Et nyt skoleår på Præstemarkskolen i Søften giver plads til nye projekter, ansatte, glæde og forventninger til fremtiden, det fortæller Ina, Rikke, Jacob og Janus om i denne artikel.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Et nyt skoleår står for døren på Præstemarkskolen i Søften. Vi er i den sidste uge i børnenes sommerferie. Ikke langt herfra kan der høres glade råb fra fodboldskolen, der er i gang på Neptunvej, men på skolens område er der helt stille, selvom der på parkeringspladsen ved Tofthuset er parkeret mange biler.

Parkeringspladsen - Søften Nyt - Foto: AGR.
Parkeringspladsen er halvt fyldt med biler, og næsten ingen mennesker på de grønne arealer. Det er stadig sommerferie, og først ugen efter er der aktiviteter på hele skolen igen. Foto: AGR.

Inden for venter Jacob Svith Petersen, der er mangeårig ansat lærer på skolen, men som før sommerferien blev ansat som leder af mellemtrinnet på Præstemarkskolen. Så selvom hans kontor ligger i Tofthuset, så er hans daglige gang primært i Bakkehuset, hvor årgangene fra 3. – 6. klasse har deres lokaler.

Derfor skal vi også gå de få hundrede meter, der er til Bakkehuset, og undervejs taler vi om, hvad skolen har nyt at bringe for det nye skoleår.

“Først og fremmest, så er vi i gang med at indrette fællesrum fire i Tofthuset til ´Makerspace´, et helt nyt projekt på skolen, som de lærere, som du skal tale med om lidt, kan fortælle meget mere om,” siger Jacob, inden han kommer videre til det projekt, som jeg har skrevet om tidligere på sommeren, og som der inden længere kommer en selvstændig artikel om.

Læs her “blomster og chokoladeboller”, som handler om, blandt andet, biodiversitet, og hvordan eleverne selv skulle plante blomster.

“Et andet projekt er om biodiversitet, hvor primært femte årgang, men også resten af årgangene på skolen skal lære mere om, hvor vi indretter et helt område på skolen ud mod Kvottrupvej til biodiversitet. Her skal eleverne selv, med hjælp fra lærerne og biologer fra kommunen, omplante området. De skal grave græstørv af, og der bliver lavet en vold, så der kommer flere levesteder for dyr, insekter og planter, og så kommer biologerne igen til foråret 2022, og følger op på projektet,” forklarer Jacob, mens vi går og nyder den bræmme af blomster, der nu er kommet op, efter de blev plantet af eleverne i foråret langs brandvejen på skolens område.

Jacob Svith Petersen - Søften Nyt - Foto: AGR.
Jacob Svith Petersen nyder at blomsterne fra Præstemarkskolen biodiversitetsprojekt nu endelig er kommet op af jorden, og kan nydes af skolens elever og personale, når sommerferien slutter. Foto: AGR.

En nyt start på skoleåret
Jacob og jeg møder to af lærerne fra fjerde årgang, Ina Borup-Hansen og Rikke Hausgaard Lyngs i et af de tomme klasselokaler i Bakkehuset. Ina har undervist på Præstemarkskolen i 20 år, og selvom Rikke har været lærer i 13 år, så er det her den første uge på Præstemarkskolen, da hun er en af de otte nyansatte lærere, der lige er startet efter sommerferien.

Hvordan er det at skulle i gang igen?

“Det er rigtigt dejligt at være i gang, men det er også spændende at skulle starte på en ny skole. Grundlæggende handler det om det samme, at skulle undervise børn, og jeg er blevet taget rigtigt godt i mod af kollegerne og ledelsen. Jeg føler, at det er et godt miljø at være i, og jeg tror, at det bliver nemt at blive en del af. Det er dejligt med alle de smil der smitter fra mine nye kolleger,” siger Rikke.

Ina sidder og lytter med, og nikker til, hvad Rikke siger og tilføjer:

“Jeg kan kun være enig i, at det dejligt at være i gang, og følelsen har jeg tydeligvis også taget med hjem til familien. Min søn fortalte i aftes under aftensmaden, at nu da jeg var kommet tilbage på arbejde, så kunne han mærke at mit humør var bedre, og at jeg var fyldt med energi,” siger Ina smilende.

