Torsdag den 5. september kunne Favrskov Kommunes borgmester, gruppeformænd for de politiske partier i byrådet (minus Enhedslisten) og udvalgte embedsmænd præsentere budgetforslaget for de kommende fire år i Favrskov Kommune, og der var ingen uenighed at spore i brugen af de mange penge, som kommunen hvert år bruger på service til borgerne. Heller ikke da den store nyhed sprang på mødet. Favrskov Kommune bygger en ny skole.

Dette er en leder, det vil sige, at det du læser herunder er en kommentar set fra chefredaktionens synspunkt hos Søften Nyt, og indlægget er ikke journalistisk behandlet.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Pling! Sagde det den 1. september 2023, da jeg modtog en e-mail fra borgmestersekretariatet i Favrskov Kommune.

“Kære lokalpresse

I inviteres hermed til presseorientering om Budgetforslag 2024-27 for Favrskov Kommune.

Orienteringen foregår tirsdag 5. september 2023 kl. 14.00 – 15.30 i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, Torvegade 7.”

Jeg skyndte mig at melde mig til, for det lød da alligevel spændende, at det igen i 2023 var lykkedes politikerne i kommunen at blive enige om budgettet for de næste fire år. Hvis du, kære læser, aner en kende ironi i det læste, så er det også rigtigt, for jeg kan ikke huske et år i Favrskov Kommunes tid, hvor politikerne ikke er blevet enige om et budget. Hvor enigheden ikke har været meget bredt funderet. Det er næsten kun altid Enhedslisten, der vælger at stå udenfor.

Jeg var da alligevel lidt spændt på at høre, hvad politikerne havde at sige, og hvilke spørgsmål, som vi, journalisterne, kunne finde på at stille. 

Vi fik nemlig ikke udleveret noget som helst på forhånd, så mens politikere og embedsmænd talte, så kunne vi læse med i de besparelser og udvidelser i budgettet, som politikerne er blevet enige om.

I byrådssalen sad politikerne og embedsmændene i den ene side, og journalisterne på den anden side, og på tilhørerpladserne sad to menige medlemmer af byrådet, René Schneider (K) og Kristoffer Merrild (A). Bagefter spurgte jeg dem om, hvorfor de havde lyst til at kigge med fra sidelinjen, men det kan du læse om i en anden artikel.

Vi skal spare – eller?

Både Borgmester Lars Storgaard (K) og kommunaldirektør Jan Kallestrup bød velkommen og fortalte om, hvad de næste par timers budgetfremlæggelse ville handle om, og om hvordan økonomien hænger sammen i en vækstkommune som Favrskov Kommune er. 

For eksempel at udligningsreformen mellem kommunerne gjorde, at Favrskov skal af med 9 millioner til ordningen om året. At de besparelser, som regeringen vil have at kommunerne skal lave, ikke rigtigt er forklaret for kommunerne endnu. At hvis skatten sættes op i andre kommuner, så skal den sættes ned i andre eller der skal laves yderligere besparelser i Favrskov Kommune.

Borgmester Lars Storgaard gjorde meget ud af, at det her budget for kommunen er meget balanceret, og at det overordnede mål for budgettet har været følgende:

  1. At få lavet et budget i balance over hele budgetperioden (2024 – 2027)
  2. At byrådet har en god og kvalificeret dialog om de fremsatte forslag
  3. At flest muligt at besparelserne “øremærkes”…
  4. At så mange som muligt står bag budgetaftalen.

Hvis vi tager det sidste først, så var det kun Enhedslisten, der har valgt at stå uden for aftalen, hvorfor var der ingen af politikerne der vidste, da de blev spurgt. Det næste var, at besparelserne skulle øremærkes, og det blev de og i en sådan grad, at mange blev nævnt i løbet af mødet. Hvor kede eller trætte af det, politikerne var for at tage beslutningen, men beslutningen skulle tages, for at 24 ud af 25 byrådsmedlemmer kunne blive enige om budgettet for de kommende år i Favrskov Kommune.

Eksempler på besparelser i de kommende år er på Frivilligcentret i Hadsten, bygningsvedligehold, vedligehold af træer og grønne områder, puljer til langtidssygdom på skole-, SFO- og daginstitutionsområdet og lukning af Cafe AG i Hadsten.

Derefter var det tid til udvidelserne. Dem var der også nogle stykker af, og de kan læses på side 14 i budgetforslaget (se faktaboks nederst). De største poster er at finde i social- og sundhedsudvalget, hvor udgifter til specialområdet stiger og stiger, og som politikerne dermed også tager hånd om i den grad, de kan med den information, de har til rådighed fra forvaltningen, KL og regeringen.

Vi lukker ikke en skole – nej vi bygger en ny

Så var det tid til at kigge på anlægsomkostninger for de kommende år, og her viste Borgmesteren, at kommunen har de store spenderbukser på.

