Menighedsrådet og præsterne i Søften og Foldby sogne er lettede over, at det nu igen er muligt at fylde kirker og sognets lokaler igen, efter at areal- og afstandskravet er fjernet fra det kirkelige liv fra den 14. august 2021, og de frivillige delte glæden med deltagerne til den netop afholdte Tordagscafe i Søften-Foldby sognegård.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

På menighedsrådsmødet den 11. august i Søften-Foldby sognegård var der smil og glæde, men også eftertænksomhed, da det blev annonceret at de areal- og afstandskrav, der længe har væk i store dele af samfundet nu også blev fjernet i det kirkelige liv.

Flere af deltagerne kommenterede dog på, at vi stadig skal være opmærksom på, at vi skal passe på hinanden i og uden for det kirkelige liv, og næstformand for menighedsrådet, Jacob Væggemose gjorde også opmærksom på, at vi stadig har et ansvar for, at de kirkelige aktiviteter bliver afholdt under ordnede forhold og med respekt for myndighedernes anbefalinger:

Jacob Væggemose - Søften Nyt - Foto: AGR.
Jacob Væggemose var glad for de gode nyheder om fjernelse af de sidste afstands- og arealkrav i det kirkelige liv under menighedsrådsmødet. Foto: AGR.

“Jeg selv og menighedsrådet er enige om, at vi er superglade for at restriktionerne er fjernet fra lørdag den 14. august. Vi skal selvfølgelig stadig have respekt for covid, og den risiko virussen har i blandt os, men vi vil gøre de tiltag, som vi mener er nødvendige for at beskytte menigheden ved kirkelige handlinger. Det er selvfølgelig i samarbejde med Favrskov Provsti og myndighederne. Vi har stadig et stort ansvar for de aktiviteter, der skal foregå i kirkeligt regi, så de folk der kommer, kan føle sig trygge. I sidste ende er det alle deltageres ansvar at vi kan lykkes med en god genåbning. Det betyder at vi alle skal have respekt for den virus der fortsat er iblandt os,” siger Jacob Væggemose.

Teltet er aflyst
At restriktionerne bliver fjernet tids nok til, at de kommende konfirmationer kan afholdes i kirken i stedet for i det opstillede kirketelt på parkeringspladsen foran sognegården, er meget positivt mener præsterne i Søften og Foldby kirke, selvom der er brugt mange frivillige og medarbejder timer den seneste uge på at gøre det hele klart.

“Jeg synes, at det er dejligt, at konfirmationerne nu er tilbage i kirkerne i Søften og Foldby. I denne lange coronaperiode har det ikke været sjovt at måtte afvise deltagere i kirkelige handlinger ved døren, fordi der ikke var pladser nok i kirken. Det slutter heldigvis den 14. august, samme dag som vi holder de første konfirmationer. Det er jeg og mine kolleger meget glade for, selvom jeg ved at de og de frivillige kræfter har arbejdet længe på vores løsning med kirketeltet,” siger Jane Fanø, sognepræst i Søften og Foldby sogne.

Jane Vig Fanø - Søften Nyt - Foto: AGR.
Sognepræst Jane Vig Fanø havde forberedt sig på, at konfirmationerne skulle holdes i teltet, men glæder sig over, at konfirmander og gæster nu må være i kirken til konfirmationerne. Foto: AGR.

Hun gør opmærksom på, at ved at de kirkelige handlinger nu er tilbage i kirken, gør at de bliver godt fyldte, og at deltagerne stadig skal være opmærksomme på hinanden.

“Det kan være, at der er nogle, der vil føle sig utrygge med så mange mennesker samlet på et mindre areal, så derfor kan de overveje om de vil deltage, men jeg og mine kolleger vil gøre alt for at sikre, at konfirmationerne i weekenden og de øvrige kirkelige handlinger vil foregå, så alle kan føle sig trygge i kirken,” siger Jane Fanø.

Hendes præstekollega, Jakob Fink, er helt enig i Jane Fanøs betragtninger, og forklarer om et af de tiltag, som gør at tidsforløbet for konfirmationerne bliver lidt kortere:

“Vi fjerner to af dem fem salmer, som vi skulle have sunget under konfirmationsgudstjenesten. Dermed forkorter vi den tid, hvor der skal synges, længden på gudstjenesten bliver kortere, og dermed bliver smitterisikoen mindre. Selvom alt er åbnet op, så skal vi stadig tage hensyn til, at der er en virus i samfundet, som vi kan blive smittet af. Derfor må vi sørge for, at det det bliver så sikkert som muligt under de kirkelige handlinger, og det kan vi gøre ved at skrue lidt ned for de aktiviteter, som vi ved, hvor smitterisikoen er størst. Det er fx under sang. Det er selvfølgelig ingen garanti, for at man ikke kan blive smittet, men vi prøver at gøre det mere sikkert under de kirkelige handlinger,” fortæller Jakob om tankerne bag afviklingen af de kommende konfirmationer i Søften og Foldby kirker de kommende tre uger.

Søften kirke - Søften Nyt - Foto: AGR.
Fra lørdag den 14. august er det igen muligt at fylde Søften kirke igen, og det falder sammen med de første konfirmationer, så gæster og konfirmander kan være i kirken i stedet for kirketeltet. Foto: AGR.

Torsdagscafe
I de sidste mange år, har der været Torsdagscafe i Søften-Foldby sognegård, og denne torsdag, vakte det glæde blandt deltagerne i cafeen, at restriktionerne bliver fjernet fra den 14. august fortæller en af tovholderne bag det populære arrangement, Mille Andersen, der også er medlem af menighedsrådet.

“Vi har lige startet Torsdagscafeen op igen efter den lange nedlukning, og vi er meget påpasselige med at deltagerne og de frivillige passer på hinanden mens vi ses. Under kaffesnakken var der en stor glæde over, at det kirkelige liv nu er tilbage til det normale som før corona, da jeg fortalte, at vi nu må fylde kirken op igen. Vi passer stadig meget på hinanden, også når vi synger sammen, det er vigtigt for os alle,” fortæller Mille Andersen, inden hun skal rydde det sidste op sammen med de andre frivillige efter denne uges Torsdagscafé i sognegården i Søften.

Frivllige-til-Torsdagscafe - Søften Nyt - Foto: AGR.
John Pedersen, Mille Andersen og Anne Lise Christiansen udtrykker alle en stor glæde over, at kirkerne nu kan fyldes igen, og at restriktionerne i det kirkelige liv fjernes fra den 14. august 2021. Foto: AGR.
Note til artikel:
Jeg, journalist Anders Godtfred-Rasmussen, er selv medlem og formand for menighedsrådet i Søften og Foldby, og derfor kan jeg ikke selv udtale mig i min egen artikel. Jeg er klar over, at der skal være et armslængde princip, men det prøver jeg som journalist at opretholde ved at citere menighedsrådets næstformand, Jacob Væggemose, og få to af sognenes præster til at udtale sig, samt en af de frivillige i kirken. Selvom jeg selv arbejder frivilligt i kirken, så er mine artikler i kirken ikke skrevet med henblik på at fremme kristendommen eller det kirkelige liv, men i stedet for skrive om lokale forhold.
Hvis du er uenig, så skriv til mig på anders@softennyt.dk med dine betragtninger.