Flere hundrede borgere var mødt frem til Favrskov Kommunes borgermøde omkring det foreslåede 300 hektar store solcelle anlæg placeret mellem Hadsten, Hadbjerg og Galten den 19. februar, og da der blev åbnet op for spørgsmål til anlægget efter orienteringen om anlægget, så var spørgelysten meget stor blandt de fremmødte.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

300 hektar lyder måske ikke af så meget for almindelige mennesker, men hvis du omregner det til, at der på det areal kan placeres op mod 4.000 parcelhuse, så kan det måske give dig et billede på, hvor stort et solcelle anlæg, som firmaet Unison Energy Partners har planer om at bygge og drive mellem Hadsten, Hadbjerg og Galten nordøst for Hadsten.

Denne grafik er taget fra Favrskov Kommunes Idéoplæg, og viser det område, hvor det foreslåede solcelleanlæg skal placeres. Grafik: Favrskov Kommune.
Denne grafik er taget fra Favrskov Kommunes Idéoplæg, og viser det område, hvor det foreslåede solcelleanlæg skal placeres. Grafik: Favrskov Kommune.

Derfor var der også mødt rigtigt mange bekymrede mennesker op til borgermødet omkring projektet mandag den 19. februar 2024. Så mange, at mødet blev udsat 10 minutter, fordi der skulle findes ekstra stole og bænke til de mange mennesker, der blev ved med at strømme til.

Fra Favrskov Kommunes side var det formand for Plan- og Landdistriktsudvalget, Nils Borring (A), og chef for Plan og Byg i kommunen, Henrik Jensen, der skulle forklare om planerne. Fra Unison Energy Partners var det direktør Kristian Skipper-Pedersen, der fortalte om rammerne omkring anlægget og projektleder Amalie Nakskov Rasmussen, der fortalte om de naturmæssige perspektiver i det store solcelleanlæg.

325 millioner kWh og grøn pulje

En stor del af byrådet var også mødt frem, og i pausen mellem fremlæggelsen og spørgerunden, var det muligt for de fremmødte at tale med politikerne, embedsmænd, konsulenter og repræsentanterne fra Unison Energy Partners.

Jeg spurgte selv borgmester Lars Storgaard (K) om, hvilken betydning anlægget har for Favrskov Kommune.

“325 millioner kWh er et stort anlæg, og hjælper også med på kommunens planer om reduktion af CO2 frem mod 2030 og en nulemissions kommune i 2025, men du skal huske på, at aftenens møde kun er et formøde i processen. Der er intet, der er besluttet endnu. Vi har en høringsfase frem til den 7. marts, hvor borgere og andre interessenter kan sende spørgsmål ind, som vi skal tage stilling til i kommunen. Derefter går processen i gang omkring anlægget, og om det kan og skal etableres, men du skal også huske på, at anlægget giver en hel del penge til den Grønne pulje, som skal etableres, hvis anlægget bliver opført,” siger borgmesteren.

Borgmester Lars Storgaard var en glad mand før, under og efter borgermødet. Han kan se rigtigt mange gode muligheder i solcelleanlægget, men er også klar over, at der er borgere som har indvendinger i mod projektet. Derfor er det vigtigt for ham, at alle kan komme til orde, også i høringsfasen. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen - Søften Nyt.
Borgmester Lars Storgaard var en glad mand før, under og efter borgermødet. Han kan se rigtigt mange gode muligheder i solcelleanlægget, men er også klar over, at der er borgere som har indvendinger i mod projektet. Derfor er det vigtigt for ham, at alle kan komme til orde, også i høringsfasen. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Hvad er Grøn Pulje?

“Det er en pulje, der bliver administreret af kommunen, og hvor VE anlæg som det foreslåede i dag skal betale 40.000,- kroner ind per MW, som de opfører. Ny lovgivning er på vej, så når det her anlæg skal opføres, så kræver det, at virksomheden bag anlægget skal indbetale 125.000,- kroner per MW der opføres. Lokale foreninger kan søge puljen til nye projekter, til gavn og glæde for borgerne. Puljen er også beskrevet i det idéoplæg, som vi har liggende på kommunens hjemmeside.“, siger borgmester Lars Storgaard (K).

Ikke langt fra ham står Erling Kvist (A) fra byrådet, han sidder også i det udvalg i kommunen, som har med anlægget og gøre, og derfor ville jeg også gerne høre fra ham, hvad hans holdning er til det foreslåede solcelleanlæg.

