Af Anders Godtfred-Rasmussen

Den seneste uge, er der sket rigtigt meget lokalpolitisk i Favrskov Kommune, specielt da de tre tidligere Venstre medlemmer, Birgit Liin, Simon Buus Olsen og Morten Bang forlod Venstre og Venstres byrådsgruppe i Favrskov Kommune. Det har også gjort, at der skulle nye pladser til i byrådssalen til byrådsmødet tirsdag den 27. februar 2024, så Simon Buus Olsen og Thomas Storm byttede pladser, så de tre udspringere af Venstre kunne sidde sammen. Siden byrådsmødet tirsdag den 27. februar, er der sket nyt, så det kan være, at der skal være ombytning af sæderne i byrådssalen igen til det næste byrådsmøde, nu hvor Simon Buus Olsen og Erling Høy har meldt sig ind i Liberal Alliance, men det kommer jeg tilbage til.

Sidst jeg var med til byrådsmøde, der tog mødet to en halv time, men efter første gang at have kigget dagsordenen igennem til mødet, så kunne jeg godt se, at jeg ikke skulle sidde og høre politikerne tale så længe. Jeg mødte Thomas Storm fra Venstre inden mødet, og han mente, at vi ville være færdige efter 35 minutter, og han fik ret, det var et af de korteste byrådsmøder i mands minde. Efter 22 minutter blev de fem borgere og journalister bedt om at forlade salen, da der kun var et lukket punkt på dagsordenen tilbage, som kun politikere og embedsmænd skulle deltage i.

Dermed ikke sagt, at der ikke kan ske meget på 22 minutter, for det gjorde der. Specielt da der lige pludselig kom en afstemning af et punkt på dagsordenen omkring et emne, som ellers var klappet af i forvejen af politikerne. Det var pkt. 2, renovering af Hvorslev Genbrugsplads, hvor Mette Nøhr (K), der sidder i bestyrelsen for Favrskov Forsyning, gerne ville slå et slag for en udvidelse og renovering af genbrugspladsen i stedet for kun at renovere den, også selvom det er noget dyrere med en renovering og udvidelse. 

Det endte ud i en ordveksling og politisk drilleri mellem Mette Nøhr (K) og henholdsvis Isabell Friis Madsen (A) og Kristoffer Merrild (A), som gjorde at punktet blev sat til afstemning.

Afstemningen gav det ventede resultat, at renoveringen blev stemt igennem, men det var ikke et enigt byråd længere. Der var 22 stemmer for forslaget, Mette Nøhr (K) stemte imod og Flemming Nørgaard (V) og Simon Buus Olsen (løsgænger på tidspunktet for afstemningen, men det vender jeg tilbage til) undlod at stemme.

Afstemning omkring renovering af Hvorslev genbrugsplads - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Byrådsmedlemmerne var ikke helt forberedte på den afstemning, der lige pludselig dukkede op i det ellers meget korte byrådsmøde, og medlemmerne var heller ikke helt enige. Forslaget blev dog stemt igennem. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Jeg talte efterfølgende med Simon Buus Olsen om, hvorfor han undlod at stemme:

“Da Søren Frandsen (SF) fremlagde forslaget til byrådsmødet, da nævnte han, at på grund af renoveringens omfang, er det nødvendigt med takststigninger over for borgerne. Jeg mener, at Favrskov Forsyning bør kunne holde en renovering inden for deres budget, eller spare op til det. Det forventer vi også af de selvejende haller i Favrskov Kommune, så hvorfor kan Forsyningsselskabet ikke også gøre det samme, i stedet for at blive ved med at hæve taksten for den affaldsindsamlingen. Vi er i forvejen en meget dyr kommune omkring takster til renovation,” forklarede Simon Buus Olsen (LA), nu med LA efter sit navn. 

For eget byrådsmødet i aften er der sket en udvikling i den lokalpolitiske afdeling i Favrskov Kommune. Simon Buus Olsen (LA) har, sammen med Erling Høy Sørensen (LA) meldt sig under de liberale faner i Liberal Alliance. Hvis du ikke har fulgt med på det seneste i lokalpolitik, så kommer Erling Høy Sørensen (LA) fra Nye Borgerlige, som politisk befinder sig i et tomrum lige nu.

Jeg har talt med Simon Buus Olsen (LA) om partiskiftet, og jeg håber på at fange Erling Høy Sørensen (LA) på et senere tidspunkt, så der kan udkomme en selvstændig artikel om begges partiskifte til det nye parti i Favrskov Kommune – Liberal Alliance.

Så selv om byrådsmøder kan være meget kort, så kan der også nå at ske meget på 22 minutter til et byrådsmøde i Favrskov Kommune, og jeg har her kun refereret fra et enkelt punkt på dagsordenen, men jeg glæder mig allerede til det næste byrådsmøde den 30. april, hvor der helt sikkert igen vil opstå politiske drillerier, mens byrødderne fremlægger de politiske punkter på dagsordenen.

Billedet er af en tom byrådssal i Favrskov Kommune efter byrådsmødet den 27. februar 2024. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.
Efter det meget korte byrådsmøde den 27. februar var det kun kommunaldirektør Jan Kallestrup der sad tilbage og klarede det sidste papirarbejde efter mødet. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.