Mere en 70 deltagere fra Søften deltog i den traditionsrige generalforsamling i Søften Vandværk I/S mandag den 25. oktober 2021 i Søften Forsamlingshus, og alle deltagere havde glædet sig til den udskudte generalforsamling og den efterfølgende hygge.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Generalforsamlingen i Søften Vandværk er berømt og berygtet i hele byen, og det må også være den eneste generalforsamling i byen, der kan bryste sig af at der indimellem kommer mere end 100 deltagere denne aften.

Denne oktoberkolde mandag var deltagerantallet lidt lavere, men allerede 40 minutter før generalforsamlingen skulle igang, blev de første stole og borde okkuperet af borgerne fra Søften.

Der var flot pyntet op, og de frivillige fra SGF Venner, der stod bag aftenens arrangement, var igang med at servere fadøl og sodavand for de mange glade deltagere.

Det var tydeligt at se, for Søften Nyts udsendte, at de mange deltagere var glade for at se hinanden, og at kunne være afsted til et arrangement igen.

Foran scenen i forsamlinghuset var der sat et bord op til bestyrelsen, og bagved stod fire medlemmer og ventede på at generalforsamlingen skulle igang.

Hvorfor tror I at Søften Vandværks generalforsamling er så godt besøgt?

“Generalforsamlingen er en gammel tradition for mange af indbyggerne her i Søften, og der har været rigtigt mange deltagere lige så langt tilbage, som jeg kan huske, og når der kommer så mange, så er de nok heller ikke bekymrede for om de bliver valgt til bestyrelsen,” siger en smilende Lars Holmgaard Mersh inden formanden for vandværket, Kristian Laursen Vig tager over:

“I bestyrelsen har vi den interne aftale, at hvis der er en, der ønsker at stoppe, hvilket sjældent sker, så skal de selv sørge for at finde et nyt medlem. Det er, så vi ikke skal sidde og fiske efter nye medlemmer til bestyrelsen til generalforsamlingen. Jeg tror også, at der kommer så mange, fordi vi er berømt for vores gode forplejning efter generalforsamlingen er ovre,” forklarer Kristian.

Søften Vandværk bestyrelse - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
Bestyrelsesmedlemmer i Søften Vandværk I/S Morten, Jens-Ole, Lars og Kristian er klar til den årlige generalforsamling. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Klokken nærmer sig 19:00, og de fleste har fået bænket sig ved bordene og Kristian gør sig klar til at byde velkommen til årets generalforsamling.

142.000 M3 vand
Kristian bød velkommen til dette års forsinkede generalforsamling, men glædede sig over at se så mange fremmødte, og gik derefter videre til at invitere dirigenten til at styre slagets gang. Først spurgte han salen, om der var en, der ønskede dirigentstokken, men da det ikke var tilfældet gav han den til Leif Sørensen, som bestyrelsen havde spurgt på forhånd.

Leif godtgjorde for, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da den skulle være meddelt brugerne i byen senest seks dage inden. Enten via annonce i den lokale avis eller ved husstandsomdeling, hvilket var gjort.

Derefter var det tid til bestyrelsens beretning ved formanden, Kristian Laursen Vig:

“Der er desværre stadig en meget lille smule pesticider i det vand, vi selv pumper op fra egne boringer, men vi blander det med det vand, som vi henter fra Aarhus. Vi har dispensation for det, og vi regner med at problemet er løst, når den nye vandledning fra Nørre Riis åbner i november 2021. I vores egne boringer, der har vi tilladelse til at hente 142.000 M3 vand op hvert år, og i det seneste har vi brugt 140.000 M3, men vi rammer ikke grænsen, da vi henter var fra Aarhus, hvilket ikke tæller med i den mængde vand vi har tilladelse til at pumpe op,” forklarer Kristian.

Det er ikke kun meget små mængder pesticider, som er at finde i vandet, siden vandgennemstrømningen i ledningsnettet blev vendt om, da det nye vandværk åbnede, men også meget små mængder af ophobet mangan, er nu at finde i vandet i hanerne i husstandende i Søften beretter Kristian om.

“Vi oplever, at flere forbrugere melder tilbage om små sorte partikler i vandet. Det er mangan rester, som har sat sig fast i ledningsnettet. Det er helt ufarligt, men vi prøver at spore, hvor I Søften, at forbrugerne ser dette. Derfor må I gerne efter generalforsamlingen sætte pile i kortet, så vi kan se, hvor det er galt i byen. I er også velkomne til at indberette det elektronisk til os via e-mail efterfølgende,” siger Kristian.