“Der er store grundvandsreserver i det område, som vi er forpligtiget til at passe på, og derfor giver det også god mening at markerne omdannes til en solcellepark. Samtidigt giver det værdi med mere prioriteret natur mellem solcellerne, og hvor det bliver muligt for borgerne at gå en tur inde i solcelleanlægget, og der er også foreslået et udsigtstårn. Så der bliver masser af muligheder for borgerne, at kunne færdes i og omkring anlægget. Samtidigt giver det en masse grøn strøm, 325 millioner KWh timer er meget,” siger Erling Kvist (A).

Byrådsmedlem Erling Kvist (A) sidder med i det udvalg, der behandler projektforslaget inden det skal politisk færdigbehandles, og han kan se mange gode ting i anlægget, og derfor er han også glad for, at borgerne har mulighed for at komme til orde til borgermødet, og i høringsperioden frem til den 7. marts 2024. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen - Søften Nyt.
Byrådsmedlem Erling Kvist (A) sidder med i det udvalg, der behandler projektforslaget inden det skal politisk færdigbehandles, og han kan se mange gode ting i anlægget, og derfor er han også glad for, at borgerne har mulighed for at komme til orde til borgermødet, og i høringsperioden frem til den 7. marts 2024. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Byrådsmedlemmerne Erling Høj Sørensen (D) og René Schneider (K) står og taler om anlægget, da jeg forstyrrer dem, de er begge meget interesserede i projektets levetid og hvad, der skal ske med det, når solcellerne ikke længere kan bruges.

“Jeg har mine forbehold for projektet, for det er et meget stort anlæg, som fylder rigtigt meget plads. Jeg vil ikke stå i vejen for det, hvis projektet bliver besluttet og borgerne også gerne vil have det, men jeg er spændt på at se, om det nu også bliver så svært at se, som de fremlagde før pausen, når beplantningsbælterne rundt om anlægget vokser op. Jeg er sikker på, at det kommer til at give nogle gener for nogle borgere,” siger Erling, mens han giver ordet videre til René, som også har en kommentar.

“Jeg synes det er en god idé med flere VE anlæg i Favrskov kommune, hvis vi kan sikre en god omstilling af vores energiressourcer til grøn energi. Jeg talte lige med Erling om, at hvad gør vi, hvis nu projektet om fx 15 år ikke længere er rentabelt, eller hvis det skal pilles ned igen om 25 år, fordi der er sket en anden udvikling. Hvem betaler den regning, hvis virksomheden bag anlægget er gået konkurs? Vi har eksemplet lige nu og her med Nordic Waste i Ølst ikke langt herfra, så det er vel også en overvejelse, der skal med i planlægningen af projektet,” siger René, lige inden anden del af borgermødet skal gå i gang.

Erling Høj Sørensen (D) og René Schneider (K) havde en lang snak omkring solcelle anlægget, og Erling er ikke super begejstret for det. René synes det er en god idé, men han er bekymret for de langsigtede konsekvenser, hvis nu anlægget skal fjernes igen om 15 eller 20 år. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen - Søften Nyt.
Erling Høj Sørensen (D) og René Schneider (K) havde en lang snak omkring solcelle anlægget, og Erling er ikke super begejstret for det. René synes det er en god idé, men han er bekymret for de langsigtede konsekvenser, hvis nu anlægget skal fjernes igen om 15 eller 20 år. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Efter pausen

Det viser sig hurtigt, at spørgelysten til projektet er rigtig stor til mødet, og der var mange hænder i luften, da Nils Norring (A), Henrik Jensen og Kristian Skipper-Pedersen stod klar efter pausen.

Der var flere der spurgte til, og ikke kunne forstå, hvorfor det lige præcis var i det område, at anlægget skulle laves, når der nu var rigtigt mange andre steder i Favrskov, at der kunne lægges et stort solcelleanlæg, også fordi der allerede er godkendt en vindmøllepark ved Hallendrup ikke langt fra det udpegede område.

Den tog Nils Borring op: “Vindmøllerne ved Hallendrup er planlagt for længe siden, men det er ikke kommunen, der står for at sætte dem op. Vi skal skabe rammerne. Det samme gælder for det her solcelleanlæg. I ansøgningen fra Unison Energy Partners, der er det det område, som de vil opføre anlægget på, og derfor kan vi fra kommunen ikke flytte det rundt, som det passer os. Selvom anlægget ikke er vedtaget, så er infrastruktur omkring anlægget og placeringen allerede indtænkt. Kommunen står ikke for opførelse og drift, men for rammerne omkring anlægget,” siger Nils Borring (A).

