Tag: Kirken i Hinnerup

Hvordan er det mon at være sømandspræst?

Det vil sognepræst i Kirken i Hinnerup  Lars Ulrich Kofoed fortælleom, samt om betjeningen af søfolk i udlandet og det at have en kirke i udlandet.
Han vil også fortælle lidt om sig selv og det han brænder for at lave i Kirken i Hinnerup.