Der skal bygges og bygges og bygges og udvides veje og anden infrastruktur, fordi Favrskov er en vækstkommune, og vækst kræver gode faciliteter til alle de mennesker, der allerede bor her, men også til dem der flytter til kommunen. 

Vækst kræver også gode skoler, og selvom det kun er 12 år siden, at der blev snakket om at lukke Korsholm skole, så blev det heldigvis ved snakken, for politikerne har afsat 113 millioner til en ny skole i Norring/Korsholm/Foldby området.

Hvor den skal ligge, det ved ingen endnu (eller også er det bare hemmeligt), men for lokalbefolkningen og kommunen er det faktisk en fantastisk nyhed. Mange steder rundt i Danmark lukkes der skoler, men her i kommunen bygger vi en ny, som ifølge politikere og embedsmænd stadig skal være for børn fra 0. – 6. klasse og med cirka 150 elever per år.

Det nye idrætsanlæg i Søften, der skal bygges i de kommende år, fik også nogle ord med på vejen, sammen med hvilken betydning, at de mange anlægsbevillinger har for økonomien i Favrskov Kommune.

Men som borgmesteren og gruppeformænd/kvinder alle var enige om, så er budgettet for Favrskov Kommune i balance og afstemt med de oplysninger, som kommunen har omkring egen økonomi i de kommende år.

Det eneste punkt borgmesteren manglede, inden de resterende politikere fik lov til at sige lidt, det var omkring de politiske aftaler, der er indgået og som skal tages op i det kommende år. De kommer her:

Politiske aftaler fremover i Favrskov Kommune 2023 - Søften Nyt - Oversigt: Favrskov Kommune.
Ovenstående er den politiske aftale byrådspolitikerne i Favrskov Kommune har vedtaget de vil arbejde videre med i de kommende år. Grafik: Favrskov Kommune.

En hel del aftaler, som politikerne sagde en hel del om, var blandt andet den meget lange snak om kompressionsstrømper i kommunen, men også en kommende analyse af behovet af arbejdspladser i Jobcentret, hvis de skal spare, så meget som regeringen har lagt op til. Det vil betyde besparelser på 25 millioner i Favrskov kommune på Jobcentret, og dermed er der ikke behov for så mange administrative arbejdspladser.

Jeg havde ingen spørgsmål

Hver og en af gruppeformænd/kvinder fik muligheden for at tale om budgettet, og selvom det for dig, kære læser, kunne lyde meget tørt, så var det ikke, hvad de tilstedeværende oplevede.

Fra hver enkelt, der ytrede sig, var der en glæde for et balanceret budget, men også det ansvar, de som politikere skal tage på sig, når svære beslutninger kræves. Det har det gjort i år, da der har skullet finde besparelser flere steder end godt er. Ingen nævnt og ingen glemt her. Jeg vil ikke lade enkelte citater fra politikerne stå alene, uden at de på nogen måde kan uddybe, hvad de talte om til presseorienteringen.

Men som nævnt, der var det gennemgående tema, at kommunen drives ansvarligt, men også at det er svært at se, hvor der kan spares meget yderligere, for flere steder har kommunen allerede skåret ind til knoglen i effektivitet.

Efter politikerne havde ytret sig om det kommende budget, så kunne journalisterne stille spørgsmål, altså dem, der havde læst materialet og ikke lyttet samtidigt. Jeg lyttede, og havde derfor ikke mulighed for at have læst reduktioner og udvidelserne, derfor kom spørgsmålene fra journalisterne fra Pingvinnyt, Favrskovliv, og Favrskovposten.

Jeg havde ikke spørgsmål til politikerne eller embedsmændene til presseorienteringen, dem holdt jeg for mig selv, og de vil blive stillet på et senere tidspunkt. Nu er det vigtigere, at jeg prøver at grave mig ned i budgetforslaget. For at blive klogere på, hvad det betyder, og om det i sin nuværende form overhovedet bliver stemt igennem, fordi foreninger, virksomheder og borgerne har i løbet af høringsfristen mulighed for at kommentere og måske gøre politikere og embedsmænd klogere. Det er sket før, heldigvis.

Der skal alligevel lyde et tillykke til slut, tillykke til kommunen og lokalområdet i Norring/Korsholm/Foldby, at Favrskov kommune bygger en helt ny skole. Det er ikke ofte det sker. Kommunalpolitik er ikke kedeligt, det er her de fleste af dine skattepenge bruges, og hvor du har mulighed for at præge din og kommunens hverdag. 

Faktaboks
Hvis du selv har lyst til at kigge nærmere på budgetforslaget, som det ser ud i Favrskov Kommune for årene 2024 – 2027, så kig nærmere her – besparelserne, eller reduktioner, som det hedder i politikersprog står på side 11 og 12, med efterfølgende forklaring, udvidelserne  og anlægsomkostningerne kommer på de følgende sider.