De tre herrer på scenene, Kristian Skipper-Pedersen fra Unison, Planchef Henrik Jensen fra Favrskov Kommune og byrådsmedlem og tidligere borgmester Nils Borring måtte svare på mange spørgsmål fra salen, og sluttede med at opfordre til, at borgerne skulle sende høringsvar indtil kommunen inden hørisfristens udløb den 7. marts 2024. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen - Søften Nyt.
De tre herrer på scenene, Kristian Skipper-Pedersen fra Unison, Planchef Henrik Jensen fra Favrskov Kommune og byrådsmedlem og tidligere borgmester Nils Borring måtte svare på mange spørgsmål fra salen, og sluttede med at opfordre til, at borgerne skulle sende høringsvar indtil kommunen inden hørisfristens udløb den 7. marts 2024. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Et andet spørgsmål drejede sig om, hvordan lokale borgere i området kan investere i projektet, og her var det direktør fra Unison der forklarede, hvordan det hænger sammen.

“Vi har udlagt 25% af projektomfanget til lokalt medejerskab. Hver andel i projektet vil typisk svare til 1.000 kWh, så der vil være ca. 325.000 andele i projektet, heraf vil 25% blive tilbudt lokalt, i første omgang indenfor 1,5 km fra solcelleanlægget og i anden omgang resten af Favrskov Kommunes borgere, hvis der er flere andele tilbage at investere i. En andel vil typisk koste ca. 5.000,- kroner,” siger Kristian Skipper-Pedersen.

Mange andre spørgsmål handlede om vindstøj, støj fra invertere og transformere og om højde på anlægget og om det overhovedet er muligt at placere anlægget på det ønskede sted på grund af vand og gammel mose. Andre spurgte igen til placeringen og om de borgere, der bor i området vil blive eksproprieret, hvis anlægget bliver til noget, og der var spørgsmål om firmaet ville løbe fra regningen, hvis nu projektet ikke kunne løbe rundt. Naturen omkring anlægget blev også berørt i de mange spørgsmål, hvad med fuglelivet, hvad med beplantningen, er der PFAS i solceller, hvad med midlerne til den Grønne pulje og meget mere.

Hvert enkelt spørgsmål blev besvaret tålmodigt af de tre herrer på scenen, også selvom det indimellem blev til et politisk svar på områder, som de ikke kunne vide omfanget af på nuværende tidspunkt.

Der var rigtigt mange spørgsmål og kommentarer fra den mange fremmødte borgere, det var tydligt at se, høre og mærke at et solcelleanlæg på 300 hektar fylder meget i borgernes bevidsthed. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen - Søften Nyt.
Der var rigtigt mange spørgsmål og kommentarer fra den mange fremmødte borgere, det var tydligt at se, høre og mærke at et solcelleanlæg på 300 hektar fylder meget i borgernes bevidsthed. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Lige inden Nils Borring (A) skulle runde af kom aftenens inden grin i salen, da der stod på præsentationen på skærmen, at computeren skulle lades, og en oplagt borger kom med kommentaren: “Her kan I se, projektet er allerede løbet tør for strøm”.

På vej ud var der flere borgere, som ikke helt var færdige med at stille spørgsmål til politikerne, og her mødte jeg Marie-Louise Talmark Kannerup og Ian Talmark Kannerup fra Hadbjerg, der talte med Simon Buus Olsen (V). Da de var færdige med samtalen spurgte jeg dem om, hvorfor de var med til borgermødet.

“Vi bor i Hadbjerg, og flyttede dertil for at få højt til loftet og flot natur omkring os. At vi kan gå langs markerne og nyde naturen, det bliver svært, når der kommer et 300 hektar stort solcelleanlæg lige uden for byen. Hvad med naturen, hvordan bliver den sikret, det synes jeg ikke helt, at jeg fik svar på i aften,” siger Ian, inden Marie Louise tager over:

“På de førte orienteringsmøder i Hadbjerg forsamlingshus, der blev der gjort meget ud af, at firmaet ville indbetale et årligt beløb til lokale foreninger. Lidt som et plaster på såret. Nu ser vi så i dag, at det er fjernet og i stedet bliver der indbetalt penge til en Grøn Pulje, som alle i kommunen kan søge penge fra. Det synes vi er underligt, for det er os lokale, der kommer til at få generne, men det er alle fra hele kommunen, der kan søge penge fra puljen, og hvorfor blev den oprindelige plan fjernet?” siger Marie Louise.

