviklet konceptet, hvor der indledningsvis på mødes fortælles omkring. Hvad et kommunalvalg er, hvorfor vi har det, hvem borgmesteren i kommunen er og hvor mange byrådsmedlemmer, der er med til at styre det hele.
(I Favrskov Kommune hedder borgmesteren Nils Borring, som de fleste borgere i kommunen ved, og der er 25 medlemmer af byrådet fra flere forskellige partier, red.)

Forinden har P3´s redaktion sendt et spørgeskema til alle eleverne, hvor P3 udfra svarene inden mødet har kunnet se, hvilke politiske emner, som eleverne interesserer sig for. Derfor har moderatorerne af mødet fra P3, Andreas Kousholt og Lasse Bjerrum, også kunnet bruge det i deres oplæg, inden politikerne går på scenen.

På scenen kom de og alle fem kom fra forskellige partier. Isabell Friis Madsen fra Socialdemokratiet, Mette Nøhr fra Det Konservative Folkeparti, Thake Fogh Cordt fra Enhedslisten, Ove Nørlem fra Dansk Folkeparti og Morten Bang fra Venstre.

Fem politikere på en scene - Søften Nyt
Spørge- og svarlysten var høj blandt elever og politikere, og alle parter var gode til at lytte til hinanden undervejs. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

For mig som tilhører og journalist, er det en rigtig fin måde, at starte et valgmøde på. Her skal politikerne ikke præsentere dem selv, andet end navn og parti, og herefter går spørgerunden fra salen i gang, og det første spørgsmål var også det, som interesserer eleverne mest – hvordan Favrskov Kommune bliver mere klimavenlig?

Her lægger Morten Bang ud med at tale om prioritering i den kommunale økonomi, så selv om det måske koster lidt mere her og nu, så kan det give en økonomisk og klimamæssig besparelse på den længere bane:

“I Favrskov Kommune er vi blevet enige om at de biler, der bruges i hjemmeplejen, de skal køre på el, og så har vi lavet skovtilplantning, som også gør at vi kan beskytte grundvandet, og dermed borgernes drikkevand,” siger Morten Bang.

Mette Nøhr vil gerne have, at vi bliver endnu bedre til at sortere vores affald derhjemme og på genbrugspladserne, og så er madspild for hende også et vigtigt punkt, så vores naturressourcer kan blive bedre udnyttet.

Her kommer Isabell Friis Madsen fra Socialdemokratiet med de første politiske drillerier, og med et smil på læben siger hun:

“Det er fint, Mette, men lovgivningen fra Christiansborg gør, at affaldssorteringen hjemme hos borgerne allerede er på plads, og mangler kun at blive sat i gang, så her er vi allerede et langt stykke, uden dog at være i mål endnu,” forklarer Isabell Friis Madsen.

Thake Fogh Cordt mener dog, at der bliver gjort for lidt, og det er også en af grundene til, at Enhedslisten står uden for budgetforliget denne gang:

“Der bliver simpelthen gjort for lidt i Favrskov Kommune, og de puljer som bliver afsat, de bliver ikke brugt på det, de skal, men overføres til andet forbrug,” siger han, uden dog at komme med løsningsforslag til, hvad der kan gøres anderledes.

Offentlig transport
Et spørgsmål fra salen går på, at den offentlige transport mellem byerne i Favrskov ikke er god, og hvad politikerne vil gøre for at forbedre dem. For eleverne kan det være svært indimellem at blive transporteret rundt i kommunen, når de ikke går i skole, så hvad vil politikerne gøre ved det?

Morten Bang mener, at den store udfordring er, at der er langt mellem byerne og at de busser der tidligere var til rådighed ikke blev brugt nok. Han er mere tilhænger af flextrafik modellen, som allerede er til rådighed i kommunen.