Ina Borup-Hansen og Rikke Hausgaard Lyngs - Søften Nyt - Foto: AGR.
Ina Borup-Hansen og Rikke Hausgaard Lyngs er begge rigtigt glade for at komme i gang med forberedelsen til det nye skoleår, og de glæder sig begge meget til at eleverne kommer i skole igen. Foto: AGR.

Ina og Rikke, bliver det nogensinde rutine at skulle forberede sig på et nyt skoleår?

“Nej, det gør det ikke, der er altid noget nyt at skulle forberede sig på til hver skolestart, også selvom jeg er kommet til en ny skole, hvor tingene måske kan være lidt anderledes. Selve undervisningen er der ikke lavet om på, den skal jeg formidle til eleverne hvert år,” siger Rikke.

“Det nye i år er, at hele skolen og specielt fjerde årgang skal involveres i vores nye projekt, Makerspace, som stadig er så nyt, at vi ikke har fået det prøvet af endnu. Det kommer til at handle om designprocesser og tekniske apparater. Jeg må erkende, at jeg personligt er meget forandringsuvillig, så jeg har været meget spændt på det, men jeg er blevet meget positivt overrasket, da jeg fik det i hænderne og så, hvad det kunne. Det kan så meget mere end forventet, og vi lærer også af det hen ad vejen, så jeg er ikke så forskrækket over det længere,” siger Ina med et smil.

Rikke tager over, og fortæller mere omkring, hvad det egentlig er, som Makerspace er og kan:

“Det handler om, at få bragt mere teknologi ind i undervisningen, hvor eleverne skal gå fra idé til færdigt produkt. Det slutter dog ikke her, efterfølgende skal der bruges tid på, om det færdige produkt blev, som det var planen, eller om der skal efterjusteres. Det bliver spændende at komme i gang med, at se hvad det kan, og hvordan vi skal justere i det, hvis det bliver nødvendigt,” siger Rikke.

Fokus på proces
Jacob har siddet og lyttet til de to lærere, og han tager tråden op fra Rikkes tanker omkring det med at kunne justere i undervisningen og processen undervejs, for det er en af de grundlæggende tanker bag undervisningen på alle årgangene på Præstemarkskolen.

“På Præstemarkskolen prøver vi at holde fokus på processen og præstationen i stedet for det endelig produkt. Det hænger sammen med vores grundlæggende tankegang omkring eleverne, hvor de skal blive til nogen, før de kan blive til noget. Det er vigtigt at eleverne tør at lave fejl og at de og lærerene har fokus på, at det er vigtigt for eleverne at lave fejl, så de kan lære af det. Lære en anden måde at komme frem til et resultat på. Det er læringsprocessen vi skal have fokus på, mere end det endelige resultat,” forklarer Jacob, inden Ina gerne vil tilføje lidt om, hvordan det rent praktisk foregår i undervisningen:

“Vi har arbejdet meget med fikseret og dynamisk tænkning. At du som individ og i en gruppe kan møde nye udfordringer og tage dem op. Det handler om, hvordan vi tænker og tilgår en opgave, og det er noget som vi vil informerer forældrene om på de førstkommende forældremøder i efteråret, men det er ikke kun på fjerde årgang, det er på alle klassetrin, at vi arbejder med dynamisk tænkning,” siger Ina.

Oversigtsbillede Præstemarkskolen - Søften Nyt - Foto: AGR.
Hvis du ikke helt har overblik over, hvordan Præstemarkskolen i Søften er delt op i tre huse, så er her et oversigtsbillede af skolen, hvor de tre huse er vist og navngivet. Foto: AGR.

Skuespil og corona
Det er ikke kun tankegangen omkring undervisning, der er fokus på, også børnenens interne måde at være sammen på og lære hinanden at kende på, bruges der tid på på skolen.

“Eleverne ved, at de skal sammenlægges med elever fra Korsholm skole, når de skal i syvende klasse. For at forberede dem på det, så starter vi allerede i fjerde klasse med at bygge bro mellem eleverne, og lave flere aktiviteter sammen klasserne i mellem på de to skoler. Internt på Præstemarkskolen prøver vi også at ryste eleverne mere sammen, derfor skal vi I løbet af foråret 2022 skrive og opføre et skuespil, hvor eleverne fra fjerde årgang medvirker, så de lærer hinanden endnu bedre at kende. Vi kender endnu ikke helt rammerne omkring det, men projektet kommer til at køre fra uge 8 til uge 14, med premiere den 7. april 2022,” forklarer Ina.