Marie-Louise og Ian Talmark Kannerup bor i Habjerg, og er meget bekymrede for, hvordan solcelleanlægget kommer til at se ud og om der vil være gener fra det. De synes heller ikke, at de havde fået svar på alt til borgermødet, og de vil begge nøjre følge med i projektet fremover. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen - Søften Nyt.
Marie-Louise og Ian Talmark Kannerup bor i Habjerg, og er meget bekymrede for, hvordan solcelleanlægget kommer til at se ud og om der vil være gener fra det. De synes heller ikke, at de havde fået svar på alt til borgermødet, og de vil begge nøjre følge med i projektet fremover. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.

Det sidste spørgsmål kan jeg ikke selv svare på, derfor finder jeg direktør Kristian Skipper-Pedersen i forsamlingen og præsenterer spørgsmålet fra Marie-Louise Kannerup?

Hvorfor vil I ikke længere indbetale til lokale projekter i nærområdet af solcelleanlægget?

“Som der står i ideoplægget, så har vi oplyst at vi kan revurdere vores oprindelige beslutning, hvis der sker ændringer i den indbetaling, som vi skal lave til Grøn Pulje. Oprindeligt skulle der indbetales 40.000,- kroner per MW, mens der i den lovgivning som sandsynligvis bliver gennemført i Folketinget inden sommerferien, der er beløbet hævet til 125.000,- kroner per MW. Da det her projekt ikke kan besluttes inden den nye lovgivning kommer til at træde i kraft, så er vores tilgang, at det er via den forhøjede Grøn Pulje vi indbetaler de lokale tilskud. Det bliver så Favrskov Kommune, der skal fordele midlerne lokalt,” forklarer Kristian Skipper-Pedersen, mens de sidste borgere, politikere og embedsmænd er i gang med at forlade Sløjfen i Hadsten efter et møde, hvor spørgsmålene var mange, efter en grundig orientering. Det sidste punktum eller spørgsmål er langtfra sat i solcellesagen, og Søften Nyt følger op på  projektet, så snart der er nyt efter høringsfristens udløb.

Kristian Skipper-Pedersen fra Unison Energy Partners var glad for, at der var mødt så mange mennesker om til borgermødet, og er klar på at stille op igen, hvis der kommer flere møder om solcelleprojektet mellem Hadsten, Hadbjerg og Galten. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen - Søften Nyt.
Kristian Skipper-Pedersen fra Unison Energy Partners var glad for, at der var mødt så mange mennesker om til borgermødet, og er klar på at stille op igen, hvis der kommer flere møder om solcelleprojektet mellem Hadsten, Hadbjerg og Galten. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen – Søften Nyt.
Faktaboks
Favrskov Kommune har modtaget 19 ansøgninger på Vedvarende Energianlæg til opførelse i kommunen. Solcelleanlægget mellem Hadsten, Hadbjerg og Galten er i idefasen lige nu, og derfor havde Favrskov Kommune arrangeret et borgermøde i Sløjfen i Hadsten den 19. februar 2024. Du kan læse meget mere om dette projekt på https://favrskov.dk/borger/fysisk-planlaegning/planlaegning-vedvarende-energianlaeg/oversigt-over-vedvarende-0.

Søften Nyt vil følge op på projektet, når der er nyt i sagen.

Vi støtter Søften Nyt

Se og læs flere artikler fra Søften Nyt

Lave mad over gasblus - Søften Nyt - Foto: Stefan Weichert.

Danser efter strømmens pibe

andersgodtfredjun 28, 20246 min read

De russiske bombardementer giver store strømafbrydelser i Ukraine, der tvinger…

Yoga i Søften Forsamlingshus - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Du kan lære Yoga i Søften Forsamlingshus

andersgodtfredjun 25, 20245 min read

For Karin Magdalena Frimodt, er stærkere muskler, ro i sindet…

Astrid Givard i hjemmet- Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Astrid hjælper kvinder med at føde

andersgodtfredjun 20, 20248 min read

Da Astrid Givard skulle føde sit første barn i 2008,…

Danmark - Sovjet 5. juni 1985 - Søften Nyt - Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Mandagens Anmeldelse – En fuldstændig vanvittig kamp

andersgodtfredjun 17, 20243 min read

Af Anders Godtfred-Rasmussen I de her EM tider er det…

Forsidebillede til Favrskov Fotoklubs udstilling i Uhresalen fra den 13. juni til 2. august 2024.

Fotoentusiaster udstiller i Uhresalen

andersgodtfredjun 14, 20246 min read

Fra Stankelben og bier til portrætter, forladte huse og en…

Billede af Stefan Weichert og en kilde han taler med i det Østlige Ukraine - Søften Nyt - Foto: Stefan Weichert.

Nær fronten er det ‘Det Muliges Kunst’

andersgodtfredmaj 31, 20246 min read

Det er et større puslespil at få en reportagetur i…