Den samler Isabell Friis Madsen hurtigt op, og spørger retorisk tilhørerne:

“Hvem skal bruge transporten og hvornår? I Favrskov kommune har vi lige nu et forsøg, der hedder Flextur ung. Hvor alle med et ungdomskort kan køre gratis med flextrafik i kommunen. Som Morten siger, så kan vi ikke have tomme busser kørende rundt i kommunen, men med flextrafik kan I selv bestille transporten, når I har brug for den,” siger Isabell Friis Madsen.

Thake Fogh Cordt tager over, for her et område, som ligger Enhedslisten meget nært:

“Offentlig transport bør være gratis for borgerne, og det er ikke ret dyrt at gøre den gratis, jeg har set tal på at det ikke vil koste mere end 400.000,- kroner om året, for at gøre det gratis,” forklarer han.

Her er Morten Bang ikke helt enig, han forklarer at forvaltningen i kommunen har regnet på det, og at det vil koste i omegnen af 2 millioner kroner, og at der så skal findes besparelser andre steder, hvis den offentlige transport skal gøres gratis.

Spørgelysten var stor - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
Spørgelysten var stor og hænderne kom i vejret konstant under det halvanden time lange vælgermøde, så Lasse Bjerrum fra P3 gik konstant rundt blandt tilhørerne, for at alle kunne få stillet spørgsmål til politikerne. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen

Som journalist er det spændende at sidde og høre på, hvad politikerne har at sige, og når de pludselig bliver konkrete og lægger tal på bordet, så har jeg ingen mulighed for at undersøge det her og nu, men den samtale som sker mellem politikerne på scenen og eleverne er meget tæt, og eleverne hører efter, for der er ingen småsnak eller uro på noget tidspunkt gennem det atypiske vælgermøde.

P3 modererer
Inden eleverne satte sig ned, så var der lagt et grønt eller rødt ark på alle stolene, meningen var, at eleverne skal række det i vejret, når moderatorerne spørger dem om, de har forstået, hvad politikerne siger, eller om de skal have en yderligere uddybning at det sagte. Arkene bliver flittigt brugt igennem hele vælgermødet, når Andreas Kousholt holder samtalen i gang mellem de mange spørgsmål.

Grønt og rødt kort - Søften Nyt
Det grønne kort blev rakt op, når eleverne forstod, hvad der blev sagt fra scenen, det røde kort kom i vejret, når budskabet fra politikerne ikke var så forståeligt. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Tiden går også hurtigt, når der er så stor spørgelyst fra eleverne og når politikerne på scenen er så gode til at svare og komme med uddybninger efter behov. Igennem det halvanden time lange vælgermøde kommer der mange flere emner på banen, end hvad der er muligt at berette fra her, for eleverne ville også gerne høre mere om, hvordan de egentlig kommer i kontakt med politikerne. Hvorfor der ikke er steder i kommunen, som er indrettet til de unge, og hvor de kan mødes og holde fest, samt hvordan politikerne kan forbedre foreningslivet i Favrskov Kommune.

Klokken 11:40 er vælgermødet forbi, og de mange elever går hurtigt mod udgangen, de skal spise frokost inden de skal til time igen. Jeg finder Isabell Friis Madsen og Thake Fogh Cordt, for at få en kommentar til, hvad de fik ud af at deltage i vælgermødet på gymnasiet:

“Det har været rigtigt fint at være med til et vælgermøde, hvor det var nogle andre, der stod for at afholde det. Jeg synes, at jeg og de andre deltagere har været i god kontakt med eleverne, og så var spørgelysten heldigvis stor. Så stor tak til P3 og Favrskov Gymnasium for et godt arrangement,” siger Isabell Friis Madsen.

Isabell Friis Madsen og Thake Fogh Cordt - Søften Nyt
Isabell Friis Madsen og Thake Fogh Cordt var glade for at møde eleverne, og at vælgermødet gav mulighed for at svare på alle de emner, som ligger eleverne på sinde. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Thake Fogh Cordt taler om, at det har været godt med en platform, hvor han på en gang har kunnet møde rigtigt mange unge mennesker:

“Det at eleverne har kunnet mødes med os, og udfordre os på de ting, som vi står for, og på den måde, som vi gerne vil udvikle kommunen på, har været en god oplevelse. Det har været super fedt, at vi måske har kunnet give eleverne et andet indtryk af os politikere og vores holdninger, og at vi forhåbentlig har kunnet give eleverne et godt indtryk omkring lokalpolitik,” siger han.