Coronaspøgelset lurer stadig lidt i baggrunden, men lærerne og Jacob er glade for at en del af restriktionerne er blevet fjernet forud for det ny skoleår.

“Nødbekendtgørelsen, der sagde, at vi skulle holde eleverne klassevis og med så få lærere som muligt, er fjernet, samtidigt med at der var fag, som det var i orden at eleverne ikke havde i en periode. Alt det er nu ophørt,” forklarer Jacob.

Rikke byder ind med, at elever og personale stadig skal huske de grundlæggende ting.

“Vi skal stadig minde eleverne om alle de gode vaner, som de havde lært inden sommerferien, med håndvask, afspritning og indgang via havedøren til klasserne. For os lærere, er det vigtigt, at vi har mulighed for at undervise andre klasser og årgange fysisk og ikke kun online, det er rart, at det er blevet muligt igen,” siger Rikke.

Ina supplerer med, at selvom de enkelte årgange nu må være sammen i pauserne, så skal hver enkelt årgang holdes adskilt i alle pauser, da risikoen for corona stadig er tilstede, selvom nødbekendtgørelsen er ophævet.

Interviewet er ved at være slut, og lærerne har mere forberedelse de skal til, så jeg forlader dem alle tre i Bakkehuset efter at have taget billeder af dem. På min vej ad brandvejen møder jeg endnu en ny lærer, der er blevet ansat. Det er Janus Nielsen Jellesmark, som min yngste søn selv skal have, når eleverne møder ind til det nye skoleår.

Jeg stopper op og taler lidt med ham om, hvad han har af forventinger og hvordan det er at starte på en ny skole, hvor det meste er nyt og anderledes.

Janus, hvordan har det været at skulle begynde på Præstemarkskolen?

“Det har været rigtigt godt, og denne første uge uden elever har været intens og også forvirrende på mange måder. Der er så mange nye ting, som jeg skal tage stilling til og vide mere om. Jeg skal undervise i indskolingen, hvor eleverne er inddelt i store grupper med tre årgange, i stedet for at være klasseinddelt. Det er en ny ting at skulle forberede sig på,” siger Janus.

Janus Nielsen Jellesmark - Søften Nyt - Foto: AGR.
Som ny lærer på Præstemarkskolen, har Janus Nielsen Jellesmark oplevet en stor hjælpsomhed blandt skolens personale, og det er han meget taknemmlig for. Foto: AGR.

Han fortæller også, at han har mange fag, han skal undervise i det nye skoleår:

“Jeg skal både have dansk, matematik, engelsk, idræt og kristendom, så der er meget at forberede sig på, men jeg glæder mig til at komme i gang og jeg er heldigvis blevet modtaget fantastisk godt af mine nye kolleger, så jeg glæder mig rigtigt meget til at møde eleverne, når de starter i skole i næste uge,” siger Janus mens vi skilles på brandvejen på Præstemarkskolen, og jeg kan gå hjemover og undervejs nyde de mange blomster ved siden vejen, som biodiversitetsprojektet har fået plantet tidligere på året. Samt glæde mig til, når eleverne igen er at finde på skolens område i dagtimerne.

Oversigtsbillede-grønne-arealer -  Søften Nyt - Foto: AGR.
Den tomme skole og de tomme udenomsarealer står bare og venter på, at eleverne kommer tilbage fra sommerferie og bruger de skønne arealer ved skolen til leg og boldspil i deres frikvarter. Foto: AGR.
Rettelse til artiklen den 8. august 2021. I den første udgave af artiklen, der stod der, at fjerde årgang på Præstemarkskolen og på Korsholm skolen, skulle skrive og opføre et skuespil sammen i foråret 2022. Det er ikke korrekt, det er internt i på fjerde årgang i Bakkehuset på Præstemarkskolen, at de skal skrive og opføre skuespillet. Det er korrekt, at der skal laves flere aktiviteter sammen på fjerde årgange mellem de to skoler, aktiviteterne er dog ikke planlagt endnu – AGR (Anders Godtfred-Rasmussen).