Kort over Søften - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
Flere deltagere satte pile på kortet over Søften, hvor de havde oplevet små sorte mangan partikler i vandet. Det hjælper vandværket til at afhjælpe problemet og få dem fjernet. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Vandsamarbejde i Favrskov
Kristian fortæller forsamlingen, at der ikke har været nogle større nedbrud i ledningsnettet i det forgangne år, men at der er rør, der snart begynder at skulle udskiftes. Det er i Søndermarken, og det første arbejde er gået i gang med at skifte rør og nye ventiler på den første stikvej, og når der er dannet et overblik over, hvad der ellers skal skiftes, så bliver der meldt ud til de berørte forbrugere omkring, hvad der skal laves.

“Der er også blevet sat et vandsamarbejde omkring vandforsyningen i Favrskov igang, hvor alle forbrugere i kommunen skal indbetale 2 kroner inklusiv moms til foreningen. Foreningen skal stå for, blandt andet, at betale landmænd for ikke at bruge sprøjtemidler på markerne, og dermed give dem økonomisk kompensation for et lavere udbytte,” siger Kristian.

Har forklarer endvidere, at der i alle nye boligområder i Søften ikke må bruges sprøjtemidler, og at han håber på, at der ikke er nogle boligejere i Søften, der bruger sprøjtemider i deres haver til at fjerne ukrudt med.

“Der skal ikke ret meget sprøjtegift til at ødelægge en vandboring, så lad gerne vær med at bruge det, så vi kan få helt rent vand til alle i Søften,” siger Kristian.

Beretningen er ved at nå sin ende, men inden forretningsføreren skal tage over og fremlægge regnskab og budget, inviterer Kristian til åbning af det nye vandværk og den næste generalforsamling.

“Det er endnu ikke lykkedes for os at vise vores nye flotte vandværk frem for indbyggerne i Søften, men det kommer til at ske i sommeren 2022. Datoen melder vi ud engang til foråret. Men datoen for den næste generalforsamling kan jeg godt fortælle jer, det bliver den 31. marts 2022 klokken 19:00 her i Søften Forsamlingshus, og SGF Venner kommer til at stå for forplejningen igen,” siger Kristian inden han overlader taletiden til regnskabsføreren, Erling Schulz, der gennemgik årets regnskab og budget, og som ingen havde kommentarer eller indvendinger i mod.

Valg af bestyrelsesmedlemmer blev hurtigt overstået, da der var genvalg til Jens-Ole Hesel og Katrine Andersen, og suppleanterne blev også hurtigt genvalgt, da ingen ønskede at gå imod de nuværende, Tina Braad og Dan Hein.

Der var ingen indkomne forslag og efter et spørgsmål omkring situationen i Søndermarken omkring udskiftningen af rør under eventuelt, som Kristian svarede på, at det endnu ikke var afklaret, så var det tid til at lukke for året generalforsamling, og takke de fremmødte og bestyrelsen for god ro og orden.

Vådt og tørt til de sultne deltagere
Så var det tid til det legendariske smørrebrød, som der hvert år bliver serveret efter generalforsamlingen, og SGF Venners frivillige ildsjæle bar bakkerne rundt, og der blev taget godt for sig ved bordene. Samtidigt blev der bragt øl, snaps og sodavand rundt, og den ro, der havde været under bestyrelsens beretning var nu ændret til en glad summen af stemmer fra de mange fremmødte.

Smørrebrød - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen
Lækre smørrebrød, øl, snaps og sodavand og masser af hygge. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Hyggen spredte sig med det samme, og mange havde valgt at følges ad til generalforsamlingen.

Kurt Jacobsen fra Søndermarken var en af dem, han havde godt nok ikke været med i 20 år, men:

“Min nabo spurgte om jeg ikke ville med, og det mente jeg var en god idé, så nu sidder vi sammen her ved bordet og spiser og hygger, så jeg har ikke fortrudt at være taget med,” siger Kurt.

Kurt og Günther - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Kurt Jacobsen og Günther Møller kendte hinanden af udseende, men de havde aldrig snakket sammen førend de sad ved siden af hinanden til generalforsamlingen. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen

På den anden side af ham sidder Günther Møller fra Venusvej. Han er en af de flittige deltagere, der kommer hvert år.

“Jeg har nu boet i Søften i 48 år, men jeg kan ikke lige huske i hvor mange af dem, jeg har været med til generalforsamlingen, men det må være mange. Jeg kommer til generalforsamlingen for at møde venner og bekendte. Det er hyggeligt at være her, og jeg glæder mig hvert år at deltage i generalforsamlingen,” siger Günther.

På vej ud af døren siger Søften Nyts udsendte selv farvel til mange af deltagerne, som jeg kender, og jeg undrer mig over, hvorfor jeg aldrig har været med før. For det er hyggeligt at være samlet, møde fællesskabet igen og hilse på både dem jeg kender og ikke kender, og skrive i kalenderen at næste generalforsamlingen allerede er den 31. marts 2022 klokken 19:00 i Søften Forsamlingshus.