Lidt væk står rektor for Favrskov Gymnasium, Morten Schytte Caspersen og hører på, hvad politikerne har at sige afslutningsmæssigt, og jeg spørger ham omkring, hvad Gymnasiet har fået ud af at holde et lidt anderledes vælgermøde:

“Det har været fantastisk at se 800 engagerede elever deltage i den demokratiske samtale. Det er et af gymnasiets opgaver, at vi giver eleverne en demokratisk dannelse og bevidsthed, og det er jeg ganske overbevist om, at et arrangement som dette giver dem. Det har været et frisk pust fra P3 og et godt indspark til vores unge mennesker,” forklarer Morten Schytte Caspersen inden han giver ordet videre til redaktøren fra P3, Lasse Bjerrum.

“Vi er rundt på mange gymnasier i denne uge, og det har været virkeligt fedt at se de mange engagerede elever, der deltager i debatten. Vi har fra P3 prøvet at gøre det lidt anderledes med denne type vælgermøde, for at prøve at fange de unge, og vi føler at vi er nået langt ud. Det har helt klart været en succes i dag,” siger Lasse Bjerrum, inden han deler resten af de muleposer ud med P3´s logo, som nogle af eleverne har haft mulighed for at få.

Lasse Bjerrum P3 moderator - Søften Nyt.
Muleposerne med P3´s logo var et stort hit blandt eleverne, og Lasse Bjerrum fik delt dem alle ud. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Jeg prøvede at få fat i Anne Østergaard Hougaard inden jeg forlod gymnasiet igen, for at høre, hvad hun fik ud af vælgermødet og om hun er kommet tættere på, hvem hun skal stemme på til kommunalvalget den 16. november 2021. Det lykkedes ikke, men jeg får fat i hende senere på dagen, mellem lektier og håndbold og hun svarer følgende på mit spørgsmål:

“Jeg er desværre ikke kommet så meget tættere på, hvem jeg gerne vil stemme på til kommunalvalget, som jeg ellers havde håbet på. Det er endda på trods af, at de emner som jeg synes er vigtige at prioritere, blev vendt meget. Det var fedt at høre forskellige kandidater i virkeligheden, samt at høre deres holdning til emner som gymnasieelever interesserer sig for, men desværre er der ikke nogle af kandidaterne fra i dag, som jeg tænker passer lige til mig. Jeg er dog ikke i tvivl om, at jeg nok skal få stemt alligevel,” forklarer hun til mig.

Jeg forlader selv Favrskov Gymnasium med en god fornemmelse i kroppen, politikerne havde her en god mulighed for at få de unge i tale, og diskussionslysten var heldigvis stor. Det der står tilbage er nok, at politikerne ikke helt har knækket koden omkring, hvordan de skal få mange og ikke kun få engageret og interesseret i lokalpolitik i Favrskov Kommune. Jeg er selv fortrøstningsfuld, men en opfordring til politikerne her fra er, at det er nødvendigt at være i øjenhøjde med de unge (og resten af borgerne), og finde ud af, hvor de er og hvilke medier de bruger. Her skal jeg også pege ind på mig selv og Søften Nyt, for hvordan får jeg de unge interesseret i at læse lokaljournalistik, det bliver en udfordring i den kommende tid, så vi alle i lokalsamfundet kan fremme den lokale samtale med hinanden.

Kommunalvalg 2021 - Søften Nyt
Alle politikerne til vælgermødet opfordrede de af elverne, der kan stemme den 16. november, til at gøre det, så demokratiet kan udvikle sig i Favrskov Kommune. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.